تقاضـای بخشـش - از فرزنـدان مرحوم

تقاضـای بخشـش - از فرزنـدان مرحوم
by مسعود از امریکا
19-Apr-2009
 

یا ایها الیاهو، ای خداوندا،در این عالم، بگو بخشش کجاست
  بس اشتباه کردم، من ندانستم، ای بمن گو، کاین بخشش کجاست

بر هر دمی، باشد انسانی، بس خلف اجرا نمود
  لیکن ای پرودگار، بس پشیمانم، این روحم ازار، کاین بخشش کجاست

من میدانم، که بسی رنج، در این اعمال من، باشد اشکار
  لیکن ای دوست، این شرم در من بین، بس پشیمانم، کاین بخشش کجاست

زندگی یک روز باشد، در دست الهی، نه روز دگر اید
  لیکن ای مرد مومن، بین در چشمانم، این زجر پشیمانی، کاین بخشش کجاست

در اخر و عاقبت، این عمل باشد، ای خداوندم، و این وجدان من
  ای برادر، و ای خواهر، بس گذشت کن، بین پشیمانم، کاین بخشش کجاست

 

 

*          *          *

 

یک (١) روز به اعـدام

لطفا این مقـاله را بخوانید.

عکس فوق، متعلق به مادر و خواهران دل ارا میباشد.


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
Natalia Alvarado-Alvarez

Kheyli Sepaas!

by Natalia Alvarado-Alvarez on

I had no idea due to being illiterate in Farsi. I will make it a point to look at the Farsi threads. Maybe from the discussions I can get the idea of the issue being discussed

Best

 


IRAN PARAST

Dear Nadia

by IRAN PARAST on

This other blog, featured on the front page, also by Massoud, translates to: Delara Darabi - Executing The Innocent.

I hope that was helpful :)


Natalia Alvarado-Alvarez

So this is about forgiveness

by Natalia Alvarado-Alvarez on

How I wish that I was fluent in Farsi

I once read on this website the following

"As long as there is hope there is life"

Sepaas! for the blog

IRAN PARAST thank you for making us aware of it

ناتاليا


IRAN PARAST

Dear Massoud

by IRAN PARAST on

Let's hope, that the family of the slain woman, espercially her children, find it in their hearts to somehow grant the necessary forgiveness.

Based on the article that you referenced, they seem to hold the key in resolving this issue.

Hope is Eternal!