ایرانیان یهود ستیز

Fred
by Fred
26-Aug-2012
 

نا گفته پیداست که بیماری یهود ستیزی مختص به برخی از ایرانیان نیست و شاید هم به دلایل مختلف، که جایش در این نوشته کوتاه نمیباشد، در مقایسه با دیگر جوامع، ایرانیان کمتر گرفتار این بلا هستند.

مشکل آنجاست که ۳۴ سال آزگار است که مسلمین حاکم با دست آویز دفاع از فلسطینیان در بوق یهود/صهیونیسم ستیزی دمیده و نتیجه آن شده که امر بر مبتلایان به بیماری مشتبه گشته است.

خبر خوش آنکه کودک، زن، یهودی، بهایی، سنی، دگرباش و حتی طبیعت و حیوان ستیزی و دیگر از ایندست بیماریها که مسلمین حاکم در مبتلا کردن دیگران کوشا بوده و هستند واکنش منفی و عملی ایرانیان را برانگیخته است.

دور نیست روزی که پس از سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره و لغو قوانین ستیز آلود کتاب شرعیات آنان، قوانین مدنی کشور از همه ایرانیان منجمله طبیعت و حیوانات در برابر بیماران هار محافظت کند. آنروز اصلاً دور نیست.

تبریک

پ.ن. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

شما را نمیدانم

مآمور


 ولی من که ارمنی هستم!! یا به قول دوستی ارمنی ' شبیه پسر عموش ' هستم
دیانت بخشی از انسانیت است

I wear an Omega watch


Demo

Who is a Jew?

by Demo on

It's less obvious than you might think!

http://www.economist.com/node/21559462

 

 


مآمور

Iran loves jews

by مآمور on

www.youtube.com/watch?v=QUXTYB3Wvsc

I wear an Omega watch


Demo

یهودیان ایرانی ستیز

DemoFirst Amendment

.

by First Amendment on

It must be a slow weekend........but the quota has to be met, nonetheless........