چرا شهلا جاهد کاملا بیگناه است!؟ (پایان)


Share/Save/Bookmark

چرا شهلا جاهد کاملا بیگناه است!؟ (پایان)
by KamRan Farzan
15-Jan-2011
 
چرا شهلا جاهد کاملا بیگناه است!؟ (پایان)ـ

در قسمت اول این تحقیقات خواندید که چگونه عومل امنیتی در این پرونده دخالت کامل داشته اند. در این قسمت اشاره ای خواهیم داشت به رفتاری که با شهلا جاهد در اداره آگاهی تهران ملحوظ شده است و بعد روابط ناصر را با همسرش به زیر ذره بین می بریم.ـ

در یکی از ویدئو کلیپ ها شهلا جاهد به قاضی میگوید که اگر قرار باشد دوباره او را به اداره آگاهی ببرند بیش از صد بار قتل را دوباره و چند باره به گردن خواهد گرفت زیرا معروف است که در آگاهی تهران خروس هم تخم میگذارد. تمام دوستانی که به اقراریات تلویزیونی دقت کرده اند خوب میدانند که غالبا متهمان تحت چنان ضرب و شتم و شکنجه مخوفی قرار میگیرند که برای فرار از وضع نکبت بار خود به تمام گناهان نکرده اعتراف میکنند. چه برسد به دختر ناز پرورده ای که تا ان زمان حتی پایش به کلانتری هم نرسیده بود. برای تفهیم اتهام به مدت دو روز متهم را به قصد کشت کتک میزنند و در صورتیکه متهم اقراری نکرد سایر وسائل شکنجه یک به یک اعمال میشوند. مخصوصا اگر پرونده مربوط به سرقت نبوده و به طریقی به ماموران امنیتی متصل باشد در هر مرحله سطح شکنجه بالاتر میرود تا جائیکه متهم به گناه نکرده اعتراف کند. اتفاقا متهمین سابقه دار که میدانند این افراریات باعث محکومیتشان میگردد بیشتر طاقت می اورند و زبان باز نمیکنند. یک روش قدیمی اینست که یک و یا چند باز پرس متهم را تحت بدترین انواع ضرب و شتم قرار میدهند و وقتیکه متهم به مراحل استیصال رسید یک بازپرس به ظاهر خوب پرونده را در دست میگیرد و با بازی کردن نقش بازپرس خوبه متهم را مثل خمیر به همان شکلی که منظورشان هست در می اورند. در جای دیگری شهلا میگوید که او را به زور به انجا برده اند.ـ

//www.youtube.com/watch?v=9O7Sqtaggfg
خدا میداند چه بلائی سر این دختر شور بخش در آورده اند که صحنه ی قتل را عینا و حتی غلیظ تر از واقعیت باز سازی کند. بازپرس میخواهد به هر صورت ممکن از متهم اقرار بگیرد و اینکار را با ضرب و شتم و شکنجه و یا وعده های دروغین انجام میدهد. ماموران شکنجه گر از گرگ هم بی رحمتر هستند. دوستانیکه ویدئو های شکنجه کردن همسر سعید امامی را دیده اند متوجه شدت این شکنجه ها شده اند. . ظاهرا یعنی نه دقیقا سعید امامی یکی از یهودیان ساکن شیراز بوده که به اسلام در می اید و چون نکات بد اسلام و یهود را در وجودش داشته است به دیو پلیدی تبدیل میشود که انجام قتل های زنجیره ای را به او نسبت میدهند ( درست مثل مجاهدین خلق که سیاهی های اسلام و سبعیت کمونیستی را تلفیق کرده و مبنای کار خودشان قرار داده بودند). در این میان تصور میکنند که سعید امامی ممکن است که جاسوس موساد باشد که برای اقرار بعد از صدها نوع شکنجه ،در حلق او واجبی میریزند و تلف میشود. برعکس سعید امامی زنش نسل اندر نسل مسلمان است اما چنان شکنجه ای میکنند و فحش های رکیکی به او میدهند که انسان مبهوت میماند.
اینستکه شهلا تحت فشار مداوم و آنچه به سر او آورده اند مجبور به اقرار شده است.ـ

روابط ناصر با همسرش نه تنها حسنه نبوده بلکه بسیار بحرانی بوده است. اگر ویدئوئی را که ناصر مشغول نشان دادن خانه مقتول هست را دیده باشید، در این ویدئو گوچکترین اثری از مهر و محبت نیست. یعنی با تائید اینکه این زن و شوهر هر کدام برای خودشان زندگی میکرده و به جز دفعاتی کمتر از انگشتان دست به مسافرت مشترک نرفته اند. این ویدئوی نمایشی کوشش دارد که بطریقه ای روابط ناصر و همسرش را طبیعی نشان دهد. مرد مشغول بازی فوتبال در اینور و انور دنیاست. زن هم ارایشگاه دارد و سرش بکار خودش مشغول است. مرد زنباره هست و هر لحظه کبوتر دلش بر بالین دلداری می نشیند با توجه به اینکه بطور مسلم شهلا تنها زنی نبوده است که که ناصر علیرغم زندگی زناشوئی از او کام گرفته است (تحقیقات روانشناختی موید این نکته است که مردیکه به زن خودش خیانت میکند دایره هوس هایش معمولا نمیتواتند در حد یک نفر محدود بماند) و چندین معشوقه را در کیسه دارد ) با این وجود چگونه همسرش میتواند به چنین مرد زنباره و بی عاطفه و تریاکی دل ببندد؟ انهم معشوقه هائیکه با گستاخی به حریم زندگی زن تجاوز میکنند و ناصر با وقاحت حتی سعی در کتمان روابط خود با زن های دیگر ندارد. ناصر یا مسافرت است و یا تریاک میکشد و یا در خانه معشوقه (هایش) هست. غیر از فوتبال هم که دوره ان دیگر تمام شده چیز مشخصی برای دلخوشی زنش ندارد و هر کدام برای خودش زندگی میکند. 

حالا وقت انستکه مهمترین مدرک دال بر بیگناهی شهلا را اگراندیسمان کنیم. گفتم که قاتل و یا قاتلین هر کس که بوده اند ، تمام صحنه ی بعد از جنایت توسط ماموران وزارت اطلاعات که به شوخی خودشان را ماموران اداره آب نامیده اند از بین رفته است اما در این میان مدرکی بدست آمده که ماموران اداره آب (!) ندیده و یا نتوانسته اند از بین ببرند و این مهمترین مدرک که صد در صد بیگناهی شهلا را دلالت میدهد وجود منی غریبه در بدن مقتوله است !( ناصر در سفر بوده و ماده منی نمیتواند مال او باشد).ایا شهلا به همسر ناصر تجاوز کرده است!!! ـ

//www.youtube.com/watch?v=9O7Sqtaggfg
قضیه خیلی روشن است که قتل توام با تجاوز بوده است و با این وجود جایگاه شهلا جاهد در پرونده ای به این شدت روشن در کجاست؟ دختر بیگناهی را قربانی کرده اند تا گناه بسیاری از ما بهتران را از بین ببرند.ـ

وظیفه وجدانی من دیگر به پایان رسیده است . من تصمیم داشتم که بیگناهی شهلا را ثابت کنم و چنین کردم و بر من نیستکه بیشتر جلو رفته و قاتل و یا قاتلین را معرفی کنم. اما از جهت کنجکاوی میتوانم دو تصور را در نظر داشته باشم

اول - با توجه به ماده منی که در مقتول پیدا شده احتمال دارد که مقتول هم برای انتقام از ناصر همدم داشته است (بسیاری از زنها بخاطر انتقام از شوهر سر بهوای خودشان دست به اینکار میزنند) ناصر مامور امنیتی هست و از این روابط آگاه میشود پس تصمیم به قتل همسرش میگیرد و با مشورت دوستان امنیتی خودش تصمیم میگیرد تا در زمانیکه در مسافرت هست ماموران ادم کش وزارت اطلاعات همسرش را به قتل برسانند. و چون نقشه را مو به مو اجرا میکنند موضوع قتل در مطبوعات دامنه دار میشود و تا لحظه ی اعدام شهلا دول می یابد غافل از اینکه حقیقت در پشت ابر باقی نمانده و روزی بر ملا میشود.

دوم ـ ممکن است که ماموران وزارت اطلاعات خودشان به نامبرده تجاوز کرده باشند و ضمنا قتل را هم با روادید خود ناصر به انجام رسانیده باشند

حدس های دیگری هم وجود دارد که من بعلت نداشتن اطلاعات نمیتوانم دنباله گیری کنم. اما به هر صورت سر ادم بیگناه در پای دار میرود و در بالای دار هم میرود. حد اقل در مورد شهلا جاهد چنین شد و حالا این دختر بیگناه زیر خرواری از خاک خفته است.ـ


Share/Save/Bookmark

more from KamRan Farzan