گر مولانا خدایت، ز این ره عشق، فراقت باشد

گر مولانا خدایت، ز این ره عشق، فراقت باشد
by مسعود از امریکا
11-Jan-2010
 

در زجر مروت، ای برادر، هیچ آهی نیست
در رسوایی این ملت، ای عزیزان، گذشتی مباشد

گر خداوند، طلبی بس محجوب، در درگاه الهی
ظلمتی در راه نباشد، ای دوستار، قدر مروت دان، خدایت به کنار

من عاشق امر تو ام، ای زیبا دل، فراهم ده
گر مولانا خدایت، س شکیبا، ای زنده رو، تا ابدیت

در مقصود، هیچ کسر نیست، ز این رفاقت، شوقم ده
ره من مال تو باشد، مقصود تو راهنمای من، در عشق و صفت، بر همگی

خدا را فراموشت مباش، و لیکن، در امر توحید
روزی گذرد، و روز دگر اید، ای عشق من، آئین من، بر من گیر، این فلسفه، تا ابدیت


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا