WOMEN

مردان، زنان تحصیلکرده می‌خواهند

برای مردان آمریکایی، تحصیلات دانشگاهی زنان، جذابیت بیشتری نسبت به زیبایی آن‌ها دارد

25-Feb-2012 (3 comments)
در طی ۳۰ سال گذشته همزمان با رشد موقعیت زنان تحصیلکرده، دو مشخصه «خانه‌داری» و «آشپزی» که اصل مهمی برای انتخاب همسر از سوی مرد‌ها بود به رتبه ۱۴ و بعد به پایین فهرست و مرتبه ۱۸ تنزل یافت تحقیقات پژوهشگری به نام کریستین ویلان برای نخستین‌بار نشان داد که خصلت‌هایی چون علاقه‌های مشترک، شخصیت مستقل، آرامش روحی و تحصیلات عالی در صدر جدول آرزوهای مردان در پیدا کردن زوج مشترک قرار گرفته است>>>

ART

Cruzing in Space and Time

Cruzing in Space and Time

Photo essay: Buenos Aires Museum of Latin American Art (MALBA)

by Jahanshah Javid
23-Feb-2012 (5 comments)

>>>

SEPARATION

Relationships & Class

Asghar Farhadi’s films raise questions about men and woman

23-Feb-2012 (one comment)
Why has this film drawn so much attention? Many Iranian and international film critics have pointed out that this film in particular and Farhadi’s films in general are preoccupied with ethical quandaries and the search for truth. Other critics have singled out Farhadi’s ability to present complex characters and the complexity of human relationships in general. No character is portrayed as entirely heroic or entirely evil. What are some of the key themes that Farhadi has singled out in "A Separation"?>>>

RAJAVI

به یاد عالم‌تاج کلانتری - داستان «داد»

یک مرتبه متوجه شدیم کاظم رجوی دسته گل به آب داده و با تغییر یک کلمه در نام انجمن، بساط جدیدی به راه انداخته است

23-Feb-2012 (23 comments)
به فکر ایجاد تشکیلاتی در دفاع از زندانیان سیاسی و افشای موارد نقض حقوق بشر در رژیم شاه افتادم. از این انجمن‌ها در گوشه و کنار کم نبود، ولی هر یک در تیول یک جریان سیاسی قرار داشت. چگونه می‌شد از این خطر اجتناب کرد؟ راه حل را در این دیدم که انجمنی متشکل از خانواده‌های «شهدا» و زندانیان سیاسی ایجاد شود. انجمنی که تنها و تنها بستگان درجه ۱ و ۲ قربانیان سیاسی رژیم بتوانند در آن عضو شوند>>>

NOROOZ

Harmony

Who knew the wild red poppies and I would be a part of an entire city’s spring festivities?

23-Feb-2012
As the events surrounding the One Book, One San Diego program approach, it’s hard for me to decide which is more important: My spot on the glory mountain, or the approaching Persian New Year? Caught between the two, I wrote down the plans and thought about them. Plan A – Skip the usual and forge ahead with the One Book events. Plan B – Keep your beloved tradition and skip a few book activities>>>

CYRUS

Symbol of Tolerance

Director of the British Museum on importance of 2600-year-old Cyrus Cylinder

21-Feb-2012 (31 comments)
...>>>

JAZANI

مادر جزنی

تمام زندگی اش سرشار از مقاومت در برابر استبداد بود

21-Feb-2012 (24 comments)
در هنگام پیری با او آشنا شدم و گاهی با یکی دو تن از مادران به دیدارش می رفتیم. در خانه سالمندان اسکان گزیده بود، در آنجا آرام ولی محکم بود. وابستگی زیادی به وسایل شخصی اش از جمله: یخچال،تلویزیون، میز توالت و غیرو داشت و از این وسایل مانند جان مراقبت می کرد و به کسی اجازه جا به جا کردن نمی داد. شاید هر یک از این وسایل، خاطراتی را برای او زنده می کرد و نمی خواست این خاطرات را از دست بدهد>>>

HERITAGE

It's complicated

The Oxford Handbook of Iranian History

21-Feb-2012 (4 comments)
Iran is a nation-state which until the early twentieth century was known to the world as Persia. In the West, the name Persia often invokes images of a world imbued with mystery, decadence, and luxury, images that persist from the time of classical Greek authors to that of the Victorian travelers. Persian carpets, Persian cats, and Iranian caviar, among other commodities, are images associated with Persians and Iran>>>

ICON

Power Over People

Power Over People

Photo essay: Eva "Evita" Perón museum in Buenos Aires

by Jahanshah Javid
19-Feb-2012 (6 comments)

>>>

TRAVELER

Photos: Kabul Days (2)

Photos: Kabul Days (2)

Photo essay: Diary & photos

by Hossein Shahidi
19-Feb-2012 (one comment)

