oazadi
17-Aug-2008 (4 comments)
عدالتی که ما ایرانی ها و فلسطینی ها از آن برخورداریم در هیچ جای دنیا نظیر ندارد >>>
oazadi
04-Mar-2008 (8 comments)
اخراج افغانی-ایرانی ها به عقیده من همان قدر زشت و کثیف است که اخراج یهودی ها از آلمان در زمان هیتلر. >>>
oazadi
29-Feb-2008 (16 comments)
بنیادگرایی فرای اینکه خوب است یا بد- که به دیدگاه من بد است- یک پدیده قابل درک اجتماعی است و به میزان رادیکال تر بودن ورود جریان مدرنیته واکنش به آن شدیدتر خواهد بود. >>>
oazadi
21-Feb-2008 (4 comments)
وقتی آماده شدم که دکمه شروع را بزنم و سنتوری را ببینم فکر نمی کردم فیلم خبرساز امسال یک فیلم اجتماعی باشد >>>
oazadi
19-Feb-2008 (20 comments)
در یکی از برنامه های میزگردی با شما در صدای آمریکا یک بار دیگر این دو گروه روشنفکر و روشنفکر نما به هم برخوردند.>>>
oazadi
16-Feb-2008 (12 comments)
من یک دانشجوی جامعه شناسی نیستم(دبیرستانی ام،سال دیگر) اما به جامعه شناسی علاقه مندم و بالطبع برای ارضای علاقه ام هم که شده کتاب هایی می خوانم.>>>
oazadi
27-Jan-2008 (5 comments)
اصلاحات مرد. این دیگر پایان راه است. اخبار حاکی از رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس نوید وردودی دیگر به دوران سردرگمی سیاسی را می دهد. >>>