نقشی" برای تمام فصول"


Share/Save/Bookmark

نقشی" برای تمام فصول"
by Saeed Siadat
13-Mar-2012
 

شاید کمتر کسی بداند که مهمترین لوگوی قبل از انقلاب یعنی آرم هواپیمایی ملی ایران "هما" کار چه کسی بود.

"هوشنگ ارومیه " لیسانس زبان انگلیسی بود و تحصیلاتی در زمینه گرافیک نداشت ولی سالهای دور در سازمان تبلیغاتی "زیبا" کار میکرد. طرح لوگوی هواپیمای ملی به مسابقه گذاشته شد، شرکتهای تبلیغاتی و طراحان سراسر کشور در آن شرکت کردند، بعد ازسه دوره گزینش سرانجام طرح هوشنگ ارومیه از شرکت تبلیغاتی "زیبا" برنده مسابقه شد واز آنزمان مورد استفاده قرار گرفت.

در سفرم سال پیش به ایران پس از ۲۵ سال, بعداز چند تماس تلفنی, در میدان تجریش با او قرار گذاشتم, چند ساعت به یادآوری خاطرات و ذکر خیر دوست مشترکمان ایرج و صحبتهای دیگر گذشت، به هوشنگ گفتم تصمیم دارم درباره این لوگو مطلبی بنویسم تا همه بدانند این کار زیبا کار توست. گفت جالب است بدانی هموطنی ارمنی ادعا کرده که طرح لوگو از اوست. گفتم چطور مگر نمیداند که در کتاب "نشانه ها" اثر زنده یاد "مرتضی ممیز" هم این کار بنام تو ثبت است؟ گفت بهر صورت او ادعا کرده. گفتم پس حتما در بازگشت به آمریکا این مطلب را در وبلاگم می نویسم.

بار دوم قرار جلوی دانشگاه تهران بود و گشت و گذار و خرید در کتابفروشیهای آنجا و وخوردن آش شله قلمکار در میدان انقلاب به پیشنهاد هوشنگ و بعد هم پالوده شیرازی بیاد گذشته و مرور خاطرات و دست آخر موقع خداحافظی گفتم: قرار است به دیدار دوستی گرافیست بروم که تو هم می شناسی با خوشحالی قبول کرد بیاید وبقیه شب هم به خوشی سپری شد، در"مترو" شهر با هوشنگ خداحافظی کردیم و ما دو نفر بسمت تجریش رفتیم.

آنروز چهاردهم فروردین بود و فردایش به آمریکا پرواز کردم.

چند روزبعد تلفنی داشتم از سوئد، ایرج بود که خبر فوت هوشنگ را داد، او ده روز بعد آخرین دیدارمان .در گذشت، ده دقیقه قبل از این تلفن برای هوشنگ ایمیل فرستاده بودم، مثل روزهای گذشته


Share/Save/Bookmark

more from Saeed Siadat