بحرین پارۀ تن ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-May-2012
 

چندین بار راجع به "میهن پرستی آخرین پناهگاه رذل است" مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا و اینجا.

پس از ٣۴ سال ایرانی کُشی و ایران ویران کُنی، کفگیر مسلمین حاکم به ته دیگ خورده و به ملی گرایی و آنهم از نوع بدخیم آن روی آورده اند.

تحرکاتی که میتواند عواقب بسیار هولناک برای ایران داشته باشد:

" بحرین پاره تن ایران است. گرایش اکثر مردم بحرین این است بحرین بخشی از ایران است و به جای اینکه به عربستان ملحق شود باید به سرزمین اصلی خود یعنی ایران بازگردد."

و یا این یکی:

"همانطور که میدانید تا سال ١٣۴۰بحرین استان چهاردهم ایران بوده است اما متاسفانه با خیانت شاه و مصوبه ننگین مجلس شورای ملی بحرین را مستقل کردند.

اگر قرار است اتفاقی در بحرین بیفتد، بحرین حق جمهوری اسلامی ایران است، نه عربستان."

جنگ طلب دیگری، صدام حسین تکریتی، با همین دست ادعاهای استان چهاردهم (کویت و استان نوزدهم عراق) و پاره تن کار دست مردم عراق داد و مسلمین جنگ طلب دنبال سلاح هسته ای در ایران هم دارند همان راه را میروند.

بر ایرانیان آزاده است که در این دام مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن نیافتند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mousa67

triple H joon:

by mousa67 on

why dont you get off the keyboard and go get the "jerusalem for palestine"? yallah akhi!

LOL 


HHH

Bahrain, Iraq, UAE, Amman,Ghatar to Iran, Jerusalem to Palestine

by HHH on

It's only right.


mousa67

bahrain for iran. jerusalem for israel.

by mousa67 on

& pink keyboards purchased at londons harrods sales for islamist republic's west residing cyber mamoors :) 


مآمور

Bahrain is not an Iranian territory

by مآمور on

despite, its long connections in culture and religion with Iran.

this is as much as Jerusalem is not a Jewish city, despite.......

I wear an Omega watch


jasonrobardas

Bahrain

by jasonrobardas on

was part of the Iraniana territory from the pre-Islamic times . It was invaded throughout history many times ...During the Safavid era, Shah Abbas the second drove the Portugese out and it became an Iranian territory again . Im my early childhood, in my geography text books, it was a state of Iran ...


maziar 58

jason

by maziar 58 on

jasonrobardas

Bahrain was added to Iran during one of the earlier tribal wars and The late shah by following tajjaddod and buying British crap :

If is democracy put it to vote!

Laanat be deeni ke maram ma Iraniha ra vel nemikonad.

Iran Bastan was refrence to expiration dates on 2 treaties signed by ghajar and the .....

Also changing the country's name back to persia and our calander .

Maziar


jasonrobardas

Lanat

by jasonrobardas on

be shahe vatan foroosh ke "Bahrain" ra be sheikh haye arab taghdim kard ....jaleb injast ke on mardake diktator az " emperatoorye irane bastan" dam mizad!!!!!