شعر

دوبیتی های ویژه
14-Sep-2012 (16 comments)

گفتند تو را نیت از این عشق چه ها بود؟
زاین گونه هزاران سر بازار رها بود

زاین عشق چه دیدی که تو را همچو قضا بود؟
گفتم که بلا بود، بلا بود، بلا بود >>>

نظر

جغد جنگ

تبلیغات جنگی‌اسراییل وتعطیلی‌سفارت کانادا

12-Sep-2012 (25 comments)
آیا ما روزهای پیشین حمله نظامی علیه ایران را می‌‌گذرانیم؟ آیا سر و صدای گوش‌‌خراش اسراییلیان در این روزها هدف آماده کردن افکار عمومی جهان غرب را برای چنین حمله‌‌ای دنبال می‌‌کند؟ آیا اسراییلیان روزها و هفته‌‌های پیش از انتخابات آمریکا را فرصت مناسبی برای این حمله می‌‌دانند تا اوباما را به حمایت از خود وادارند (و گرنه ممکن است ضربه انتخاباتی بخورد)؟>>>

قصه اتمی

از این تعلیق تا آن تعلیق

گرفتاریِ ما از بی‏ کفایتیِ است که به این وضعیّت دچار شده‏ ایم

12-Sep-2012 (50 comments)
من معتقدم که حتّی اگر ما شرایط خاص آمریکا را بپذیریم؛ یعنی، اولا به کلی دست از غنی‏ سازی برداریم. ثانیا پروژه آب سنگین خود را متوقف کنیم. ثالثا اجازه دهیم که بازرسان آژانس سرزده هرجا خواستند سرکشی کنند و به سؤالات باقیمانده آژانس پاسخ دهیم. رابعا پروژه‏ های موشکی برد بلند را نیز متوقف کنیم؛ باز در تعلیق خواهیم ماند>>>

KURDISTAN

Federalism is the Solution

Two Kurdish parties' joint agreement

12-Sep-2012 (35 comments)
The Democratic Party of Iranian Kurdistan and the Komala Party of Iranian Kurdistan are two representative political tendencies which have engaged in joint measures and cooperation concerning some important issues during this time. In continuing this cooperative trend, they believe that under the current circumstances, coming to an agreement on a set of common principles is an undeniable necessity>>>

CANDIDATE

Sobhani for Senate

I reject the partisanship that is strangling our children’s future

12-Sep-2012 (27 comments)
Last week I announced my candidacy as an Independent for the U.S. Senate from Maryland because I believe in my heart something is terribly wrong with the political system in America. We face immense economic challenges and are running out of time to correct them. I believe partisan politics must be replaced by common-sense solutions so that we may afford our children the same opportunity most of us were bestowed – the opportunity for a better life! >>>

FOOD

A Sip. A Bite, A Mouthful

A Culinary Memoir on Iran, Hot Out of the Oven!

12-Sep-2012 (one comment)
A story of growing up in Shiraz of the 1960s told through memories of food and cuisine, A Sip, a Bite, a Mouthful contains an account of Iranian customs, passions and rituals; it depicts a vivid picture of life in pre- and post-revolutionary Iran; and it touches on experiences of Iranian expatriates and the migration of their favourite foods, feasts, tastes and eating habits to the west>>>

9/11

Prophecy
12-Sep-2012
تیغْ طینتان
ز نفرت نفرین شده عقده برشكافتند
تا در انفجارِ چركابه و خون
تقدّس ِ خاك را نجاست ِ خونریزِ خرافات مقدّر آید >>>

POETRY

Curse to the Mountain
12-Sep-2012 (one comment)
o! I am not Farhad, the stone mason
To sledgehammer on your head
For the sake of a bitter love.
I am god of wrath, the revengeful Samson
Who with the push of a hand
Toppled the stone columns
And buried every one with himself  
Under the rubble of the temple >>>

QUESTION

Can we live with a nuclear Iran?

Awful choices with unpredictable consequences

10-Sep-2012 (31 comments)
The prevailing view now is that a nuclear Iran cannot be safely contained. On this point both President Obama and Mitt Romney agree. They can hardly say otherwise; to even hint that a nuclear Iran is acceptable would undermine the efforts aimed at preventing that outcome. But I tend to think they mean it. However, there are serious, thoughtful people who are willing to contemplate a nuclear Iran, kept in check by the time-tested assurance of retaliatory destruction>>>

AHMADINEJAD

New York Welcome

Upcoming visit is an opportunity to highlight continued repression

10-Sep-2012 (6 comments)
In late September 2012, the United Nations in New York will host Mahmoud Ahmadinejad for his annual visit as president of Iran - the last such occasion, since the election of June 2013 in Iran will see Ahmadinejad's successor take office. Much attention will, understandably, focus on Iran's nuclear ambitions and the danger of an armed attack on Iran. But it is important also to register the current conditions inside Iran, including the condition of human rights in the country>>>

آزاده طبیب

 طراوت و معصومیت غارت شده

نمونه نسلی که از همه چیزش گذشت

10-Sep-2012 (4 comments)
آزاده" فرزند دکتر حسین طبیب یکی از وکلای مجلس شورای ملی دوره شاه بود. او علیرغم زندگی مرفه خانوادگی و امکانات خاصی که داشت نسبت به محیط اجتماعی پیرامونش بی تفاوت و بی توجه نبود و درد و رنج مردم محروم را درک و حس میکرد. بهمین خاطر پس از آن "بهمن" پرامید و پرفریب در حالیکه شانزده سال بیشتر نداشت در صفوف هوادران مجاهدین خلق قرار میگیرد>>>

لیلا فرجامی

  رود خانه ای از شعر

کتاب رودخانه ای که از ماه می گذرد

10-Sep-2012 (3 comments)
اشعار زیبا و مدرن و زبان مستقل و طنز قوی و یاغی اش را مانند رودخانه ای از شعر در میان کهکشان اینترنت جاری کرد. و چه سرنوشتی حقیقی تر از رهایی و جاری شدن شعر در فضای آزادی و رهایی کهکشان اینترنت؟ و چه شعری دلنشین تر از شعر بی حصار؟>>>

REVELATION

God is Gravity...
10-Sep-2012 (2 comments)
Religion says:    “God works in mysterious ways”
Science says:    “Some aspects of Gravity are mysterious”

Religion says:    “Obey God’s laws and you will be rewarded”
Science says:    “Understand laws of gravity and you will benefit” >>>

ART

Talking Walls

Talking Walls

Interview with Iranian graffiti artist A1one (Tanha)

by Nazy Kaviani
07-Sep-2012 (3 comments)

>>>

IRI

Enemy Number One?

The problem will not go away if Iran is shattered to pieces

07-Sep-2012 (64 comments)
Iran is not an exemplary country by any measure, and it is far from having a representative government. It has a dismal human rights record but it is preposterous to claim that it is the biggest threat not just to Israel and the United States but to the world. At the end of the day, Iranians will have to find a way to overcome their many problems and make the ultimate changes>>>

FEATURED BLOGS

FEATURED NEWS

FACEBOOK