PAIN

درد نادر... درد من

صحنه هایی در فیلم هست که واقعا تکان دهنده است

12-Oct-2011 (3 comments)
بالاخره امروز این فرصت دست داد تا فیلم تحسین شده ی "جدایی نادر از سیمین" را ببینم. می دانم دیگر تب این فیلم خوابیده و نوشتن نقدی بر آن کاری است کلیشه ای آن هم از دید یک تماشاگر سینما دوست نه منتقد سینمایی! امروز می خواهم بنویسم چون درد تمام وجودم را فراگرفته و حس می کنم هجوم بغض گیر کرده در گلویم و باقیمانده ی اشک هایی که نریختم طوری در وجودم تلنبار شده که هر لحظه احساس خفگی می کنم! >>>

CLERGY

روابط روحانیت شیعه و استعمار انگلیس (۱)

روحانیت شیعه در پی اهداف سودجویانه به نقشه های استعماری انگلیس کمک نموده است

10-Oct-2011 (61 comments)
یکی از تهمتهایی که روحانیت شیعه همیشه به دیگر باوران وارد ساخته است رابطه با دول دیگر و خیانت به ملت در راستای خدمت به این قدرتهای خارجی است. از جمله بهائیان، یهودیان، اعضای برخی احزاب سیاسی و متجددین غیر مذهبی از این افترا بر کنار نبوده اند، حال آن که مروری بر تاریخ معاصر نشان می دهد که این در واقع روحانیت شیعه بودده است که در پی اهداف سودجویانه به نقشه های استعماری انگلیس در منطقه خاور میانه و جنوب آسیا کمک نموده است>>>

CIRCUMSTANCE

کتاب لولیتا خوانی و فیلم شرایط

مشکل اساسی در ایران "زن بودن" است و نه زن همجنسگرا بودن

05-Oct-2011 (7 comments)
دو سه روز پیش با دوست بسیار عزیزی به تماشای فیلم " شرایط" (Circumstance) رفته بودم. فیلم قصد دارد که زندگی دو دختر همجنسگرا و به طور کلّی زندگی شبانه و زیر زمینی جوانان ایرانی را نشان دهد. به نظر من به غیر از کارگردان این فیلم که یک خانم ایرانی ساکن خارج از کشور است بقیّۀ مطالب فیلم می تواند در هر یک از کشورهای اسلامی اتّفاق بیفتد و منحصر به کشور ایران نیست و نمی توان انگ ایرانی بر آن نهاد>>>

CLUB

مسافرِ ایرانی در کافه لختی‌ها

"آخه یعنی چه؟ من گفته بودم که چی می‌خواهم... بابا صد رحمت به ایران!"

01-Oct-2011 (6 comments)
یکی از روزهای هفته گذشته بود که دوستی تلفن زد و گفت: "یکی از دوست‌هایم که اقای دکتری است تازه از ایران امده و از من خواسته است او را به کافه لختی‌ها ببرم. تو بیا و ما را ببر..." با وجود سردرد و سرماخوردگی درخواستش را رد نکردم. این اواخر طرح فیلم مستندی را برای تلویزیون ملی کانادا فرستاده بودم که در آن ادعا کرده بودم مهاجران میانسال و مسن تورونتو، مشتریان پروپاقرص روسپیان شهر هستند. این طرح البته رد شد>>>

IDEAS

سیاه مثل اعماق ونکوور خودم

پیش گفتاری بر"چی" نژاد پرستی و ترس

01-Oct-2011
آبژکت کردن گاهی بدنها را ترسناک می کند. مگر تجربه نکرده ای که بدنت چطور بین بعضی ها به خصوص مردان سفید انگلوساکسن ونکووری ترسناک شده؟ بدن یک زن خاور میانه ای ابژکت ترست است. ترسی بزرگ. ترس اینکه این بدن نصف شبها از خواب بیدار شود و نماز بخواند. ترس اینکه چند بار در روز رو به کعبه دولا راست شود>>>

MUSIC

For a better world

New York-based singer-songwriter Stephan Said

29-Sep-2011
In an era of machine-generated music, difrent: is a live recording, played with soul by some of the best musicians alive. There’s no artifice, no grandstanding. I wanted it to be pop and accessible, but undeniably human, handmade. So when people see it live, with real players interacting with them taking the energy higher, it’s even better>>>

