پهلوانان افسانه ای ایـران - در دل شاهنـامه

پهلوانان افسانه ای ایـران - در دل شاهنـامه
by مسعود از امریکا
03-Apr-2009
 

گر گرشاسب بود جمشید، ز این زال، در قلب من، و این رودابه
     بر کجا باشد ای رستم، ای پهلوان، سهرابت کو، در این واهمه، بر سر درانه

این درفش کاویان، بر سر ده، کاین زیستن، خلق نباشد
     بر خاک فردوسی قسم، ای یار من، جان بر هم ده، بر سر درانه

این ضحاک، چو بر افعی خود، نگری چون اژدها، ای سرور
      بر خدایت ای قسم، کاین مرد مومن، پهلوان باش، به درگاهی، بر سر درانه

گر باشی لاله گل گیلان، ای زیبا رو، حسرت مخور، ز بی عقلان
      ای جان من، رستم بودت پدر، و این رودابه مادر، غم مخور، بر سر درانه

کاین شاعر، چند بر لبی، ز فردوسی، بس بر این عاشق، اشنا
      ای ایرانی، خردت باش، میهنت چو اطمینان، بر پی به جو، بر سر درانه

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

سام سام جان

مسعود از امریکا


ایرانی که ما میخواهیم، ايــران بـزرگ، یعنی ایران فردوسی - نه کمتر، و نه بیشتر ... قربانت!


SamSamIIII

Yes

by SamSamIIII on

We owe much of whats left of our true heritage to him & him only . There should be a Ferdowsi day , Every day by practicing what he preached . Thanks for the link pal .

Cheers!!!

 

//www.iranianidentity.blogspot.com/

//www.youtube.com/user/samsamsia


مسعود از امریکا

دوستان

مسعود از امریکا


حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر شاهنامه، یکی از بزرگترین شعرای ایران زمین می باشد. در مورد این بزرگ مرد، در دانشنامه ایـرانیکا این مطلب گفته شده.