مردم شریف ایران، سه شنبه دو چیز یادتان نرود، کوکتل مولوتف برای بسیج و سیاه پوشها و یک شاخه گٔل برای سپاه

Kashk
by Kashk
28-Feb-2011
 
مردم شریف ایران، سه شنبه دو چیز یادتان نرود، کوکتل مولوتف برای بسیج و سیاه پوشها و یک شاخه گٔل برای سپاه

Share/Save/Bookmark

more from Kashk
 
Cost-of-Progress

سپاه؟

Cost-of-Progress


__

سپاه؟ تمام دلیل اینکه آخوند ها ارتش را از  سبک  سنتی خود - یعنی مثله بقیه دنیا - در آوردند و برچسب مذهبی بهش زدند (پاسدارن انقلاب اسلامی) از ترسشون بود که یک  موقع ارتش بر ضده آنها بلند شود.  فرماندهان سپاه هم یک سری اسلامی و آخوند مثله بقیشون هستند والی ممکنه سربازان با مردم کمی همدردی داشته باشند. معلوم میشه.