پیش نهاد برای یک کمپین جدید


Share/Save/Bookmark

Zorumbaa
by Zorumbaa
27-Sep-2012
 

از تمام سبز های پلاسیده که کمپین های رنگارنگ آن ها ایران عزیز را دم کرات کرد در خواست یاری و هم کاری هست . این استادان که مغزشان از قورمه سبزی سبز تر است میدانند که در کمپین سازی نون و روغن فراوان است و روزی هم خودشان به نوأی خواهند رسید. امت سپاس گذار کمک شما خواهد بود . تکلیف با حجاب با بی‌ حجاب را که روشن کردید ، واحد حقوق زنان سبز اسلامی هم به رهبری فمنیست اول جنبش زهرا رهنورد کار خودش را با هم کاری هم فکران داخلی‌ و خارجی و دیگر فمنیست های اسلام زده انجام میدهد. داد و ستد ها و معاملات پشت پرده هم که طبق معمول در جریان است که کاری به آن نداریم چون همه برای آزادی ایران است. کمپینی که باقی‌ مانده شاید از همه مهم تر باشد.

موضوع کمپین: محل زندگی‌ و آدرس خانه خدا

امت متعهد و همیشه در صحنه شاید نمی داند که آدرس منزل خدا یک دفعه عوض شده است. از نزدیکی‌ یا حتی از خود ولایت کافران خانه خدا خیلی‌ سال ها پیش به وسط صحرای بی‌ آب و علف عربستان منتقل شده است. معلوم نیست که با اجازه خدا بوده یا نه ؟ یا ایشان را کافران یواشکی منتقل کردند؟ آیا بنگاهی مسول این کار بوده و ۸۳ تا سوال دیگر. حضرت کودک امام غایب هم ظاهراً تو یک چاهی در سوریه در خلوت خود استراحت میفرمودند. حضرت غایب را از آن چاه در سوریه بیرون آوردند –کی مامور انتقال بود، بنگاه معاملات ملکی در کار بود، یواشکی‌ بود یا در روز روشن و و - - البته جواب ها معلوم نیست که چی‌ هست. به هر حال حاضرت غایب را از سوریه آوردند به جمکران . برای حفظ ناموس اسلامی چاه زنانه و مردانه هم درست کردند که حضرت به مسائل زن و مردی اسلامی بر خورد نکند به خصوص وقتی‌ حضرت جواب نامه های خواهران را میدهد.

اصل موضوع کمپین: منزل خدا یک مرتبه عوض شده، حضرت غایب را پیش خودمون اوردیم، برای بالا بردن کیفیت حتی قشنگ تر کردن منزل خداوند امت بایست تمام نیرو های ضد استکبار خودش را به کار برده و با انتقال سنگ سیاه و سایر لوازم به یک محل خوش آب و هوا در ایران اسلامی خانه بسیار قشنگ و مجللی برای الاه بسازد. چرا امت بایستی برود عربستان و پول بی‌ زبون خود را تو جیب شیخ های شکم گنده کند. چه بهتر این پول هم در جیب آخوند های خودمان برود. حضرت امام هشتم و خواهر عزیز او را که داریم، حضرت کودک امام غایب هم مال خودمان است در خاک پاک اسلام ناب محمدی ، پس سبز ها از پلاسید گی در بیاید و از تخصص خود در کمپین راه اندازی و دعوت به راه پیمأی استفاده کنید و این امر بسیار خیر و اسلامی را عملی کنید. فکر کنید که انشاالأ پس از خروج نیرو های اشغال گر از منطقه شاید عراق اسلامی استان ۳۳ خودمان شد! چه موهبتی بهتر از این که ۱۱ امام که هنوز در خارج هستند و همه ال عبا را به ایران اسلامی خودمان بیاوریم. کمک کنید و به دنیای استکبار نشان دهید که غیرت اسلامی یعنی‌ چه؟


Share/Save/Bookmark

Recently by ZorumbaaCommentsDate
NORMAL Muslims and REAL Islam
2
Oct 04, 2012
Anarchy, Harj-va-Marj, Order, and Liberation.
1
Sep 20, 2012
گنه کردم. خوب کردم.
2
Sep 17, 2012
more from Zorumbaa