VIDEO

The Day of the Last Judgment

Visual storytelling by Shoja Azari

08-Jun-2011 (2 comments)
...>>>

ART

Icons

Icons

Photo essay: Shoja Azari's Paris exhibit

by Elin Najmi
08-Jun-2011 (13 comments)

>>>

ARTIST

هیچ گناه کاری در جهنم نیست

آثار شجاع آذری با افراط گرایی و تنش های سیاسی در خاورمیانه از سوی در ارتباطند

08-Jun-2011
گالری ژرم د نوآرمون (Jérôme de Noirmont در منطقه هشتم پاریس برای نخستین بار در فرانسه میزبان آثاری از شجاع آذری بود: پنج نقاشی‌‌ ویدئویی از مجموعه ای با عنوان «تمثال ها» (Icons, 2010)، و دو چیدمان ویدئویی، «روز قیامت» (The Day of Judgment, 2009)، و «هیچ گناه کاری در جهنم نیست» (There are no non-believers in Hell, 2010)، مجموعه آثار به نمایش گذاشته در گالری را تشکیل می دادند. شجاع آذری که متولد ۱۳۳۷ (1958) در شیراز است، از سال ۱۳۶۲ (1983) در نيويورک منزل گزیده و در این شهر به کارش ادامه میدهد>>>

THANK YOU

Fathers

Being more sensitive, most women know their men’s dilemma

01-Jun-2011 (6 comments)
God bless the typical Iranian fathers for they are far better than they seem, far less appreciated than they deserve, and are changing so fast that they could qualify as an endangered species. In Iran, we didn’t have a Father’s Day because back then, every day seemed to belong to him. In our family, my father was God and my brothers the saints, sent down to save the rest of us. We obeyed, showed respect and showered him with love all the time, but celebrate him one day a year? You must be kidding>>>

SELFISH

گفت‌وگوی خودخواهانه

بی صبرانه مترصد فرصت هستیم تا خود را به میان گفت‌وگو بیاندازیم و نیاز «مطرح شدن» خود را به کرسی بنشانیم

20-May-2011 (2 comments)
مدتی پیش در پایان یک میهمانی خانوادگی، از دخترم پرسیدم: «از این‌که دوستاتو دیدی حسابی خوشحال شدی یا نه؟» او در جوابم بلافاصله گفت: «آره، همه شب‌رو با دوستام بازی کردم. برعکس شما که تمام شب اونجا نشستین و داد زدین.» واکنش اولیه‌ام لبخند گیجی بود که تحویل دخترم دادم، ولی بعد از دیدن رضایتی که در صورت دخترم موج می‌زد سکوت کردم. بلافاصله اما از عکس‌العمل خودم دلخور شدم>>>

POWERFUL

Ensaniat

Song by Jadugaran (Feat Changeez, Taymoor, Deev)

19-May-2011 (10 comments)
....>>>

PERFORMANCE

Ascending Bird

Siamak Aghaei; YouTube Symphony Orchestra

11-May-2011 (3 comments)
...>>>

HERITAGE

Sasani Warrior

Sasani Warrior

Photo essay: Ancient soldier brought to life

by Ardeshir Radpour
11-May-2011 (18 comments)

>>>

THE VISITOR

The American Reality

Why not stay in Iran and fight for liberty in my own land?

07-May-2011 (10 comments)
The Visitor was released in 2008. I was reminded of it after President Obama announced that photographic proof of Osama Bin Laden’s body would not be released to the public. A small circle of insiders who supposedly know what is best for the country made the decision. This elite circle tells us that lives may be lost to terrorism if the photos are made public. As though fewer lives are lost to terrorism when only the elite have access to information and make the decisions>>>

Vancouver on Fire

Vancouver on Fire

Photo essay: Kooch band’s dramatic musical

by Nazy Kaviani
06-May-2011 (one comment)

>>>

BAHAI

Measure of Equality

Open letter to the people of Egypt

01-May-2011 (5 comments)
At this juncture, then, we face the weighty question of what we seek to achieve with the opportunity we have acquired. What are the choices before us? Many models of collective living are on offer and being championed by various interested parties. Are we to move towards an individualistic, fragmented society, wherein all feel liberated to pursue their own interests, even at the expense of the common good? Will we be tempted by the lures of materialism and its beholden agent, consumerism? Will we opt for a system that feeds on religious fanaticism?>>>

ROMANCE

Copy vs. Original

Kiarostami’s human touch

01-May-2011 (8 comments)
Ten interesting movies by really good directors don’t add up to one boring movie by Abbas Kiarostami. His film, Certified Copy, has given the world a new Mona Lisa’s Enigmatic Smile. Wondering whether the two film characters are really married or not, pivoting the work on a self-invented puzzle, quickly leads to yawns. Traditionally, Mona Lisa aficionados have in the same bland way burdened the great painting with an unimaginatively parroted enigma: what is she smiling about or who is she smiling at?>>>

TALENT

سوی ایرانی جاز

ماهان میرعرب و سایر نوازندگان چیره دست قطعات گوش نوازی ایجاد کرده اند

01-May-2011 (2 comments)
مدتی پیش مجموعه کاری به دستم رسید به نام اثر که Persian Side of Jazz یک هنرمند جوان ایرانی مقیم اتریش به نام ماهان میرعرب است . کاری بود در سبک جاز و با تلفیق رگه های از موسیقی ایرانی در آن . بیشتر کارها در سبک اسموت جاز و فیوژن جاز هستند که ماهان نوازندگی گیتارآنرا به عهده دارد و در بسیاری جاهای آلبوم با اشاراتی به موسیقی دستگاهی و مقامی و نواختن آنها با گیتار جاز تلفیق زیبا و گوشنوازی به وجود می آورد>>>

IDEAS

عالم نو، آدم نو

آیا شما در این شخصیّت بظاهر انسان، جز غرائز حیوانی چیز دیگری هم می بینید؟

29-Apr-2011 (7 comments)
ولی آیا براستی خصوصیّات درونی انسانها هم به همان سرعت رشد و تغییر کرده است؟ یا به عبارت دیگر و دقیقتر اصلاً رشدی در جهت بهبود کرده است؟ آیا در زیاده خواهی و حرص و ولع انسانها از آغاز آفرینش تا به امروزتغییری دیده میشود؟ آیا بین عشق به قدرت و فرمانروائی بدون قید و شرط بعنوان مثال پادشاهان ساسانی با رهبر کنونی ایران اختلافی بچشم میخورد؟ آیا بین میل به آدم کشی میان چنگیز قرن سیزدهم میلادی با هیتلر قرن بیستم تفاوتی دیده میشود؟>>>

BIJAN

Timeless Taste

Timeless Taste

Photo essay: "Most Expensive Store in the World"

by mozaffari
26-Apr-2011 (2 comments)

>>>