IDENTITY

A Revolution On The Page

Finding identity in poetry

11-Jan-2012
An immigrant's arrival in America has a distinct physical beginning marked by the landing of one's plane. But there's another arrival, the cultural one, that's incremental, perpetual. Of these latter sort of arrivals, the most memorable for me occurred nearly 20 years ago. I was still a new refugee, my heart's gaze fixed upon all that I'd left behind — upon Iran and the beloved language which, to the fledgling poet in me, meant everything at the time>>>

TRAVELER

Surprising Jordan

Surprising Jordan

Photo essay: One year in Jordan

by Hossein Shahidi
09-Jan-2012 (5 comments)

>>>

MYSTERY WOMAN

زنِ مرموز

ماهیگیران از ترس فریاد زدند، نگاه کنید، نگاه کنید، یک زن، یک زن در داخلِ این جسم است

09-Jan-2012 (16 comments)
در آن سال که این حادثه رخ داد، کشورِ ژاپن در دورانِ با شکوهِ اِدو به سر می‌برد. بعد از جنگ‌هایِ بسیار خونینِ ۷۰ ساله بینِ دو خاندانِ قدیمی‌ منطقه کانتو، واقع در جزیره‌ هُونشُو، صلح بینِ این ۲ خانواده -- یک طرف میتسُویی و طرفِ دیگر هارادا -- برقرار شده بود. این پیمانِ دوستی‌ در معبدِ هاجیمِه بسته شد، این معبد در زمینی‌ ساخته شد بود که فرزندانِ خورشید، نزدیک به هزار سالِ قبل آن را از چنگِ نیاکانِ اصلی‌ِ آن مناطق، خارج کرده بودند>>>

LOS ANGELES

گراند پیانو و درویش تریاکی

صاحب خانه با صدای "سوپرانو" ای می گوید: مامی جان بیا تمرین "پیانو" ت دیر شد

09-Jan-2012 (18 comments)
یکی از "لوازم" اجتناب ناپذیر خانه های لوس آنجلسی وجود یکعدد "پیانو" است که برای .بعضی خانواده ها از نان شب واجب تر است در حکمت وجود این "پیانو" هم حرف و حدیث بسیار است. در خانواده هایی که علاقه به موسیقی وجود داشته و همچنان هم وجود دارد، کاملا پذیرفتنی است. فرزندان آنها چون در چنین فضایی رشد کرده اند، می توانند خو گرفته به موسیقی وعلاقه مند به آن بار آمده باشند>>>

IRAN DAROODI

نقاش نورها

نقدی بر مستند ایران درودی، نقاش لحظه های اثیری

09-Jan-2012 (2 comments)
فیلم «ایران درودی نقاش لحظه های اثیری» یکی ازمعدود مستند های بیوگرافیک است که در آن سرگذشت و ذهنیت یک زن هنرمند ایرانی درابعادی گسترده از زبان خود او به نمایش گذاشته می شود و ازفضایی آزاد و بی تعارف و شیوه روایتگری صادق و بی تکلف برخوردار است. فیلم، تماشاگر را از درون نقاشی های کم نظیر «ایران درودی» به زوایای روح پیچیده وناشناخته زنی هنرمند، مستقل و تنها می برد>>>

ART

So far ahead

The top 30 winners of the social network art competition for Iranian artists

07-Jan-2012 (7 comments)
...>>>

MEN

اقرار مردانه

نسل جدید و رو به افزایشی از مردان در عمل می‌بینند که برتری اعطا شده به آنها کم‌کم رنگ می‌بازد

07-Jan-2012 (15 comments)
دوستی تعریف می‌کرد که مدتی پیش به اتفاق همسرش و یک زوج دیگر، به خانه دوست‌ مجردی دعوت می شوند که سال‌هاست همدیگر را می‌شناسد . میزبان، آن شب نیز غذایی تهیه کرده بوده که در پخت آن شهرت داشته است. قبل از شام، یکی دیگر از دوستان جمع که یک خانم مجرد بود نیز به انها ملحق می شود. دوستم ماجرا را این‌طوری برای من تعریف کرد: «بوی قرمه‌سبزی تمام آپارتمان را پر کرده بود>>>

TEHRAN

تهران پس از تاجگذاری رضا شاه

بخش دیگری از کتاب مسافری به تهران

05-Jan-2012 (2 comments)
پس از تاجگذاری و رفتن شاه از سالن، جمعیّت متفرّق شدند. چهره ها و چشم های وزیران و دست اندر کاران باشنیدن تبریکات دوستان مبنی بر حسن انجام و موفّقیت در برگزاری مراسم، از خوشحالی می درخشید. در واقع همۀ ما ازین که هیچ اشتباه و اتّفاق غیر منتظره ای رخ نداده بود نظیر پا گیرکردن به لباس و زمین خوردن، افتادن تاج یا حتّی شمشیری از دست کسی و نظائر آن که از ایرانی ها انتظار می رفت، احساس رهائی می کردیم>>>

PERSIAN GULF

Rough Seas

Rough Seas

Photo essay: Ships and sailors

by Parviz Forghani
03-Jan-2012 (3 comments)

>>>

TRAVELER

The other eye

I discovered in Saudi Arabia that I could be an Iranian and an Arab

03-Jan-2012 (5 comments)
This past fall, I spent three weeks traveling across the vast desert terrain of the Kingdom of Saudi Arabia. The desert is powerful and restrained. It captivates the human imagination with the layered sand that lifts and settles in a gentle breeze of silence across the kingdom. The silence humbles you, but speaks volumes to the visitor who wills to endure the desert’s gravity>>>

