Saeed Siadat
26-Nov-2012 (one comment)
قَلندران حَقیقت به نیم جُو نَخَرند
قَبای اَطلس آن کَس که از هُنرعاریست >>>
Saeed Siadat
22-Sep-2012 (one comment)
بلطف شیرازیهای مهربان و طرفدار سینما، همفری بوگارت واینگرید برگمن >>>
Saeed Siadat
01-Aug-2012
"در لوس آنجلس، "عِرفان" مساویست با "بیزنس" و بمعنای واقعی "دکان بازارعِرفان >>>
Saeed Siadat
19-Jun-2012 (2 comments)
هر ساله در روز پدر نمایشگاهی از زیباترین اتومبیلهای جدید و قدیمی از کمپانیهای معروف در خیابان "رودئو درایو" بورلی هیلز در لوس آنجلس برگزار میشود>>>
Saeed Siadat
24-Apr-2012
یکی دیگر از مکان های جالب در همسایگی کارگاه نقاشی من در وست وود بلورد، سینمای بسیار زیبای "مجستیک کریست" است>>>
Saeed Siadat
17-Apr-2012 (2 comments)
EVERYBODY LOVES SOMEBODY SOMETIMES>>>
Saeed Siadat
12-Apr-2012 (3 comments)
در مطالب پیشتر گفته بودم که به فاصله پنج دقیقه از خانه ام در تهران و از کارگاه نقاشیم در لوس انجلس مکانهای جالبی وجود دارد >>>
Saeed Siadat
09-Apr-2012
سال پیش تعطیلات چهار روزه اول تابستان را به هشت روز تبدیل کردیم و از مسیر "فری وی ۵" در "کالیفرنیا" شروع و به ایالت "اورگان" و ایالت "واشنگتن" ودر آخر به "کانادا" رسیدیم >>>
Saeed Siadat
02-Apr-2012 (4 comments)
این گردش بدون قرار قبلی از گورستان "ظهیرالدوله" شروع وبه "بهشت زهرا" ختم شد >>>
Saeed Siadat
28-Mar-2012
مجله "تایم" بیشترین و شاید بهترین ارتباط را با جامعه سیاسی ایران داشته است. روی جلدهای که طی سالها به ایران اختصاص داده گواه این ماجراست >>>
Saeed Siadat
25-Mar-2012 (one comment)
درمطلب "مسیح هرگز به تهران نیآمد" از "شیددل" گفته بودم >>>
Saeed Siadat
13-Mar-2012
نقشی" برای تمام فصول" >>>
Saeed Siadat
01-Mar-2012 (2 comments)
کو "گور کن" و "گور خر" و "گور فروش">>>
Saeed Siadat
21-Feb-2012 (one comment)
ای مرگ بیا که زند گی ما را کشت>>>