بت پرستی

افراد را با دید باز بنگریم تا بتوانیم نیکی ها و بدی های آنها را ببینیم و عاقلانه قضاوت کنیم


Share/Save/Bookmark

بت پرستی
by deev
17-Feb-2011
 

من به عنوان یک ایرانی مثل هر ایرانی دیگر در برخوردم با هم میهنانم گاهی نکاتی را میبینم که جای سخن فراوان دارند و تا کنون یکی از بارزترین مشکلاتی که در میان جامعه ایرانیان با آن روبرو شده ام علاقه بی اندازه ما به بت سازی و بت پرستی است که البته این امر تنها منحصر به ایرانیان نیست ولی پس از سالها زندگی در آمریکا برایم فرق بین ما و غربی ها در این روند آشکار شده.

در جامعه ایرانی ستایش بی پایه افراد به دلایل گوناگون امری عادی و روزمره است همانند احترام بیجا به یک حاجی یا دکتر هر چند اگر رفتارشان سزاوار احترام نباشد و یا انتظار رفتار شایسته از این افراد صرفا به خاطر مدرک تحصیلی و زیارت حج. سرچشمه این موارد را میتوان در این باور یافت که برای ایرانیان احترام برخی افراد واجب شمرده میشود و افراط ما در این امر چنان است که حتی همسر یک پزشک را هم خانم دکتر خطاب میکنیم و بسیاری هستند که از دیگران توقع احترام دارند و این در حالی است که در آمریکا افراد احترامشان را بر اساس رفتارشان کسب میکنند و احترام گذاردن به دیگران هرگز امری واجب و اجباری نیست که توقعی در کار باشد. وقتی ما بدون دلایل کافی به افراد احترام میگذاریم و آنها را بزرگ میکنیم منطق را کنار گذاشته و توانایی قضاوت عادلانه را در موردشان از دست میدهیم که این نخستین گام بت سازیست.

قبل از ادامه سخن خوب است معنی واضحی از بت داشته باشیم - بت کسی است که به هر دلیلی دارای شهرت و مورد ستایش مردم است - او میتواند ورزشکار - دانشمند - سیاستمدار - هنرمند - سرمایه دار یا زیبا باشد و یا کاری انجام داده باشد که دیگران قادر به انجامش نبوده اند ولی هر چه است او به دلیلی مشهور و مورد احترام مردم است. تا این حد مفهوم بت جهانگیر است و همه مردم دنیا شخص مشهوری را دوست دارند ولی در جامعه ایرانی این دوست داشتن گاهی چنان شدت میگرد که از مرز ستایش گذشته و بیشتر به پرستش شباهت پیدا میکند به گونه ای که افراد بت پرست دیگر قادر به دیدن کاستی ها و نقاط ضعف بت دلخواهشان نیستند و کورکورانه هر چه از او میبینند را ستایش میکنند و این پرستش در فرهنگ ما بیشتر از غرب رواج دارد.

یکی از بهترین خصوصیات رایج در جامعه آمریکا سیستم «مریتاکراسی» است که میتوان آنرا لیاقتسالاری یا شایسته پسندی نامید که در کاربرد آن کسانی که لیاقت و شایستگی بیشتری در انجام وظایغشان نشان میدهند ترقی بیشتری میکنند و این پیشرفت بر پایه توانایی شخصی آنهاست و نه بر اساس قدرت مالی خانوادگی و موقعیت اجتماعی و حزبی و مذهبی و غیره.

بتهایی که بر اساس لیاقتسالاری ساخته میشوند برای رسیدن به درجه ستایش شدن زحمت بسیاری میکشند از جمله ورزشکارانی همانند کوبی براینت یا هنرمندانی از قبیل مایکل جکسون که پیش از بت شدن سالهای درازی را در پیشبرد حرفه خود پشت سر گذارده و تنها با عزم و تلاش بیکرانشان توانستند به جایگاهی برسند که مردم از آنها بت بسازند و این دو مثال را به این دلیل انتخاب کردم که هر دو مرتکب خطاهایی هم شده اند که طرفداران معمولی علیرقم ستایش کارنامه حرفه ای آنها هنوز قادر به دیدن این خطاها هستند ولی کسانی که آنها را پرستش میکنند خطاها را به نحوی کتمان میکنند و ما ایرانیان در اینگونه چشمپوشیها از غربیها کوشاتر هستیم.

