در گذرگاه تاریخ

در گذرگاه تاریخ
by Mahvash Shahegh
28-Nov-2010
 

بعد از ظهر غریبی بود!

رودکی بود و من

مرضیه بود و بنان

همراه با چند دانشجوی ینگه دنیایی

همگی "بوی جوی مولیان " را می شنیدیم

که می آمد.

گویی که ما در گذرگاه تاریخ ایستاده بودیم

که یک سر آن "بخارا" بود

و سر دیگرش مری لند آمریکا

یک سر آن قرن دهم بود و

سر دیگرش قرن بیست و یکم.

همگی محو در کلام و آهنگ

و متحیّر از عظمت و مقاومتِ

شکّر فارسی در بوتۀ آزمایشِِ

زمان و مکان.

بعد از ظهر غریبی بود.

[English Translation]

مهوش شاهق
مری لند، آمریکا
چهارشنبه ۱۵ سپتامبر


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh