ایرانیان وطن فروش

Fred
by Fred
10-Jun-2012
 

با اتکا به ٣۴ سال شواهد غیر قابل انکار عینی تلنبار شده در حافظه عمومی میشود ادعا کرد که نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، کارگزاران و هواداران آن دهان دریده ترین در تاریخ ایران، حد اقل تاریخ مکتوب میباشند.

بکارگیری الفاظ رکیک و دهان دریدگی های غالباً جنسی که مسلمین حاکم از صدر تا ذیل عین نقل و نبات نثار مخالفین خود میکنند متأسفانه قبح و شناعت خود را از دست داده و حالت عادی گرفته است.

چند صباحی است که آندسته از مخالفین که دلنگران تحمیل جنگی دیگر از سوی مسلمین جنگ طلبند هستند و خواهان فشار هرچه بیشتر تحریم اقتصادی و کمک لجستیکی به ایرانیان برای سرنگون کردن حاکمیت وحوش جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن میباشند، بغیر از دهان دریدگی های مألوف ثلاثه خبیثۀ وحوش اسلامیست، یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان به انگ "وطن فروش" هم مزین میشوند.

سئوال:

آیا امثال ماندلا و بیشمار دیگر "وطن فروش" بودند؟

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
First Amendment

پیف پیف...

First Amendment


 

 

 

بنده هم به سهم خودم مشتاقانه و بیصبرانه منتظرم که آخرش یه تاییدیه سفید
امضا و تمام عیار واسه رضا جون و اون خانواده تحفه‌ش از دستگاه هاضمه شما
نازنینا بریزه بیرون...


anglophile

دوست گرامی

anglophile


دوست گرامی با تشکر از پاسختان و توجه خاص آن جناب به مراحل عبور از جهاز هاضمه باید عرض کنم که یکی‌ از فوائد نشخوار نمودن بلاگ‌های سابق الهضم همانا فرصت دیگری است برای کسانی‌ نظیر این حقیر که از سؤ هاضمه مزمن رنج برده و نتیجتا می‌‌توانم دگر باره از آن اطعمه دلچسب ولو بیات شده و بلعیده گشته بهره بگیرم. خواهش می‌کنم این حقیر را از این نعمت محروم نفرمأید.

با سپاس مجدد.

در ضمن بلاگ کوچکی از ر‌ه طنز و نه از برای نفاذ در شرف تهیه است و همین امروز و فردا به نظر مستطاب عالی‌ میرسد.

 


Demo

گُل بگو و گُل بشنو

Demo


 


این «حاجی پیزوری دروغگوی دهان دریده .....» چنان از الطافات این بلاگر وطنپرست و شاهدوست که تمام روز و شب خود را به دعا از جهت تنگتر شدن محاصره هوایی و دریایی و تحریم اقتصادی بیشتر وطنش میگذراند شرمنده شد که از خجالت آب شد و رفت توی زمین! ولی قبل از دخول به گور بی نور خود از خود پرسید «ثمره اعمال» خود را! و آه حسرتی هم کشید از ثمره اعمال ماندلا که وطن فروش نبود ولی یک مثقالی شاید «خود فروش» بود همانند بیشمار دیگر؟!
http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2012/0...


Fred

anglophile

by Fred on

گرچه بلاگ مورد اشاره بیات و از هضم رابعه هم گذشته، ولیکن همینکه مورد توجه و مهمتر از آن مورد کامنت گذاشتن شما گشته  البته که غنیمت است.

بله درست میفرمایید شناخت من از مولانا جای بحث بسیار (شما لطف کرده و از کمی استفاده فرموده اید) دارد. 

اشاره ای دو پهلو بود و امید که برای اهل اشاره "مغز را برداشتیم و پوست را نزد..." تداعی شود که متأسفانه نشده است.

هنوز زمان "تنفیذ" نشده؟


anglophile

In case you were interested

by anglophile on

I left a comment on your previous blog, referred to in this blog:    http://iranian.com/main/node/176799#comment-498869