CLERGY

روابط روحانیت شیعه و استعمار انگلیس - قسمت چهارم

بسیاری از روحانیون هند به صراحت مسلمانان را به همکاری با انگلیسیها تشویق می نمودند

03-Jan-2012 (8 comments)
قدرت روز افزون بریتانیا در هند شیعیان بلند پایه را بر آن داشته بود که در صدد ایجاد روابط نزدیک با این بازیگر جدید سیاست هندوستان باشند. شکست فرمانروایان شیعی بنگال در سال 1757 و اود در سال 1764 باعث گشته بود که شیعیان دولت انگلیس را به عنوان ولی نعمت حاکمان محلی خود بشناسند و در صدد نزدیکی هر چه بیشتر با این قدرت جدید منطقه باشند>>>

SHELTER

No time to wait

No time to wait

Photo essay: Vafa Animal Shelter's residents face harsh winter

by Maryam Walsh
01-Jan-2012 (8 comments)

>>>

LEBANON

My Neighborhood, My Beirut

My Neighborhood, My Beirut

Photo essay: Most interesting place I have lived

by Hossein Shahidi
30-Dec-2011 (10 comments)

>>>

IRI

Behind the Bluster

Diverting attention from thousands of political prisoners

30-Dec-2011 (25 comments)
The clerical regime that misrules Iran is imploding in slow-motion while intensifying its repression at home and threatening behavior abroad. But is the international community doing all it can to support the Iranian people and hold the regime to account? It's clear that the leadership in Tehran is wracked by internal strife, with divisions deepening between Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and President Mahmoud Ahmadinejad and his allies>>>

EVOLUTION

چرا ما بی‌نهایت احمق هستیم؟

قابلیت فرهنگی بشر مهم‌ترین اتفاق واقعه روی کره زمین

30-Dec-2011 (6 comments)
ما خیال می‌کنیم موجودات باهوش و مستعدی هستیم ولی قابلیت یادگیری از دیگران عمومی‌ترین خصیصه ما شده است و لازم نیست که خودمان انگیزه و انرژی لازم برای مبتکر بودن را داشته باشیم. اصلاً این سئوال هم ممکن است مطرح شود که چراخودمان نمی‌خواهیم مبتکر باشیم؟ پاسخ آن روشن است: برای اینکه اختراع و ابتکار کار سختی است و زمان زیادی می‌گیرد>>>

MUSIC

Onward, Behind the Seas

Fared Shafinury’s moments of inspiration in new album

30-Dec-2011
Unlike most gifted musicians, Fared does not try to intimidate or impress the listener. Instead, Fared’s music has the genius of simplicity and goes direct to the heart – it speaks to all: students, housewives, engineers, poets, musicians, etc. Fared is a voice for us – us Iranians, Iranian-Americans, Americans with Persian souls, Americans with American souls, earthlings singing their uniform soulfulness. And he will help you sing your soul – perhaps by teaching you how to shake your voice like he does>>>

TRAVELER

Buried under a deep blue sky

Buried under a deep blue sky

Photo essay: With visiting daughter and friend in Chile

by Jahanshah Javid
28-Dec-2011 (13 comments)

>>>

BLUES

A gift to you

Give a little and keep guilt at bay

28-Dec-2011 (2 comments)
Christmas morning is gone, the tree has lost its lure and somehow its glittery skirt fails to cover the nudity. We’re all a bit richer in material, a bit less hopeful, and glad it’s over. A plastic bag holds crumpled shell of anticipation and boxes no longer hold mysteries. There’s a soothing lull in my kitchen and the mere thought of leftovers is soothing. Looking back, I realize how nothing has changed over the decades>>>

BAHADOR KHAN

 آشِ پاییزان

مارکار آرام قاشقی چوبین را از آن ملقمه پر کرده و فوتی بدان، بخارش که که آهسته آرام گرفت، لَب سوز به دهانِ عبّاس میرزا نزدیک کرد

28-Dec-2011 (42 comments)
در سِری جنگ‌هایِ دوّم، که میانِ ایران و روسیه در گرفت، لشگرِ لشگرْ گْشایِ عبّاس میرزا، ولیعهدِ ایران زمین و والی‌ عادلِ آذربایجان، به پیروزیهایِ متعّددی دست پیدا کرد و مناطقِ زیادی از آن سرزمین به ایران اِلحاق شد. در اینحال، بعد از ۴ روز و ۴ شب جنگ، روس‌ها عقب نشینی کردند، و بسیاری از نفراتِ اینان تسلیمِ والا حضرتِ قاجار. در این هنگام که لشگرِ ایران، ظفرمندانه به مملکت باز می‌گشت، حال و اَحوالِ ولیعهد به هم خورد و ایشان سخت مریض شدند>>>

IDEAS

Alternate Universe

Interesting argument for multiple realities

26-Dec-2011 (3 comments)
Being Iranian with OCD, PTSD, and as of yesterday, now suffering from "Stockholm Syndrome" too, I wondered what the paradigm shift and cosmic variation of Iran would look like: In a different cosmic 1944, Shah Mohammad Reza Pahlavi went to visit Ayatollah Seyed Hossein Borujerdi who had been taken ill and was in the hospital>>>