پیرمردی در سقف


Share/Save/Bookmark

پیرمردی در سقف
by Namdar Nasser
11-Jun-2011
 
دو نویسندهٔ سوئدی در میان سال‌های ۲۰۰۲ـ۱۹۹۹ چندین بار به شهر‌ها و مناطق مختلفی در ایران سفر می‌کنند. آن‌ها با کشوری روبرو می‌شوند که در آن شکاف عمیقی میان فرهنگ شهری و روستایی و میان گرایش‌های مذهبی و سکولار وجود دارد.

این دو نویسنده با حیرت شاهد آن می‌شوند که چگونه ایرانی‌ها همزمان که به تاریخ گذشتهٔ خود می‌بالند تشنهٔ شکستن انزوای بین‌المللی کشورشان می‌باشند. ایرانی‌ها گاهی غربی‌ها و گاهی هم عرب‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما آنچه بیش از هر چه به چشم می‌خورد بی‌تابی روزافزون جوانان است تا بتوانند بدون دادن اهمیت به الگوهای کهنهٔ نظام خانوادگی و آزار و اذیت حکومت، سرنوشت خود را به دست گیرند.

این خشم فزایندهٔ جوانان است که آیندهٔ نزدیک ایران را رقم خواهد زد.

این کتاب نخستین بخش سفرنامهٔ خاورمیانه است که مشترکاً توسط توماس آندرسون و استفان فوکونی در سال ۲۰۰۳ میلادی نوشته شد و نشر «Tranan» آن را به چاپ رساند. نشر نوردی‌ینت خوشحال است که می‌تواند ترجمهٔ فارسی این کتاب را در اختیار ایرانیان قرار دهد تا هم‌میهنان گرامی بتوانند خود و سرزمین مادری خود را از نگاه دیگری ببینند. چند صفحهُ نخست این کتاب را در اینجا بخوانید:

//www. nordient. se/namdar/farsi/pdf/pages_from_the_book. pdf


Share/Save/Bookmark

Recently by Namdar NasserCommentsDate
داستانهای استانبول ۱۰
1
Oct 21, 2012
داستانهای استانبول ۹
-
Oct 02, 2012
داستانهای استانبول ۸
1
Sep 23, 2012
more from Namdar Nasser