جای آن دارد که گفته شود گرچه در آمریکا راه لیاقتسالاری باز است ولی هنوز ترقی بر پایه پول و موقعیت خانوادگی هم رایج است لذا هنوز افرادی از قبیل جرج دبلیو بوش و پاریس هیلتون هم هستند که فقط به خاطر پول و نام خانوادگیشان به جایی رسیده اند ولی اینکه آمریکا را «سرزمین موقعیتها» مینامند خالی از حکمت نیست زیرا برای افرادی که شایستگی و پشتکار از خود به خرج میدهند راه ترقی بسته نشده و یک فرد دلیر و پرتلاش بی توجه به رنگ پوست و قدرت مالی خانواده اش میتواند حتی به مقام ریاست جمهوری برسد کماکان که پرزیدنت اوباما جانشین کسی شد که با استفاده از شهرت و قدرت پدرش به این مقام رسیده بود.

بعضی از بتها تصادفی ساخته میشوند به عنوان مثال «کاپیتان سالنبرگر» خلبان هواپیمایی که با موفقیت در فرود هواپیمایش بروی رودخانه هودسون جان مسافرانش را نجات داد یا «وائل غنيم» کارمند گوگل در مصر که بازداشت و رهایی اش یکشبه او را تبدیل به چهره مبارزات مردمی کرد و یا شادروان ندا آقاسلطان که با ریخته شدن خونش آزادیخواهی ایرانیان و خشونت ناجوانمردانه حکومت اسلامی را به چشم جهانیان آشکار ساخت و اینگونه بتها هرگز به دنبال شهرت نبودند ولی سرنوشتشان چنین رقم خورد که سزاوار ستایش مردم واقع شدند و گرچه ممکن است از کارنامه پر قدمتی بهرهمند نباشند ولی وزن همان یک عمل بزرگ آنها به اندازه کارنامه ای پربار شایسته ستودن است.

برای تشخیص بهتر درد بت پرستی جامعه ایرانی باید فرق بین بت سزاوار و بت کاذب را واضح کنیم لذا بجاست کسانی را که با لیاقت کارنامه خود به مقام ستایش رسیده اند را «قهرمان» و آنهایی را که بدون کارنامه شایسته ای ترقی کرده اند را «بت پوشالی» بنامیم پس به عنوان مثال میتوان شیرین عبادی را قهرمان ولی رضا پهلوی را بت پوشالی خواند زیرا بانو عبادی از طریق لیاقتسالاری و تنها به خاطر کارنامه مملو از تلاش بی وقفه اش شهرتش را کسب کرده ولی شاهزاده از طریق خویشاوند سالاری و نام پدرش مطرح است.

در ماه گذشته مقاله انتقاد آمیزی از چند بت نوشتم و در پیامد آن دشنام ها و برچسبهای بسیاری شنیدم که مرا بر این واداشت تا از خودم بپرسم چرا علیرقم آنکه میدانستم افراد متعصب به هنگام ناتوانایی در مقابله با مدرک و منطق به ترفندهای کودکانه دستاویز میشوند هنوز به نوشتن چنین گلایه ای تن در دادم و چرا برای خودم درد سر تراشیدم و تنها دلیلی که یافتم بیزاری ام از بت سازی و بت پرستی کاذبی بود که آنرا خطرناکترین درد گرینبانگیر جامعه ایرانی میبینم چرا که ساختن بت کاذب از چهره ناشناس خمینی بود که ما را به چنین روزگاری گرفتار کرد چون خمینی شایستگی رهبری را نداشت ولی بی بی سی چنان ستاره ای از او ساخت که بت پرستان عکسش را در ماه دیدند لذا برای گریز از چنین گزندی باید راه حلی بیابیم که آن ترویج لیاقتسالاری و شایسته پسندی است.

چیزی که باید درباره تمامی بتها چه راستین و چه پوشالی در نظر گرفت محور عمل هر بت است که باید در راستای زمینه تجربه اش ثابت بماند به عنوان نمونه اگر آرنولد در پرورش اندام یا هنر پیشگی بتی نامدار است نباید از او انتظار فرمانداری پر باری را داشت و اگر خمینی در رشته فقه اسلامی نامدار است نمیبایستی از او انتظار زمامداری معقولانه ای میداشتیم و این اشتباه ماست اگر از یک مکانیک خوب اشعار ارزنده و از یک شاعر خوب تعویض موتور بخواهیم زیرا باید بدانیم که کار را به کاردان بسپاریم.

