برای احمدی، بشکن


Share/Save/Bookmark

Mardom Mazloom
by Mardom Mazloom
01-Nov-2010
 

برای احمدی، بشکن!

احمدی هسته ای، بشکن!

سیب زمینی مرد، بشکن!

پولهای کلفت، بشکن!

برای پول و نفت، بشکن!

تورم بیست و هفت، بشکن!

برای کارت سوخت، بشکن!

هی دروغ میگه، بشکن!

برای صف گاز، بشکن!

ملت بی نیاز، بشکن!

برا کت شلوارش، بشکن!

ریش باحالش، بشکن!

برا مسکن مهر، بشکن!

!دیدی گفت شر و ور، بشکن!

روابط عالی، بشکن!

لبنان، سومالی، بشکن!

وزیر دکترش، بشکن!

جعل مدرکش، بشکن!

پولای اردبیل، بشکن!

که رفت زیر سیبیل

 ، بشکن!بشکن بشکنه، بشکن

 

* * *

دکترای کردان وزیر جعلیه بدبخت !محمود آبروش رفت!

سر سفره ندیدیم ما پول نفت!محمود آبروش رفت!
تازه بنزینم از کفمون رفت!محمود آبروش رفت!
رسید نرخ تورم به بیست و هفتمحمود آبروش رفت!
سیصد میلیارد اردبیل تو جیب کی رفت؟محمود آبروش فت!
مرد کت کرمه برداشت و در رفت!محمود آبروش رفت!
آمارای بانک مرکزی که یادتون هست؟!محمود آبروش رفت!
از ۵۰ تا آمار، ۱۵۰ تاییش حُقست!محمود آبروش رفت!
مسکنای مهر که ساخته شد قرن بیست و هفت !محمود آبروش رفت!
یک جایی بده نوادگانم که برن به خونه ی بخت! محمود آبروش رفت!
سیب زمینی مفتی میده هر وقت!یعنی رای بدید به منِ بدبخت!محمود آبرووووش رفت!

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
ما آدم کشتیم!
1
May 05, 2012
more from Mardom Mazloom
 
Anonymouse

احمدی دسسسسسست! سرگرد قند علی‌ رقص! حالا بر عکس!

Anonymouse


Everything is sacred


Mardom Mazloom

فرامرز جان، مشرف فرمودی

Mardom Mazloom


آخوندک زالو

منبع: //akhondak.blogspot.com/

الا آخوندک زالوی خواره

به پالان خر دولت سواره;

همه دانند که تو نحس و پلیدی

نباشد چون تو در شهر زواره

تو دزدیدی بسی از مال ملت

به سر بستی کنون این چند قواره

ز نعلینت نگویم چونکه دانی

چو نعلین خرانست زیر باره

ببخشد خر که خرجنس شریفست

ز آسیب تو جوید راه چاره

عبای تازیت دانی چه ماند ؟

چو موی اشترانست در کواره

ز تازی گفتنت پیداست ای دیو

تهی باشد سرت از فکرو چاره

ز بد اندیشیت این بس که گویند

نباشد مهر میهن در تو کاره

همه ایران چو آبست ای سیه روی

تویی در پیش او چون سنگ خاره


ندانی چون کند این آب با سنگ


شوی در زیر پایش پاره پاره


کنون باید که فکر چاره باشی


تو ای آخوند زشت بد قواره


Anonymouse

هُلُکاست افسانست، بشکن! ۱۱ سپتامبر افسانست، بشکن! مَهدی با منه،

Anonymouse


Everything is sacred


Faramarz

عمو سبزی فروش، بعله

Faramarz


 


ماشالله به مظلوم و آنونیموس!

 

ملا  وطن  فروش
بعله

کثیف خود فروش   
بعله

کارت تمومه
بعله

جسدت تو حمومه 
بعله

من نعنا میخوام
تورو تنها میخوام

من ترب میخوام
تورو یکربع میخوام


Anonymouse

خامنه مالی، بشکن! کورش بسیجی‌، بشکن! من نه منم نه من منم، بشکن!

Anonymouse


Everything is sacred


Mardom Mazloom

برای مردما، بشکن!

Mardom Mazloom


روی آجرا، بشکن!

توی زندونا، بشکن!

کردم التماس، بشکن!

ای ناکس خ.ر.، بشکن!

کی با اون ا.ن.ت، بشکن!

شرتونو کم کنین، بشکن!

برین به درک، بشکن!

ایران حال کنه؟ بشکن!


Anonymouse

خر فراوونه، بشکن! چیزی که پنهونه، بشکن! یک جو شرفه، بشکن!

Anonymouse


Everything is sacred


Mardom Mazloom

آنونیموس جان، دمت جوش!

Mardom Mazloom


.


Mardom Mazloom

خ.ر پریشونه, بشکن!

Mardom Mazloom


محمود حیرونه, بشکن!

جون مادرا, بشکن!

واسه پدرا, بشکن!

اینجا زندونه ،بشکن!

سگ فراوونه, بشکن!

غم تو میدونه, بشکن!

ایرون ویرونه, بشکن!

قلبها داغونه, بشکن!

عشقا زندونه, بشکن


Anonymouse

احمدی دست! هوگو چاوز رقص! حالا بر عکس!

Anonymouse


Everything is sacred


Anonymouse

روسری کمه، بشکن! توسری لازمه، بشکن!

Anonymouse


Everything is sacred


Anonymouse

دِفاعِ احمدی تو غرب، بشکن! دِفاعِ غرب تو ایرون، بشکن!

Anonymouse


Everything is sacred


Mardom Mazloom

اینجا تهرونه، بشکن!

Mardom Mazloom


غم فراونه، بشکن!

ایرون ویرونه، بشکن!

انسون حیرونه، بشکن!

ساندیس تو میدونه، بشکن!

کیک فراونه، بشکن!

گزمه چرخونه، بشکن!

یارم تو زندونه، بشکن!

گورکن فراونه، بشکن!


Anonymouse

احمدی خره، بشکن! یک گاو نره، بشکن!

Anonymouse


Everything is sacred


Mardom Mazloom

این نیلو رو برو، بشکن!

Mardom Mazloom


تو غرب نشسته، بشکن!

از غرب بد میگه! بشکن!

سوال اینجاست، بشکن!

چرا نیلو جونی، بشکن!

نمیری ایران؟ بشکن!

مگه عاشق ا.ن. نیستی؟ بشکن!

دست مینا رو بگیر، بشکن!

برگرد به اونجا، بشکن!

بشکن، بشکنه، بشکن!


Anonymouse

قدرتِ کَشکِ منطقه، بشکن! مَرد در ماه، بشکن! سرگرد قاجاری، بشکن!

Anonymouse


Everything is sacred