در جستجوی هدف توقیف سنتوری


Share/Save/Bookmark

oazadi
by oazadi
21-Feb-2008
 

وقتی آماده شدم که دکمه شروع را بزنم و سنتوری را ببینم فکر نمی کردم فیلم خبرساز امسال یک فیلم اجتماعی باشد که واقعیاتی را نمایش می دهد که با قدم زدن توی خیابان های شهرهای بزرگ ایران به راحتی می توان آنها را فهمید. ایران معتاد تزریقی کارتون خواب دارد. این را هر کسی مثل من که حتی بخش خیلی کوچکی از جوانیش را در آن به قول ابراهیم نبوی "بلبلستان" زندگی کرده باشد می داند. این کارتون خواب ها زندگی سختی دارند. این را هم هر انسانی ولو احمق تر از بلانسبت خر می داند. با این توصیفات نمی دانم کدام نکته از این فیلم ممکن بوده است دردسر ساز شود.
تقریبا تمام مسائل تصویر سازی شده در سنتوری را هر ایرانی به جز آنهایی که توی آسایشگاه روانی یا مهدکودک سپری می کنند می دانند. اینک این سوال برایم پیش آمده است که معنای توقیف سنتوری چه می تواند باشد؟ آیا آقای احمدی نژاد با این اقدام بزرگ و سلحشورانه می خواهد ثابت کند ما در ایران معتاد کارتون خواب نداریم؟ آیا مقصود صفاری هرندی وزیر با فرهنگ سازمان فرهنگ و ارشاد این است که نشان دهد کارتون خواب های ایران زندگی خوب و مرفهی دارند و اتفاقاتی که برای علی سنتوری افتاد فقط "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" است.
هر چقدر مغز پوکم را به کار می گیرم یک جواب منطقی یا دست کم نیمه منطقی گیرم نمی آید. فقط یک جواب باقی می ماند و آن اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد دولت مهرورزی احتمالا یا با هنر سر جنگ دارند یا با هنر آفرینی. شاید هم اینقدر به فکر مردم هستند که می خواهند با دیدن فیلم هایی که توی آن اتفاقات بد می افتد مردم ناراحت نشوند.
اگر اینچنین است، خدا خیرشان بدهد که اینقدر مردم را دوست دارند ولی باید به آنها یادآوری کنم که دوستیشان از نوع دوستی هایی است که گاها از واژه پر مسمی "خاله خرسه" برای نامیدن آنها بهره گرفته می شود. مشکلات جوانان که اعتیاد هم یکی از آنهاست بی بر و برگشت بخشی از واقعیات جامعه ماست. همان طور که انرژی هسته ای، رنسانس علمی، جنبش عدالتخواه دانشگاه تهران و نفس وجود نماینده برحق خدا بر روی زمین جناب آقای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد واقعیت هایی از جامعه ما هستند. میگویی نه؟ یک نگاه بینداز به نوع ترانه هایی که جوانان ایرانی گوش می دهند. همه یا حرف از غمند یا یک جوری صحبت از خودکشی می کنند.
من که نمی دانم جریان چیست. یا من توهم پردازم و چیزهایی در جامعه ایران می بینم که وجود خارجی ندارد یا در طی این چند ماهی که من از ایران خارج شده ام ایران "گلستان" شده است. اما همینجا به هموطنان محترم اعلام می کنم که دولت محترم نهم کلا معصوم از خطاست.آخر مگر می شود دولتی که رئیس جمهورش بالای سرش هاله نور داشته و اینقدر قدرت معنوی کابینه اش بالا است اشتباه کند. پس اگر کسی در صدد انتقاد از این دولت برآمد مطمئن باشید که قصدش بی شک تخریب است نه انتقاد و چنین فردی بی شک از لابی صهیونیست برای براندازی نرم بودجه می گیرد. قس علی هذا...


Share/Save/Bookmark

more from oazadi
 
default

Censorship and Freedom of Speech

by Anonymous6 (not verified) on

JJ and other admin,
Freedom of speech/expression is an absolute right in this society.

In your site you pretend to be an advocate of it by saying nothing is scared (what a joke!). Practically you are much worse than Mullahs. They don’t know anything better, you know and with your censorship with no real reason, downgrading yourself to the same level as mullahs!

This is my opinion that 'Ying Yang Paintings' in main page of Iranian.com is a trashy painting, and you don’t have any tolerance to hear it.

Go head again and delete my comment again as you did for past 12 hours.

Now is not the painting anymore it is your action and censorship that portrait you to the same low level as Mullahs


default

Ozadi, baaz ke to zer zer

by AnonymousX (not verified) on

Ozadi, baaz ke to zer zer kari joojeh akhoond...


default

Admin who erases the comments

by Anonymous6 (not verified) on

Bias admin who erases the comments,

This is called freedom of speech:
Ying Yang art in main page of Iranian.com are trashy paintings.

Now go ahead and erase this comment again.


default

Where Are This Child's Parents?

by ChildProtectionOffice (not verified) on

We are concerned about the welfare of this child living on the streets and writing stupid stuff on iranian.com. Is there anyone who knows this child's whereabouts in the US of A? We need to find a foster-home for the little dude. Thank you.