پرسش و پاسخ

از کجا بدونیم چی‌ خوبه و چی‌ بده؟


Share/Save/Bookmark

پرسش و پاسخ
by Shazde Asdola Mirza
25-Oct-2010
 

ازش پرسیدم، "خدا کجاست"؟ خندید و گفت:

خدا همه جا و همه چیز است، ولی‌ هر جایی‌ و هر چیزی خدا نیست؛

کلیت خوبی‌ مطلق است، ولی‌ هر جزیی خوب نیست؛

میزان خدایی بودن و خوب بودن، اتصال و عشق است.

پرسیدم، "این سه اصل از کجا میاد و به کجا میره"؟ توضیح داد که:

اونها که کاملا درکش کرده اند و با آن زندگی‌ می‌‌کنند، اصلا نه حرفی‌ می‌‌زنند و نه از حال و روز شون خبری میاد - اصل اتصالند و کلّ عشق. بی‌ خبران، با تز و آنتی تز بازی می‌‌کنند و سنتز می‌‌پزند!

دوباره سوال کردم، "پس تکلیف دین و مذهب چی‌ میشه"؟ پاسخ داد که:

اغلب ادیان و مذاهب به همین سه عقیده بر می‌‌گردند و بس. متاسفانه، عشق رو نمی شه دید، خدا رو نمی شه خورد، جوهر رو نمی شه شنید! پس هفتاد و دو ملت، هزار جور افسانه می‌‌سازند و به صد‌ها حیله دام می‌‌گذارند، تا شاید سیمرغ حقیقت رو به بند بکشند! اما، با هر دامی و هر بندی و هر افسانه ای، دایره عشق و محبتشون کوچکتر می‌‌شه، و افق مهر شون محدود تر ... از کلّ اعظم، منفصل تر و مطرود تر.

گفتم، "سخته، نمی فهمم؛ چند تا مثال بزن"! گفت:

مثلا - عشق خدا است، اما عاشق؟ مهر بهشته، اما ازدواج؟ ایمان عین خوبیه، اما دین و مذهب و فلسفه؟

باز سوال کردم، "از کجا بدونیم چی‌ خوبه و چی‌ بده"؟ فکری کرد و جواب داد:

ملاک، نزدیکی‌ به خدا است - یعنی‌ اتصال به کلّ و عشق به خوبی‌. یک قدم که دور می‌‌شی‌، انسان کاملی و غمخوار ریز و درشت. پایین تر از اون، فرشته‌ای و بی‌ گناه. فروتر، مشغول زندگی خودتی و آزارت به کسی‌ نمی رسه. زیرتر و کمتر، مثل بچه‌ها بازی می‌‌کنی و تفریح داری.

خیالم راحت شد و پرسش آخر رو مطرح کردم، "این وسط، شیطون کجاست"؟ دقیقه‌ای مکث کرد و سپس آروم و شمرده گفت:

چندین طبقه که سقوط کنی‌، رو یه کرسی عریض و طویل نشسته‌ای و واسه عالم و آدم، تعیین تکلیف می‌‌کنی. حقیقت مطلق رو پیدا کرده‌ای و بقیه رو تکفیر می‌‌کنی‌. نژاد، فلسفه یا حزب برتری و باقی‌ رو نفرین می‌‌کنی‌، که بسوزند و بمیرند. یه قدم پایین تر ... شیطون نشسته و به تمام سؤالات پاسخ میده!


Share/Save/Bookmark

Recently by Shazde Asdola MirzaCommentsDate
The Problem with Problem-Solvers
2
Dec 01, 2012
I am sorry, but we may be dead.
18
Nov 23, 2012
Who has killed the most Israeli?
53
Nov 17, 2012
more from Shazde Asdola Mirza
 
Shazde Asdola Mirza

خدا به خمینی هزار جور درد و مرض و عذاب داد

Shazde Asdola Mirza


... نه چلو کباب


divaneh

اگه باز هم سقوط کنی

divaneh


چند طبقه پایین تر خمینی رو می بینی که نشسته و دستور قتل مردم رو می ده و خدا هم براش پرس پرس چلوکباب می فرسته.