عیسی غذا بخور


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Sep-2012
 

پیشتر در ماه دسامبر ٢٠١٠ و بعد در اکتبر ۲٠١١ در دفاع از یکی از اسیران خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شد.

عیسی سحرخیز که از بیماری قلبی رنج میبرد، پس از بازگرداندن زودهنگام او از بیمارستان به اسارتگاه، دوباره دست به اعتصاب زده که اینبار هم غذا و هم دارو نمیخورد.

خدایگان مسئول مستقیم جان و سلامتی بیشمار اسرا در اسارتگاه های خودش میباشد و دور نیست روز که همۀ وحوش ملزم به پاسخگویی در دادگاه جنایت علیه بشریت شوند.

عیسی؛ اعتصابت را بشکن، غذا و دارو بخور تا زنده بمانی و آزادی ایران و ایرانی را که بزودی از نکبت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره رهایی خواهد یافت ببینی.

تبریک

پ.ن. نا گفته پیداست کارکرد و ایدئولوژی ویرانگر ایرانی کُش و ایران ویران کُن باورمندان به حاکمیت دین در ایران غیرقابل دفاع است. به همچنین برنامه هایی که آندسته از کارگزاران نظام نکبت مسلمین که اکنون "اصلاح طلب" شده، غالباً مسخ شارلاتان علی شریعتی و هاج و واج ملی- مذهبی گری میباشند برای تعمیر و تداوم حاکمیت نکبت مسلمین .

ولیکن، عشق به آزادی و انزجار از به اسارت کشیدن انسانها بدلیل ابراز عقیده، افکار، باور دینی و سیاسی ولو آنانی که در زمان بر سر کار بودن در اجحاف به آزادی دیگران همدستی کرده اند بر همه چیز دیگر میچربد و دفاع از قربانیان را به قول علمای وحوش، اوجب واجبات میکند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

عیسی اکبر و شیرین نشو

Demo


اگر مخالف واقعی رژیم باشی که فرقی ندارد غذا بخوری و یا نخوری عیسی. دخلت بزودی در خواهد آمد. ولی اگر قلابی چون اکبر گنجی و شیرین عبادی باشی بالاخره دیر یا زود دستت رو خواهد شد و باز هم فرقی نمیکند غذا بخوری و یا نخوری و به اشک تمساحهای خارج از کشور وفقهی بنهی و یا ننهی.

تسلیت


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

گوش نکن عیسی. اگر به اراده خودت از غذا نخوردن بمیری، بهتر از اینه که
بعد‌ها پهلوی‌چی‌ ها، این دریوزگان خانواده کثیف، رذل و تمامی‌خواه پهلوی
بگویند "دیدی، اگه ما نبودیم کسی‌ نبود که نجاتت بده، خوب کردی که به حرف
ما گوش کردی"........یادت میاد ‌عیسی؟ اونوختی رو که اینا فکر میکردن که
مملکت، ارثیه باباشونه؟ هر شیکری که میخواستن خوردن، جون مردم رو به لبشون
رسوندن، همه رو عاصی‌ کردن.......یه ملت رو به بیچارگی و دربدری
کشوندن........حالام با وقاحت تمام تجویز میکنن که کی‌ باید زنده بمونه،
کی‌ بمیره.......کور خوندین. فضولیش به شما نیومده....

**آزادی بی‌ قید و شرط "سحر خیز" را پیگیرانه خواستاریم.