اینده ایـران عزیز - دموکراسی کامل، با تمام ازادیها

اینده ایـران عزیز - دموکراسی کامل، با تمام ازادیها
by مسعود از امریکا
21-Jun-2009
 

در این اینده، بس زیبا، بر این کشور ما
می بینم گلی زیبا، بس درخشان، از این ور به ان، بر این کشور ما

ای خواهر من، هر چه میخواهی بپوش
پاکی تو در قلبت باشد، و نه بر ان حجاب، یادت نرود، بر این کشور ما

ای برادر، هر قدمی که بر می داری، باش عادل بر همه کس
کار نداشته باش، که کی چه دین دارد، دین خود داشته باش، احترام به بقیه، بر این کشور ما

همه جا ازادی، همه چیز ازادی، هیچ خرافات مجاز نباشد
ای برادر، انسان باش، تظاهر را بیانداز دور، با چشم باز، برو جلو، بر این کشور ما

در خلاصه امر، این بدان، که در تاریخ این ایران زمین
بزرگی در عمل بوده است، نه در دین و خرافات، قلبت را پر کن، با عشق ایران، این میهن ما، بر این کشور ما

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

اینده ایـران عزیز - دموکراسی کامل، با تمام ازادیها

مسعود از امریکا


The Future Of Our Beloved Iran; A Secular Demoracy, With Complete Freedom