این روزها در داخل ایران تنها دو چهره مطرح هستند که من از هیچکدامشان دل خوشی ندارم زیرا یکی حزب اللهی است و دیگری آخوند ولی چیزی که برایم قابل ستایش است دلیری آنها در رودررویی با حکومت ظالم است چون هم موسوی و هم کروبی میتوانستند به آسانی پولی از بیت رهبری به جیب بزنند و صدایشان را ببندند ولی علیرقم فشارهای همه جانبه کوتاه نیامده اند و امروز در آستانه فراخوان جسورانه راهپیمایی ۲۵ بهمن شاهد این دلاوری هستیم که هر دو بار گرانی بر دوش دارند زیرا تا پیروزی نهایی خطر جانی بیش از پیش تهدیدشان میکند و کروبی حتی با جرات اعلام کرده که «آماده پرداخت هر هزینه ای هستیم»

یکی از نکاتی که در کاربرد لیاقتسالاری باید به خاطر سپرد نگریستن به افراد با دید باز است تا بتوانیم نیکی ها و بدی های آنها را ببینیم و عاقلانه قضاوت کنیم پس هر چند من از آخوندها دل خوشی ندارم هنوز باید جنبه دیدن و ستایش استواری کروبی را داشته باشم و نکته دیگری را که باید در نظر گرفت این است که بتها موجودات فرا زمینی نیستند و مثل همگی انسانهای دیگر در هر نقطه زمانی میتوانند دچار اشتباهاتی شوند ولی کسانی که مبتلا به بت پرستی میشوند دیگر قادر به دیدن خطاهای بت مورد ستایششان نیستند زیرا برای آنها بت همانند دین مقدس شده و همانند دین دیگر قابل انتقاد نیست بنابرین افرادی که از شنیدن معایب شاه و مصدق و خمینی و رجوی و موسوی دلگیر و گریزان میشوند همه از یک درد مشترک رنج میبرند که باعث نابینایی ما گشته و راه رشد جامعه را بر ما مسدود کرده.

ما باید رو راست باشیم - شاه ایراد داشت - مصدق هم ایراد داشت - خمینی و رجوی هم صد چندان - موسوی و کروبی و رضا پهلوی هم ایراد دارند - اما همه آنها دارای نکات ارزشمندی هم هستند مثل من و شما - شاه خدمت زیاد کرد ولی دیکتاتور هم بود - مصدق خدمت زیاد کرد ولی کله شق هم بود - موسوی مردم را متحد کرده ولی دوران خمینی را طلایی میپندارد - خمینی هم شاعر خوبی بود هم جلاد خوبی - رجوی در شستشوی مغزی دادن در صدر جدول بهترین هاست ولی با صدام همخوابه شد - رضا پهلوی حرفهای زیبایی از دموکراسی میزند ولی تجربه عملی ندارد - کروبی دلیر ولی مذهبی است - خوبی و بدی را باید با هم دید - شاید هیتلر هم املت خوبی درست میکرد - همه خوبی و بدی دارند.

در پایان سخن یاد آور میشوم که تنها با سنجیدن درست کارنامه افراد میتوانیم انتظار معقولانه ای از نتیجه تلاش دست اندرکاران داشته باشیم و تنها با بینش شایسته پسندی میتوانیم از نتایج دلسرد کننده در آینده جلوگیری کنیم و راه را برای پیشرفت هموار کنیم - چنین تحولی را آرزومندم.

دوستان عضو سایت بالاترین لطفا رای بدهید

Original Article here

شایسته‌سالاری در ویکیپیدیا


Share/Save/Bookmark

Recently by deevCommentsDate
Billionaire
-
Oct 24, 2012
DeLaRaM (Feat Deev, EviN, Amin)
2
Sep 20, 2012
Man Yeh Jadu Garam
1
Sep 10, 2012
more from deev
 
بت شکن

خود پرستی‌ هزار مرتبه بدتر ز بت پرستی‌

بت شکن


 

 

تو مر دیو را مردم بد شناس  

 

کسی کو ندارد ز یزدان سپاس

هرانکو گذشت از ره مردمی  

 

ز دیوان شمر مشمر از آدمی

 

 

(فردوسی)


deev

Bot Shekan

by deev on

Serenading me with poetry only gives me a bigger head ;)

Based on your name this article should be right up your ally except you seem more stuck on me than any aspects of my article!


deev

DK Brand Sangeh Paa (TM)

by deev on

Mr. Kadivar, whatever you lack in substance you compensate with "roo daashtan" as "sangeh paa" throws its towel competing ;)

Your hopefulness in restoring the old monarchy is cute almost like kids who think unicorns exist and you can't argue them and who am I to crush such dreams, enjoy them for what it's worth as I have no reasons to dislike your kind since we have a common enemy and that fact alone makes us friends!