>>>

CONCERT

Inja Koja, Unja Koja

Inja Koja, Unja Koja

Washington, DC: Shahram Solati, Sepideh, Shahyad, Saeid

by Ali Khaligh
17-Feb-2012 (18 comments)

>>>

PERSIAN SPRING

بهار ایرانی

بزرگترین قفس مربوط به آخرین رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای بود

17-Feb-2012 (15 comments)
هنوز بهار عرب به تابستان نرسیده بود که بهار ایرانی آغاز گردید و نهال آزادی ایرانیان سر از خاک بیرون آورد. هر چند فرارسیدن بهار ایرانی پیش بینی شده بود، ولی چگونگی تحقق و سرعت شکوفایی آن دنیا را به شگفتی واداشت. تا آنروز کسی نمیدانست که فروپاشی یک سیستم پایدار به آرمانهای افراطی بدون حد و مرز که سی و سه وسال در ایران دوام آورده بود، چگونه در فرصتی کمتر از سی روز پایه های آن بلرزه افتاد و ساخته های آن با خاک یکسان گردید>>>

POLITICS

Aching from AIC

The real duty of all Iranians is to protest vote, or not vote at all

17-Feb-2012
In yet another bizarre communique, from another un-necessary, un-authorized (at least if you consider a vote by common Iranian-Americans at large to be authorization), self appointed Robin Hood political foundation, organization or whatever aberration you choose to call them, this time the AIC or the American Iranian Council, has tried to explain the intricate details of the upcoming parliamentary elections in Iran>>>

FOR BIJAN

"تمام شد. اعدامش کرده اند"

آیا میتوان کشتار سال ۶۷ را بخشید و یا فراموش کرد؟

17-Feb-2012 (15 comments)
بیژن از روزی که دوستانش اعدام شدند دیگر رویِ تختخوابش نرفت و رویِ زمین می‌‌خوابید. وقتی‌که سرما می‌‌خورد حاضر نبود که به دکتر مراجعه کند و یا دوا بخورد. در لیوان آبش دیگر یخ نمی ریخت. می‌‌دانست که به زودی به سراغِ او هم خواهند آمد و می‌خواست به شرایطِ سختِ زندان عادت کرده باشد. او مطمئن بود که گناهی مرتکب نشده است و فعالیت سیاسی و دگر اندیشی را حق خود می دانست>>>

PROTEST

Revolution, Repression & Resistance

Revolution, Repression & Resistance

Photo essay: Prisoners remembered at IRI school in Buenos Aires

by Jahanshah Javid
15-Feb-2012 (17 comments)

>>>

BOOK

Searching for Shahrzad

"Modernity, Sexuality, and Ideology in Iran"

15-Feb-2012 (4 comments)
A unique look at modernity as not only advances in industry and economy but also advances toward an open, intellectual discourse on sexuality. Exploring the life and times of Shahrzad, a dancer, actress, filmmaker, and poet, "Modernity, Sexuality, and Ideology in Iran" illuminates the country's struggle with modernity and the ideological, traditional, and religious resistance against it. Born in 1946, she performed in several theater productions, became an acclaimed film star in the 1970s>>>

SNOW

Un dimanche à Paris

Un dimanche à Paris

Photo essay: Snow never stays a long time in Paris

by Orang Gholikhani
13-Feb-2012 (5 comments)

>>>

BUDAPEST

White Danube

White Danube

Photo essay: Everywhere in Budapest was frozen

by Orang Gholikhani
13-Feb-2012 (5 comments)

>>>

REVOLUTION

انقلاب اسلامی: داس ها، ياس ها و هراس ها

به خاطرهء خونین «نصرت دیوان بیگی»

13-Feb-2012 (21 comments)
در آستانهء 1357، «انقلاب اسلامی» هیچگاه برای من جذبه و جلوه ای نداشت چرا که تاریخ اجتماعی ایران به من می گفت: توفانی که فرا می رسد، از «صحاری عربستان» است و رنگ ِخون و جنون و تازیانه و تازیان دارد. بنابراین: باوجود رنج و شکنج های زندان های شاه، من در آستانهء انقلاب اسلامی با «رفقای قدیم» همدل و همراه نشدم، «تنها ماندم» و این «تنها ماندن» و پرهیز از افسون شدگی یا موج زدگی ِ «روشنفکران عوام» و «عوامان روشنفکر» -البتّه- طعنه و تمسخُر ِ«رفقای سابق» را بهمراه داشت >>>

STOCKHOLM

The Iranian Syndrome

you'd think this opposition meeting might hold a thimble of importance

12-Feb-2012
Honestly, I don't know why I was surprised to see nothing much reported about the meeting of Iranian opposition "somewhere near Stockholm" last weekend. I should know better than to think that if in 33 God/Allah/Buddha forsaken years, we still haven't figured out if and how to oppose the child's play, no-brainer, Mother-of-all-opposables, why anyone would ever bother to report on a gathering of the top most 50 people in what you can only grudgingly call "The Iranian Opposition Groups">>>