ما به جان مشتاق دردیم...


Share/Save/Bookmark

ما  به جان مشتاق دردیم...
by Mona 19
22-Feb-2009
 

هفت تن معصوم از روسای بهاییان ایران که موسوم به " یاران ایران" می‌‌باشند، رسالتشان اساسی‌ است و روحانی نه سیاسی و جسمانی اینان و جمیع بهائیان ایران مامور از " خدای اسرائیل" اند نه جاسوس از برای اسرائیل. ایشان معصومان زمان و دورانند نه مزدوران.

شعر ساده و زیبا و آزاده و بی‌ ریأ پدرخانم  فریبا کمال آبادی، یکی‌ از این هفت تن که به تاریخ ۶۲/۵/۳۰ سروده شده بیانگر حالات پاک و نماینگر ذات تابناک ایشان است.

ما  به جان مشتاق دردیم

ما به سر جز عشق پاک طلعت ابهی نداریم
با جهان و خواستارانش سر و سودا نداریم
در دل ما نیست جایی‌ جز برای عشق دلبر
بغض و کین هیچ کائن، حب این دنیا نداریم
بهر درد عشق جانان هیچ دارویی نجوییم
ما به جان مشتاق دردیم، از بلا پروا نداریم
بی‌ سبب ما را ز موج و خشم طوفانها مترسان
آبمان از سر گذشته ، بیمی از دریا نداریم
تهمت جاسوسی و بیگانگی‌ ما را نزیبد
ما جهان خواهیم و این را از کسی‌ حاشا نداریم
ما برادر, یار و یاور با همه خلق جهانیم
در جهان جنگ و جدل با هیچکس اصلا نداریم
فرقه جویی‌ و ظلالت کی‌ بود اندر خور ما
دوستدار جمله خلقیم و شر و غوغا نداریم
هان که " لا اکره فی‌ الدین" نص قران مبینست
راد مردا بهتر از این جمله‌ای زیبا نداریم
ای دریغ افسوس بر تو سخت پایبند هوایی
ور نه جز عرفان با حق ملجا و ماوی نداریم
پای بند دین و ایمان باش " حقانی" که هرگز
بهتر و محکمتر این عروة الوثقي نداریم


(از جناب دکتر ولی‌ الله کمال آبادی متخلص به "حقانی")

***
به امید آزادی یاران عزیز ایران و همگی ایرانیان.

مونا


Share/Save/Bookmark

more from Mona 19
 
default

Thank you Mona

by Badie (not verified) on

for posting this very beautiful poem we all pray for their freedom.


farshadjon

Thank you!

by farshadjon on

Beautiful poem.

Thank you, Mona jan.