بت شکن

خود شکن

بت شکن


اين مرد خود پرست

اين ديو، اين رها شده از بند
مست مست
استاده روبه روي من و
خيره در منست
***
گفتم به خويشتن
آيا توان رستنم از اين نگاه هست ؟
مشتي زدم به سينه او،
ناگهان دريغ
آئينه تمام قد روبه رو شكست . (اشعار حمید مصدق سالهای صبوری)

Veiled Prophet of Khorasan

Shah Abdicate?

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

By that argument we might as well say the real king is Yazdgird III. Which is what I have been saying for years. If we want to do something we might as well go all the way. 


Darius Kadivar

Deev Jaan You Sure Have ;0))

by Darius Kadivar on


Abba - Waterloo

LOL

But No Hard Feelings We Shall Dance to Victory:

GOOGOOSH- BANOOYE MAA

 

ABBA DANCING QUEEN

 

But Even then You Party Pooper's are Welcome to Join Your Sovereign in a common battle against Tyranny:

REZA's CALL: An Iranian Solidarnosc... by DK

 

RESPONDING TO REZA's CALL: An Iranian Solidarnosc in the Making ... by DK 

 

Hee Hee

 


deev

Mr. Kadivar I've lost hope in you

by deev on

Mr. Kadivar
I've lost interest in reading your ever increasing irrelevant links however in response to your "Shah never abdicated, a King remains a King unless beheaded" all I have to say is that a king without a realm is "all hat and no cattle" as they say in Texas, pretty much the same way Shahbanu's title "Her Imperial Majesty" is laughable as her imperial realm is her living room. Sure it's romantic thinking these titles are eternal but reality is unfortunately a buzz kill and a king without a throne is at the very most Elvis ;)


Darius Kadivar

6 years Old at the time of the Revolution ? ;0))

by Darius Kadivar on

Oh OK ... Now I understand Why ? ...

 


baby laugh

 Hee Hee ... 

 

 

Oh and I thought Iran was a dictatorship since 1953 ? 

THE PAST IS A FOREIGN COUNTRY: How Would You Evaluate Iran's Democracy Index in 1953 ?

So what difference does it make if the Shah created the Rastakhiz in the mid Seventies ?

Should we conclude that between 1953 and the year the Rastakhiz Party was Created that Iran was actually a Parliamentary democracy ?

 

pictory: Political Pluralism and Freedom of Press in Pahlavi Iran (1961)


CONSTITUTIONALIST FORUM: Daryoush Homayoun Political and Journalistic life Honored in Germany

Best,

DK

PS: For your information The Shah never abdicated ...  A King remains a King unless beheaded ( See Comments in David Frost's interview). 

 

REZA PAHLAVI AND DAVID FROST

 


Veiled Prophet of Khorasan

Dear AB

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I will respond just to a few things:

  • Regarding readiness: I think Iranians are as ready as we need. Your  minimum  was reached years ag.o. Therefore it is time.
  • Regarding personal attacks. They happen all the time in America. Republicans; Democrats; and even Greens are always making personal attacks. Now maybe you don't call them "credible". But they run America and that is they way.
  • Regarding topic. Don't worry about it. People always go off the topic.
  • Regarding Iranians: We are no nastier than Americans in politics. I know; I have lived in America and watched many elections. Iranian arguments are no worse at all. For God's sake Sarah Palin practically called for shooting of opposition!

 

Now to your questions this is our difference with the IR monsters:

  • IR is a guaranteed monster. The other side is at least the possibility of hope.
  • The IR is killing Iran in a slow death. Better take chances with something else than take the guaranteed death.
  • The opposition has not raped; murdered innocents or done any of the IR things. I do not think they will. The Mollahs are a specially evil breed only matched by MKO. People know enough to avoid MKO.

If we take your advise then tere is no hope. We may as well die. No future; no reason to have children; no reason to live. Condemned to a lifetime of Islamist horror. With my approach there is at least the possibility of hope.

Your argument is to take a bit of security over freedom. I disagree. Here is a quote by Ben Franklin:

  • He who would trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor security.
  • He who sacrifices freedom for security deserves neither.

I do not know if you are a Muslim or not. It does not matter. You support IR and that is our issue. Jimmy Carter is not a Muslim either but he also supports Islamism. There are plenty of non Muslim Islamist sympathizers. 

 


deev

Rastaakhiz Dictatorship

by deev on

Mr. Kadivar, since you're hell bent on blaming everything that went wrong with our country on me allow me to inform you that during the toppling of YOUR beloved dictator king I was only 6 years old and had nothing to do with it, neither I nor anyone in my immediate family voted for the islamic regime or even attend a rally!

Also allow me to remind you that it was YOUR dictator king that imposed a one party system (like Saddam and Hitler) and suppressed the freedom of the press so no one in Iran had the opportunity to read any of Khomeini's books to know what kind of a bastard he really is, and it was YOUR king who abdicated the throne and fled TWICE while the captain of Titanic went down with his ship in pride. Chew on that like french fries ;)


Darius Kadivar

You First Mentioned Q's Relevance Not me ...

by Darius Kadivar on


Montcuq - Prevost

Besides Don't blame me for YOUR OWN Poor Choice:

Khomeiny’s Hichi

 

It's Not my Fault if YOUR Revolution went Wrong ...

I didn't Highjack YOUR Vote:

Footage of the 1979 referendum of the Islamic Republic of Iran

 

Best,

DK 


areyo barzan

Dear VPK

by areyo barzan on

All I am saying is that to achieve any goal you need a MINIMUM set of conditions

Not a whole not a total, no one is asked to be perfect but a minimum set of requirements.

The minimum condition for democracy is accepting personal responsibility for ones actions and more importantly to respect the opposition. Not to agree with them. Not to stop questioning and scrutinizing their point of view but to be fair respectful and stick to the subject in hand, instead of personal attacks and baseless accusations and so far I do not see this condition in Iranian community, especially the political elite

 

However as far as our debate is concerned, I like a tough customer who challenges my opinions and questions my motives, as it only helps me to improve myself.

 

But please keep in mind that this blog belongs to someone else and it is on another subject. Hence it is not fair to Deev to occupy his space for our debate which might even be irrelevant to his subject

 

So, please wait for the second edition of my article and I promise in that space I will break with my normal routine and engage in a discussion with you, as log as you stick to the subject

PS, for your information I am NOT a muslim.


deev

Keep it relevant please

by deev on

Mr. Kadivar, reading your (yet again irrelevant) comment:
"I made a PUBLIC request ... my PUBLIC request not to have him comment on my blogs"

Just because you PUBLICLY asked to silence someone doesn't make it democratic, a bunch of clowns in the islamic regime's congress PUBLICLY demanded Mousavi and Karoubi to be silenceed, so your PUBLIC request is no different in nature, it's easy to claim you support freedom of speech, practicing it with tolerance towards other people's views is harder.

As for calling the islamic regime "YOUR Republic" please allow me to remind you that the velaayateh-faghih system where the unelected supreme leader is above the president is not a republic, it's another form of monarchy where the crown is replaced with an amaame and the prime-minister is called president!

Lastly I PUBLICLY ask you to maintain some kind of relevancy between your comments and the topic of this article which is meritocracy and false idol worship in the Iranian society, no one cares about any sob stories on why you dislike Q or how he flagged you and how you're not afraid of ghosts, etc.


Veiled Prophet of Khorasan

Areyo

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

You put impossible conditions for Democracy in Iran. Some that no nation has ever achieved. Then you say we are not ready. What is your agenda. Please get to the point and no round about replies. No riddlesI want to hear that. 


areyo barzan

Dear VPK

by areyo barzan on

I know who I am and what I Believe in and certainly I do not have to explain myself to you.

 

Now! If it is more comfortable for you to think of me as a paid IRI agent, then by all means knock yourself out. At the end of the day people believe what they want to believe and noting can change that.

 

However I tell you one think. It is very easy to stay in one’s own comfort zone and stick to what is popular by not asking the difficult questions. I on the other hand prefer to ask controversial questions rattle some cages and make people to face their inner monsters by pulling them out of their comfort zone.

 

In my humble opinion a real debate starts with an unset mind ready to explore all the avenues and face all the questions even the uncomfortable and controversial ones. But if you have already made up your mind before the debate even started then I am afraid whole affair becomes a bit pointless

 

P.S with regards to the comments you have left on my article, please wait for the second editiont to have you answer


Veiled Prophet of Khorasan

Oops Areyo & my posts

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

must have xrossed. I will post an updated response.


