اوج وقاحت

Fred
by Fred
21-May-2012
 

پس از ٣۴ سال "حکومت الله بر روی زمین" با کارگزاری مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ وقاحت حضرات به درجه دست نیافتنی سهل و ممتنع رسیده است:

"محمود احمدی‌نژاد در آئین تقدیر از برگزیدگان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر کشور گفت:

خدا را شکر که سلطه کلیسا بر جامعه بشری شکست خورد، چرا که بدترین خفقان‌ها به نام ارزش‌های الهی بر انسان‌ تحمیل میشد."

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

..

by مآمور on

حاجی یک تکون!
حاجی دوتکون!
حاجی به در بگو و دیوار را بتکون!

تبریک بر شما که جمله اول که جمله درج شده در بلاگ ادامه آن هست را هم خواندی!!

I wear an Omega watch