انصراف


Share/Save/Bookmark

انصراف
by Hengameh Fouladvand
22-Jul-2010
 

ما اتفاق افتاده ایم
اما
دیروز را دوباره بنویس

لحظه ها
مملو از تصویر
شناور در ذهنم
بر هم می غلتند
و شتاب هستی
دورشان میکند،

با عطر گل مهربانی
و تازگی هرنگاه کودکانه
در هم نفس بکشیم
و سوار بر خاکستری صبر
زمان را عبور کنیم

زخم من ،
تو در آینده خواهی سوخت

بیرون کردن ما
از باغ پر پرنده و تر
و کتابی که دران
عشق پاره پاره خواهد شد

این هنوز به من و تو نرسیده!

بگذار اشنایی را دوباره بنویسیم
و عشق را همیشگی کنیم
فردا
بگذار انتخاب کنیم

بگذار درلابلای ورق های انصراف
پیدایت کنم
و راز را جشن بگیریم

سردی در عدم باشد
و تحمیل
هنوز نانوشته
دیدن بی واسطه
و چه عاشقانه
پایان ها ناممکن

و تو ای زیباترین
هنوز با جدایی
همزاد نیستی

چه سبکبال می توانی
قرنها
با خیال پرواز جان گیری
و به دنبال وسعت پروبال

در کدامین لحظه ترا می شناسم
وقتی ترا به چشم جان
جانان دیدم
و میثاق از خود اختیاری نداشت
یاامروز که هشیاری

بیتابی ذهن تو
و شوق موهوم من
یا گم کردنت در سکوت تردید
کدام بار
کدام درد ، کدام
سنگین تر

لحظه های نداشتن تو
یا ذوق بچگانه من
کدام

ما
باغ را
با گل های انکار
و برق اولین نگاه
یک بار و تا ابد
به شتاب می سپآریم

مرز اولین سلام
بهترین لحظه انصراف خواهد شد
ان را دوباره بنویسیم
تا هنوز ذراتمان یکدیگر را نمی شناسند

قرن ها آشنایی

بگذار تجربه کنیم
بارها از کنار هم رد شویم ، همیشه غریبه
و تعلق را نپذیریم

باز در چشم من می خوانی
که فردا در راه است!

تو به کدامین آغاز سر خوشی
به رقص بی خیال شو ق
یا ذوق آزادی من

اول چشم ها را بپوشان
چشم تو و
عطر حیات من

بپوشان!

با من بمان و بگذار از دور دست
طرحی نو
کلمه به کلمه بنویسیم

بگذارقصه پیشینییان شویم

یک بار بچگانه بخندیم
واولین بار را در آینده آغازکنیم

این بار تو خاک
و من سوار موج ها
با هستی شناور

بگذار دیروز را دوباره بنویسیم
این بار از فردا شروع می کنیم .

هنگامه - ۲۲ تیر ۱۳۸۹


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Pierr

درلابلای ورق های انصراف

Pierrهنگامه با درکی شاعرانه و به کمک کلماتی دلنشین میخواهد زمان, تاریخ و وقایع را دوباره نویسی کند این سفردر زما ن از عدم آغاز میشود با سردی و جدایی.و پایان .. و با شتاب از باغ بهشت زیبا رد میشود و میگوید این چشم بوده و دیدار که سبب بیرون انداخته شدن از باغ شده ....و سپس شروع به دوباره نویسی میکند که در زبا ن پراحساسش میبینیم چطور ما را به مسافرتی میخواند در زما ن که درآن گذشته و حال و آینده جابه جا و این بازی چه زیبا انجام میشود. 
دست مریزاد‬
Jahanshah Javid

Gorgeous

by Jahanshah Javid on

My goodness... so so beautiful. Deeply touching.