Veiled Prophet of Khorasan

Abuse of Iranian identity

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Thank you Darius for pointing out the abuse of our Royal Emblem. The Islamists and other IR supporters will stop at nothing. Their favorite passtime is to demean our national symbolz from fake "Norooz" to fake "Aryo". I will call it as I see it. Folks; if your devotion is to IR and Islam be honest. Khomeini already got us wise to "Tagiyyeh"; it won't work again. 

Now be honest and admit which side you are on.


areyo barzan

Dear VPK

by areyo barzan on

I am afraid my fellow countryman, you have got this one very wrong.

I am more familiar with different democracies in the world and their history than you can imagine, as I have been an activist for over 35 years and have studied more political theories than you ever know.

 

Please note that I am not against questioning criticising and scrutinising the opposition’s point of view and even their vision

 

However when it comes to the stumpy level of name calling, baseless allegations and insults, it is then that I am afraid democratic process will be the first victim and what takes its place is endless squabbles and kayos

 

There is a delicate balance between political debate and questioning ones vision and strategy on one hand and trying to get everyone to submit into one vision by having a bully attitude and making insulting baseless allegation against people you do not even know the first thing about just because you do not like what they say and in many cases have not even listened to their argument, on the other.

 

Unlike what you think since coming out of Iran I am not only living in a democratic society but also I am constantly participating in their democratic processes in order to be able to learn the tricks of trade first hand.

 

To my experience, no where and I mean no where I have seen a credible, serious and respected political opposition to resort into personal attack, insults and baseless allegations of their political opponents and that is the heart of the matter. I n fact in almost all cases when these people leave the debating chamber, they are respectful friends. Furthermore even in that debating chamber they have no problem over uniting around their shared values for the bigger good

 

Today however, our opposition groups to the IRI can not even bring themselves to put aside their differences and come together for the sake of Iran and instead of putting a united front against the IRI they are still engaged in their little proxy wars against each other. They are not even brave enough to respect each other’s point of view and set aside their differences for the time being and concentrate on getting rid of the IRI. They do not even trust Iranian people to leave the final decision for the type of regime they want, to the Iranian  people and a free fair election after the IRI is got rid of. Instead they have the attitude of you are either with us or against us.

 

So you tell me sir, what is the difference between this so called opposition and the monsters regime they oppose. Given half a chance won’t they become another dictator.


Darius Kadivar

I'm afraid of No Ghost ! ...

by Darius Kadivar on

Regarding your comments on Q's democratic nature as opposed to mine ... 

Get Your Facts right before speaking rubbish ...  

I made a PUBLIC request and will do so each and every time I see him comment on my blogs for the simple reason that I was banned for two weeks for simply responding to his repeated Ad hominem attacks including a defamation blog. Hence my PUBLIC request not to have him comment on my blogs ( in the same way that I suggested not to do so in what I deemed being a gentlemen's agreement - which clearly he is not- on his blogs or articles as to avoid further exchanges) because he himself cannot handle an intellectual discourse.

I do not resort like Him to Flag people's comments simply because I don't share their opinion. Nor have I EVER demanded to see Q, Jahelo, capt_ahyab, Sargord Pirooz or other Anonymous bloggers or commentators who have repeatedly attacked me in the past or present to be banned or blocked on the website. I have merely demanded to have the right to respond be it creatively, particularly when I had no other choice, to their jealous rants or often unfair and ill intended attacks, or repeated provocations when they resorted on provocative comments on every single post or blog I posted with no other intention but to make noise and distract attention, including in non political blogs.

For indeed like one of my favorite French Enlightment philosophers Voltaire who happened to be a Constitutional Monarchist:

HISTORY OF IDEAS: Ian Davidson on Voltaire's "English Exile"


I believe in Freedom of Expression and would rather defend if not die for your right to express them than otherwise.


But I will Definitively NOT APOLOGIZE for Being a Monarchist be it in the memory of all those who continue to be killed like flies by YOUR Republic:


Tehran's Revolutionary Court condemn to death Mohammad Reza Ali Zamani, and ArashRahmanipour for Monarchist activities after televised confession (Press TV) 

In any case Q to my knowledge was never banned nor moderated for that matter either. 

 

As for the rest of your comments I leave it to the judgment of IC readers to see if it is relevant or not to your own repeated Anti Royalist stance.

I don't write for a Fan Club approval or the number of hits it can generate, but to express my opinion.

That is probably the difference between Fashion Victims who think Democracy is a Beauty Contest and those who believe it is first and foremost a forum of debate and intellectual discourse.