ART

Echoes of Liberty

Echoes of Liberty

Taraneh Hemami's platform celebrating calls for freedom

by Jahanshah Javid
23-Sep-2011 (5 comments)

>>>

MUSICIAN

جان تربت جام

گفتگویی با غفور محمدزاده نوازندۀ برگزیدۀ دوتار

20-Sep-2011 (one comment)
وقتی برای مراسم رونمایی کتابم "بازگشت" در ایران دنبال کسی می گشتم تا در اجرای برنامه با موسیقی محلی مهمان ها را سرگرم کند، یکی از دوستان، آقای غفور محمدزاده را به من معرفی کردند. به موسیقی محلی علاقه داشتم و خوشبختانه این توفیق نصیبم شد که با یکی از کسانی که سالها به نواختن دوتار و تحقیق روی موسیقی محلی خراسانی پرداخته آشنا شوم و به گونه ای همکاری داشته باشم>>>

MUSE

Niyaz, the Autobiography

Niyaz, the Autobiography

Photo essay

by Nazy Kaviani
12-Sep-2011 (16 comments)

>>>

LOVE

عاشق شدن هنر است

جست‌وجوی آرامش در دیگری سرشتی ناسالم و حتی مضر برای آدمی در برخواهد داشت

11-Sep-2011 (2 comments)
از دید اریش فروم، عشق در گیرودار دو شرایط متفاوت، دست و پا می‌زند. او معتقد است از طرفی عاشق شدن، واکنشی غیر ارادی است و برای همین کشیدنِ «خط و نشان» و «تمرین» و «تجربه» برای دستیابی به آن و بعد حتی نگهداری از آن بیهوده و دشوار است. از سوی دیگر شواهد موجود حاکی است که بسیاری از عشق‌ها به دردسر، ناملایمت و شکست منجر می‌شوند و به همین خاطر شناسایی وضعیت‌های مختلفی که عشق به خود می‌گیرد اهمیت بسیار دارد>>>

CHARITY

Ghollak Shekan

Be the lifeline to a child who hasn’t been as fortunate as yours

08-Sep-2011 (2 comments)
Recently, I attended a fundraising by International Society for Children with Cancer (ISCC) for MAHAK. I admit I didn’t know much about these organizations. I could blame such ignorance on a number of excuses, but my ultimate comfort came from the fact that it’s never too late. I have since learned that ISCC is an affiliate of MAHAK, one of the best children’s cancer centers in the Middle East that for years has offered free treatment to thousands of needy children>>>

RELIGION

اندرز و کامِنتِری
08-Sep-2011 (4 comments)
چون نظر کردم به اوضاع جهان
از دالاس تا لندن و تا بهبهان

مُفتی و خاخام و آخوند و کشیش
فتنه در بِین اُمّم را پاسبان >>>

ART

Forever and Ever and Ever...

Forever and Ever and Ever...

Photo essay: Urban art at the Albany Bulb, California

by Jahanshah Javid
07-Sep-2011 (3 comments)

>>>

VIEW

Dangerous Elicitations of Truth

On Maryam Keshavarz' film, "Circumstance"

06-Sep-2011 (7 comments)
As the apotheosis of the Iranian diasporic imagination, Circumstance is more likely to reveal the desires and personal truths of its creator, cast, and crew than to expose dark secrets of the Orient for the pleasure of Western viewers. But Circumstance's poetic possibilities are barely legible to audiences and critics who either praise the film for its daring exposé of illicit activities or fault the film for lacking authenticity>>>

INTERVIEW

Love & Lies

A conversation with Maryam Keshavarz director of "Circumstance"

01-Sep-2011 (17 comments)
"The film is a love poem to this beautiful family that starts so close. How does a family this close break up, even though they really do love each other and are full of joy? It’s not like the parents are traditional and the kids are modern. At some levels the parents are probably more modern than the kids. In fact, the son is the one bringing in this idea of tradition. In the United States you are told, don’t lie. When the teacher sends a note home…oh my God! It’s a big deal. But in Iran, especially during the war, kids were taught to lie..." >>>