رضا خندان: بعید میدانم تا ملاقات بعدی، نسرین بتواند سرپا باشد
IranGlobal
02-Dec-2012 (one comment)
رضا خندان ...: نسرین همچنان در اعتصاب غذاست. او نه امکانات رفاهی برای خودش می خواهد و نه خواسته ای غیر قانونی و غیر ممکن دارد. او نمی خواهد کودک اش که حتی اجازه نداده اند حتی یک بار به مدت 30 ثانیه در طول 19 ماه گذشته امکان تماس تلفنی با او را داشته باشد, تحت تعقیب قضایی و پرونده سازی و … قرار نگیرد، آن هم به خاطر مادرش که یک زندانی سیاسی است ... اکنون وضع جسمی اش به حدی رسیده است که بعید میدانم تا ملاقات بعدی بتواند سرپا باشد. سر گیجه، اختلال بینایی، عدم تعادل در راه رفتن و فشار پایین علائم هشدار دهندۀ وخامت حال اوست، در کنار لاغری مفرط. فشار برای شکستن اعتصاب غذا را به هیچ وجه تحمل نمی کند. می گوید ... که اینها برای او [مهراوه] برنامه ریزی مفصلی کرده بودند. و اگر من اعتصاب غذا نکرده بودم قصد داشتند اقدامات بعدی را شروع کنند. با بعضی از همبندی هایش که صحبت کردم، خیلی نگرانش بودند و میگفتند دو روز است که بدنش مایعات را هم قبول نمی کند >>>
recommended by maghshoosh

Share/Save/Bookmark

 
Mehrban

Free Nasrin Sotoudeh!

by Mehrban on

***