ما آدم کشتیم!


Share/Save/Bookmark

Mardom Mazloom
by Mardom Mazloom
05-May-2012
 

«ما باید باور کنیم که در آزمون سی و سه ساله انقلاب اسلامی و در پیاده کردن آن وعده‌هایی که به مردم دادیم، مردود شدیم. این یک حقیقت است، اگرچه تلخ؛


مدت‌هاست که فصل ورشکستگی ما فرا رسیده و فصل خداحافظی ما؛ خداحافظ عدالت اسلامی‌ای که این انقلاب، وعده کرد! خداحافظ کرامت انسانی‌ای که این انقلاب، برای مردم ایران و برای مردم جهان، وعده کرد! خداحافظ آرزوهای به خاک افتاده انقلاب!


ما نشان دادیم که دینداران و روحانیان، اگر بر مسند قدرت بنشینند، می‌توانند دروغ بگویند؛ می‌توانند به همه وعده‌هایی که دادند، پشت کنند؛ می‌توانند برخلاف همه صحبت‌هایی که در دوری از دنیا داشتند و از دنیاگریزی، دنیا را با همه استعدادش در آغوش بگیرند؛ می‌توانند ظلم کنند؛ می‌توانند غارت کنند؛ می‌توانند آدم بکشند.


ما رفوزه‌شدگان این آزمون سی و سه ساله‌ایم؛ وقتی در نظام اسلامی ما، آستانه فاحشگی دختران، به مرز دوازده و سیزده سالگی می‌رسد، شرمنده‌ام! سخن گفتن از غنی‌سازی اورانیوم، غرورآفرین که نیست، ابلهانه است.


ما دروغ گفته‌ایم؛ ما دروغ گفتیم؛ ما فریب دادیم؛ ما غارت کردیم؛ ما آدم کشتیم؛ ما آدم کشتیم؛ آدم کشتیم؛ آدم کشتیم...


ما باید قبول کنیم که شکست خورده‌ایم؛ و برای اینکه این تتمه ایمان مردم به اسلام، به گرایش دینی، باقی بماند، باید بپذیریم که گزینه‌ای هستیم در کنار سایر گزینه‌ها. باید ما مردم را باور کنیم و گرایشات فکری و اعتقادی آنها را به رسمیت بشناسیم. نمی‌شود که ما به عقاید خودمان پافشاری کنیم و سُنّی‌ها را نبینیم؛ بهائی‌ها را نبینیم؛ کمونیست‌های سرزمین خودمان را نبینیم.


ما در این آزمون، مردود شدیم. اگر برای بقای دین‌مان مشتاقیم، باید در کنار سایر نحله‌های فکری و اعتقادی و گرایشات سیاسی قرار بگیریم و یکی از آنها بشویم. ما اجازه نداریم برای دیگران تصمیم بگیریم؛ ما اجازه نداریم به اسم مسلمانی، بر سایر اندیشه‌ها تنگ بگیریم. ما همچنان که برای خودمان فضای فراخ آرزومندیم، طبق همان آموزه‌های دینی خودمان، این فضا را باید برای دیگران هم فراهم کنیم.


ما برای حفظ قدرت، چه شررها کرده‌ایم! چه ضررها کرده‌ایم!
ما برای جهل مردم، چه کتل‌ها بسته‌ایم! چه نفس‌ها خسته‌ایم!
ما برای ماندن خود، با فساد آمیخته‌ایم! خون مردم ریخته‌ایم!
ما به اسم حفظ اسلام، قتل و غارت کرده‌ایم! آبروها برده‌ایم!


ما دروغ گفتیم! ما دروغ گفتیم! ما دروغ گفتیم! ما غارت کردیم! ما آدم کشتیم! آدم کشتیم! ما آدم کشته‌ایم!»


Share/Save/Bookmark

Recently by Mardom MazloomCommentsDate
ای پسر جان ِ من این قصه بخوان ...
15
Sep 18, 2012
The syrian dilemma
18
Jun 04, 2012
یا علی گفتن رهبر در رحم مادر
6
Apr 18, 2011
more from Mardom Mazloom
 
Mardom Mazloom

چو ایران نباشد،

Mardom Mazloom


چو ایران نباشد، تن من مباد