معیار وقاحت

Fred
by Fred
03-Jan-2011
 

برای آندسته از فارسی زبانان که احیاناً در طول سی و دو سال فرمانروایی تجاوزگران اسلامیستی بر ایران و ایرانی در یکی دیگر از کرات مانند مریخ و ونوس بوده و از ماجرا بی خبر مانده اند، خواندن نامه اخیر رئیس پیشین " مجلس شورای اسلامی " میتواند شبه برانگیز باشد.

شبه بر انگیز از آن جهت که نکند حاج آقا کروبی هم در سی و دوسال گذشته در مریخ میزیسته و یک فرد دیگر با نام و شکل و شمایل او مشغول

خدمت به نظام پر برکت بوده و حالا که از گود قدرت به بیرون انداخته شده فیلش هوای هندستون " امام" را کرده.

" اگر امام زنده بود " را بخوانید تا درد حاج آقا را بدانید که از جمله گوید:

"در تصورم نمی گنجد اوج خشونتی که بتواند در نظام اسلامی در عرض چند روز حداقل 4 جوان را زیر شکنجه به مرگ بکشاند؛ اگر امام زنده بود آیا لکه ننگی به نام کهریزک بر پیشانی نظام می نشست ؟"

این نامه اخیر حاج آقا کروبی معیار وقاحت ذاتی اسلامیست ها خواهد بود که عیار وقاحت های دیگر اسلامیست ها در تقابل با آن سنجیده خواهد شد

http://sahamnews.org/?p=14100


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

جانور

Fred


اندر باب مقایسۀ کروبیان و موسویان و زهرا و قمشه جات و دیگر  خیل وقیحان با " جانور " :

 سر جمله حیوانات گویند که شیر است و اذلّ جانوران خر و به اتفاق خر بار بر به که شیر مردم در

 مسکین خر اگر چه بی‌تمیز است                       چون بار همی برد عزیز است  گاوان و خران باربردار                                        به زآدمیان مردم آزار


jasonrobardas

In defense of Islam

by jasonrobardas on

 Eslam hameh chiz midehad . naan midehad . Aab va barghe majani midehad .otoboose majani midehad, Roghan midehad , shir midehad , shekar midehad ...


ahang1001

این تنها شامل جانوری بنام کروبی نیست

ahang1001


 

 

جانور دیگری بنام میر حسین خان نیز خود را پیرو خط آدمکشی امام میداند

از او بد تر همسرش  که از زهره به زهرا رسید و اینک هر دو بدنبال اسلام ناب محمدی هستند

وقاحت در جامعه ایران بی حد است

شامل آنانی میشود که حکومت کردند و میکنند

و

شامل آنانی که از این حکومت لذت میبرند و بهره میبرند

آنانی که که سالی ۸ ماه در ویلای خود در لندن بسر میبرند

و سالی ۴ ماه در وطن روضه میخوانند

 

 

 


Maryam Hojjat

I noticed this Veghahat TOO! Fred

by Maryam Hojjat on

I had read GOOYA News what Karoobi said before I read your blog.  These bastard Islamists of IRI/IRR all are the same.


mahmoudg

The butalities of this regime

by mahmoudg on

stems from Islam and all those blind followers of it and IRI, who are even though, far and in between, but do occasionally rear their ugly heads on this site. Especially when Fred gets under their skin.  Keep up the good work Freddie.  Together with millions of others we will rid Persia of Islam and push it ever more closer to the only democracy in the middle east, the mighty and revered Israel.


G. Rahmanian

Karoobi Is Not Alone!

by G. Rahmanian on

Every IR supporter revises history and distorts historical facts as he/she pleases. Without lies and such revisionistic approach how can they defend the brutalities of the murderous regime?


MOOSIRvaPIAZ

جوکه روز: معیار وقاحت رو جنگ و تحریم طلب خارج نشین تعین میکنه

MOOSIRvaPIAZ


وقاحت هم هدی داره فرد جون.صندلی گرمه عزیزه برادر؟ خسته نشی؟


Sargord Pirouz

Speak of the devil...

by Sargord Pirouz on

This could be "Fred" writer type D.

That's two posts from the Alpha team today, so it looks like the Beta team to this propagandist effort is still on hiatus. Good news!