ایرانیان بی غم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-May-2012
 

پیشتر در دوم ماه اکتبر سال ٢۰١٠ ازجمله عرض شده بود:

محمد علی دادخواه از معدود وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که هنوز جانیان اسلامیستی حاکم بر جان و مال ایران و ایرانی دخلش را نیاورده اند. ولی این امر بدان معنی نیست که برایش پرونده سازی نشده باشد. در چند روز آینده این وکیل هم باید از موکلین خود دفاع کند و هم از خودش.

وکلای ایرانی در آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای آزاد، به شُکرانۀ سلامت وارد گود شوید. همکاران باشرف و وجدان شما در ایران گرفتارند و شما فارغ از حال و روزشان و انگار نه انگار.

---------------------------

حالا خبر میرسد که دادخواه (اسم با مسما برای یک وکیل، ولی بی نتیجه در بی دادگاه های وحوش) برای تحمل ٩ سال زندان باید خود را در شنبه آینده به اسارتگاه اوین معرفی کند.

نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در ٣۴ سال گذشته به کرات ثابت کرده که تنها و تنها راه رهایی ایران و ایرانی از بختک حاکمیت دینی تلاش بی امان برای براندازی است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

Fred, Gol Migi

by Azarbanoo on

Keep on until these bastard Islamist go to HEll.