باطبی در نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل

Mona 19
by Mona 19
19-Sep-2009
 

آقای احمد باطبی سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر دائمی این سازمان در شهر ژنو در تاریخ 12 سپتامبر 2009 به صورت اجمالی گزارش مجموعه از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند.آقای باطبی به همراه خانم نازنین افشین جم دو ایرانی حاضر در نشست به ایراد سخن در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند،آقای باطبی با ارائه گزارش مجموعه از وقایع پس از انتخابات در ایران و همچنین پرداختن به مسئله اقلیتهای مذهبی سخنان خود را ایراد کرد

قسمت اول

قسمت دوم


Share/Save/Bookmark

more from Mona 19
 
Mona 19

Baha'i Cemetery was demolished for 18th time :(

by Mona 19 on


Mona 19

Dear Bahram G ...

by Mona 19 on

You're very welcome...thanks for your kind words, and have a great day.

Most regards,Mona ;)


Bahram G

Thank you Mona 19 -- Khanum

by Bahram G on

Thanks for sharing this. And thanks for your posts in general.

Bahram G