شب های "دربند"

شب های "دربند"
by Saeed Siadat
12-Apr-2012
 

در مطالب پیشتر گفته بودم که به فاصله پنج دقیقه از خانه ام در تهران و از کارگاه نقاشیم در لوس انجلس مکانهای جالبی وجود دارد و گزارش های تصویری از آنها داده بودم.

در سفر اخیرم به ایران یکبار در روز و دو بار در شب به "دربند" رفتم و عکسهایی گرفتم, به خاطر اینکه گزارش فامیلی نشود, گروهی از عکسها را حذف و مشابه آن مکان ها و موقعیت ها را از اینترنت اضافه کردم.

//uniqueart.blogspot.com/2011/09/darband-tehr...


Share/Save/Bookmark

more from Saeed Siadat
 
Adibjavid

عکسهای به یاد ماندنی

Adibjavid


با تشکر از عکسهای خاطره آفرین شما از دربند.

رنگها و فضای ایرانی در تصاویر موج می زند.

//uniqueart.blogspot.com/2011/09/darband-tehran-from-wikipedia-free.html

 

Adib


CallmeRed

beautiful

by CallmeRed on

lovely pictures. thanks


Esfand Aashena

عجب بخور بخوری! اون املت گوجش منو کشت!

Esfand Aashena


Everything is sacred