اغاز منحـل شدن - جمهوری اسلامی

اغاز منحـل شدن - جمهوری اسلامی
by مسعود از امریکا
22-Jun-2009
 

هر قطره خون چکد، از خواهری، و برادری، و هر بی گناهی
در ره الهی، ظلم باشد، مکن ای ظالم، بس ندانی تو ای روحانی، این ظلم، بر این مردم، و بی گناهی

این برادر، حق خود خواهد، مکن بر او ستم
دگر گذشت ان دوران، زورگویی، و مشقت، برو ای ظالم، برادرم برپاست، و ان خواهر، و ان بی گناهی

این کشور، پایمال شده، از بی عرضگی، و نفهمی تو
بر پاشو، و گورت را گم کن، جهنمت باشد، بس خرابکاری نمودی، بر این ملت، بس از دگر، بر همه، و هر بی گناهی

این ایران ما، همیشه بود پر گهر، و حتی در ضعف، ان قدرت درونی
و لیکن ای ظالم، کشیدی بر خاک این ملت، بر کثافت زدی ان فرهنگ، بر دار و برو، خسته شدیم، همه ما، و هر بی گناهی

در اخر سخن، دینت را برای خود، ما هستیم ایرانی، و نه ان عرب
ما ایران را خواهیم و بس، این مملکت ما، این وجود ما، نه حکم اعرابی، خوب بدان، در این وجودت، و بر همه گو، که ما همه، یک نفس هستیم، تا ابد، خواهر و برادر، و هر بی گناهی

 

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
default

A Beautiful Music-Video: 'Tehran Is In Blood'

by DJ Amir (not verified) on

Please Do Not Forget These Images!!! - This Is Our City .... Tehran! May These Poured Blood Give Life To Our New Democracy - A Secular Democracy!!


default

How do I meet Iranian men

by Ml Dykeman (not verified) on

Please email me. I am a white single lady that wants to meet the man of my life.


default

بای بای رژیم ترویست اسلامی.

1 Hamvatan (not verified)


انحلال حکومت اسلامی باید تبدیل به جمهوری دمکراتیک ایران. مذهب برود مسجدها و قبرستون برای فاتحه خونی و زنجیر زنی.


مسعود از امریکا

دوستان عزیز

مسعود از امریکا


فراموش مکنید که اینده ایران ما ، یک اینده ای با دموکراسی کامل برای همه، و ازادی به تمام معنی می باشد: نه کمتر، و نه بیشتر!

 

 


Iranyvaliazad

Not REPUBLIC

by Iranyvaliazad on

Do not use "johombori" along with "islamy" in any sentence let alone when naming the country of Iran.

 

The cult of islam has nothing with popular vote or anything democratic. 


default

what are you guys smoking?

by fozolie2 (not verified) on

The Islamic Republic may be cominng to an end but Islamic Rule has begun. They are killing people and there is no leadership or military support to stop it.


default

yes Massoud jan

by Samani (not verified) on

The beginning of the end of the IR has come. Let us wait for democracy in iran.


Maryam Hojjat

Very True Indeed!

by Maryam Hojjat on

Thanks for the truth of your poem.

Payandeh IRAN & IRANIANS

Down With IRI 


مسعود از امریکا

اغاز منحـل شدن - جمهوری اسلامی

مسعود از امریکا


The Beginning Of The End; The Islamic Republic