 

But if you wish me not to comment on your blogs anymore for similar reasons that opposed me to Q, I would be more than happy to comply.  

For I'm afraid of No Ghost ... : 


Ghostbusters - Ray Parker Jr. (HQ Audio)             be it a White Deev in disguise using as a misleading Avatar a Royal Emblem to identify himself . 

 

So Have a Nice Weekend Mon Ami Le Phantom !

 

Persian Phantom Unmasked by DK


;0)

 


Veiled Prophet of Khorasan

AB

by Veiled Prophet of Khorasan on

 You see the problem of mistrust personal attacks and baseless accusation runs deep within the Iranian community and until we address this problem I am afraid there is no hope

With all respect this is neither a problem nor just Iranian. People do this all over the place. It happens in America; Europe and and India. People with opposing points of view do this all the time. I already said this in another thread. People who are new to democracy do not understand it. Disagreement and getting emotional is normal; Mistrust is normal specially among opposing groups. After all in America Liberals and Conservatives do not trust each other. Labor mistrusts big business and so on.

It is natural and perfectly good for democracy. No one but the most naive will just trust others without proof. We tried "trusting" Khomeini: see where it got us. As Reagen said "trust by verify".


norooz

deev

by norooz on

How is the first picture irrelevant? It showed a picture of RP  with his crown.

It also resembles DK with his bone or hat!


deev

از مغلطه خودداری فرمایید

deev


Mr. Kadivar, I'm afraid your links were all off tangent and irrelevant to the topic, we call this "maghlateh" and sorry if I don't know the French equivalent for it ;)

What does a photo of a woman getting punched, another woman asking a soldier a question, a guy getting chased by an angry mob or a book by a woman who lost her father have to do with meritocracy or false idol worshiping? Using unrelated fillers to cover a shortage of substance never works well, just watch old Sarah Palin interviews.

You pulled the same trick in the "low point" article where in response to my request for a valid proof of Reza/Alireza/Leila's involvement in charity you provided various unrelated links for the history of my griffin logo so allow me to use the trademarked Darius Kadivar method of responding just to demonstrate your technique:

Here's an irrelevant photo:
//www.flickr.com/photos/hilarious/252849242/

Another off tangent picture:
//www.flickr.com/photos/12943180@N00/29644970...

Some historical article to make me look intelligent:
//en.wikipedia.org/wiki/History_of_plumbing

That first photo really defines your behavior best ;)
Cheers

PS: I liked how in the comments section for your last link about history of violence you were begging JJ to silence someone (named Q) who dared to disagree with your views, true testament to your democratic nature ;)


areyo barzan

Dear Deev

by areyo barzan on

Although I agree with all you said here, I still thing you are not being honest with yourself

 

From your past few posting I could only gather the sense that you are still looking up to Reza Pahlavi as a leader and that is why you keep criticizing him and asking him for more. That is why I do not see you asking for the same from Rajavis or the leaders Jebhe-ye Melli o evenr the communist leaders.

 

Of course that is a good thing that you have not making an idol from him but you should still be honest to yourself.

 

Also to be fair to RP there is only so much that he can do. As far as I know he was the only leader who called for a national reconciliation and extended a hand of friendship and cooperation towards other political opposition parties even the ones that participated in the overthrowing his father and he did this only for the sake of Iran and Iranians.

 

But if the other groups are still fighting the battle of 30 years ago with his father, there is not much that he could do.

 You see the problem of mistrust personal attacks and baseless accusation runs deep within the Iranian community and until we address this problem I am afraid there is no hope


deev

معجون رفتارهای ایرانی و خارجی

deev


سوری جان - کسی نگفت آمریکا فرهنگ غنی تری دارد یا در هر امری باید آنها دنبال کنیم اگر بخواهیم در هواپیما سازی ترقی کنیم آمریکا الگوی خوبی خواهد بود - اگر بخواهیم در دامپروری ترقی کنیم استرالیا الگوی خوبی خواهد بود - اگر بخواهیم در الکترونیک ترقی کنیم ژاپن الگو خوبی خواهد بود - من از آمریکا سخن گفتم چون در آنجا زندگی میکنم و شاهد استفاده گسترده از سیستم مریتاکراسی در این کشور هستم و اگر در سوئد زندگی میکردم شاید خصوصیاتی دیگری را ستایش میکردم و همانطور که دوست دیگر ما کاسپین فرمودند ما خارجنشینان در موقعیتی هستیم که خصوصیات خوب محل سکونتمان را گلچین کنیم و از بهترین رفتارهای ایرانی و خارجی معجون بینظیری بسازیم که باعث پیشرفت فراترمان باشد.


بت شکن

امان از این بت آزارن آزارگر

بت شکن


رفتم از کوچه اندیشه برون سر شکنان

خسته دل، سوخته جان، با دل باو ر شکنان 

نیست در گوهر پاکم خلل از کینه ولی

دلم آشفته شد از غفلت گوهر شکنان

چه هنر بت شکنی تا بود آزر بتگر

خود بخود بت نبود تا بود آزر شکنان

خبر مرغ قفس را به چمن خواهم برد

گر گذشتم به سلامت زبر پر شکنان

بر در بسته میخانه به حسرت دیدم

در دلم می‌شکند خنجر ساغر شکنان

خود نه خاری زدل خسته من کس نگرفت

که شکستند پر رفتنم این پر شکنان

آخر ای خنجر مردم کش بیگانه پرست

خوش نسشتی به تنم در شب خنجرشکنان

پاس ما مردم آزاده بدارید که ما

تاج برداشته‌ایم از سر افسرشکنان

حمید پور حاجی زاده


Souri

Agreed, you are right of course

by Souri on

: But my commet there, was only about this part

سرچشمه این موارد را میتوان در این باور یافت که برای ایرانیان احترام برخی افراد واجب شمرده میشود و افراط ما در این امر چنان است که حتی همسر یک پزشک را هم خانم دکتر خطاب میکنیم و بسیاری هستند که از دیگران توقع احترام دارند و این در حالی است که در آمریکا افراد احترامشان را بر اساس رفتارشان کسب میکنند

I just mentioned that American are not our role model and America is not a good example. Neither is any other country a perfect example for this, as you rightfully mentioned yourself. Indeed, in France, people are more enlightened about politics than in America, where people do elect Bush and Arnold, for the sensitive  posts, just because they have earned  respect due to some completely non significant reasons, other than this point, I agree with all you have said......and thank you


kaspien

Souri Jan, there are gray areas...

by kaspien on

Every culture has problems.  What we do and what I've learned in my life is you take the best of whatever culture you're exposed to and try to live your life according to what is true and right.  Just because Americans elected a rancher as their president doesn't make them all bad and because some Iranians are bot parast doesn't make them all bad.  Self criticism is necessary if we are to evolve.  If we attack anyone and everyone when they criticize our behavior, how are we able to see beyond our actions and better ourselves?  Or on the other hand, how are we different than those who squash our efforts to better ourselves?

Because we are anti monarchy, we are not necessarily Republican.  Because we say Iranians are Bot-parast and Americans are not doesn't make Americans better than Iranians. Unfortunately many of us (humans, no creed or nationality attached here) view the world in a dichotomous way:  it's either black, or white.  I think we need to train our brains to see the gray areas, or we will never learn. There is a horizon there that we need to reach and treading water in one place won't get us anywhere.


Souri

و این در حالی است که در آمریکا ......

Souri


Goore pedare Amrika! khasteh kardin ma ro ba in moghayeseh ha toon!

Are you serious? Do you think that the American in general, have a better jughment and a richer culture than us? You are trying to tell us that we have to follow the Americans? The people who have elected a stupid gaav cheran for two presidential terms ?

And you expect us to read your views and take them seriously?


norooz

DK

by norooz on

No disrespect, but you remind me of an old expression. "Aalemeh bi amal mesleh olaghist ke ketab baresh kardand."

You with all your knowledge still are as dumb as it gets.

There is another expression that resembles you, "Tork agar loghman shavad, baz ham kelaseh avval ast."

No offence to Turks, I am Turk too.

 


Darius Kadivar

Oh Yes I've Noticed that with other Anonymous Republicans too;0)

by Darius Kadivar on


Not speaking French That is ...  

Les inconnus - La révolution


but eager to lecture others by Copy and Pasting the same baseless revolutionary cliches without firsthand experience of the pain those slogans inflicted on an entirely innocent and defenseless generation ... 

 

BOOK: EVEN AFTER ALL THIS TIME By Afschineh Latifi ( A Memoir )


THREE DECADES EARLIER: A Mother At Evin Doors (1980)Pictory :Women Punched in Face by Revolutionaries


 


HISTORY OF VIOLENCE: Man Chased by Anti Shah Protestors During Shah's US Visit (1977)