ایرانیان دروغگو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Feb-2012
 

این روزها نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره حداقل در مورد "ضدیت با اسرائیل" با استدلال فقهی ضرورت نابودی اسرائیل از طریق حمله نظامی، مجهز کردن تروریستهای بین المللی دست پرورده، تهدید نظامی دیگر کشورها و بستن تنگه استراتژیک هرمز تقیه را کنار گذاشته و راست حسینی میگویند چکاره اند.

در چنین شرایطی که بر خلاف تک تک منافع و مصالح ملی جنگ طلبی علنی رژیم کار را دارد به جاهای باریکتر میکشاند، ایرانیان هم باید موضع خود را؛ حداقل در خلوت وجدان خودشان، روشن کنند

به نظر میرسد بعضی به خود دروغ میگویند و در مورد مخالف یا منتقد بودن با خودشان صادق نمیباشند؛ پاسخ به این سئوال ساده چاره ساز خواهد بود.

مشکل مخالف نظام پربرکت با کلیت رژیم است و منتقد با بعضی از اجزاء آن مشکل دارد.

خواست اولی با سرنگونی که مستلزم جایگزین سازی میباشد برآورده میگردد و منتقد با اصل رژیم اسلامی مشکلی ندارد و در پی اصلاح آن بخشی است که به مذاقش خوش نمی آید.

ایرانی نباید به خود دروغ بگوید؛ شایسته است که به خود خود راستش را گفت؛ مخالفی یا منتقد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Nader Vanaki

خدا شاهده

Nader Vanaki


دو بار خوندم ولی سر در نیاوردم چی میگی؟ خلاصه توی یک جمله بگو و اینقدر لفت و لامش نده.


aynak

اگر حکومت ماقبل تاریخ عربستان - با بله گفتن به اسرایل

aynak 

و پیشنهاد سوختگیری بمب افکن های اسراییل در راه حمله به ایران عربستان را 
به دمکراسی نزدیک کرد - شما هم می توانید از لیتموس تست اسراییل برای درجه
مخالفت ایرانیان با حکومت اسلامی صحبت بفرمایید.   تا جایی که ما می دانیم
هر زمان که این حکومت در شرایط بد داخلی قرار گرفت، بی بی  نتانیاهو با
تهدید به حمله نظامی به ایران --  فشار را برمخالف  حکومت اسلامی در  داخل
ایران  افزود.  اسراییل و شما  به جنبش دمکراسی خواهی ایرانیان  شر نرسا
نید خیر تون   پیشکش.  برادر احمدی نژاد هم در مقابل هر زمان که قرار  شد
جامعه جهانی کشتار/نسل کشی اسراییل را محکوم کند، یک دفعه شم "اسراییلی
ستیزیش" گل می کند و فتوی دروغ بودن هولوکاست میدهد.   دروغ گو خودتی آقا
فرد.   دو حکومت اسراییل و اسلامی - دو روی یک سکه و مکمل یکدیگرند.


Demo

ایرانیان شُتُر مُرغ

Demo


صرف نظر از داشتن مُهر ایرانی رو پیشانی تکلیف کسی که شب و روز مثلأ ایرانی است ولی فکر و ذکرش اسراییلی است پس چه میشود؟ اون موقع طبق فتوای خام خام حتمأ هم میشود به خود دروغ گفت و هم به دیگران؟ و یا طبق فتوای مُلای دولا دروغ مصلحتی جایز میشود؟ اگر هم ویرونی خواه شد آنوقت بعد از ویرونی نظام چه خواهد کرد؟ آنوقت حتمأ از رضا سلطان جدیدی میتراشد؟ در هر حال وقتی یک ایرانی به اقتضای طبیعت وجودش پرنده زیبایی چون شُتُرمُرغ را چنان نامی می نهد خود در واقع همانند آفتاب پرست مرتب رنگ عوض میکند و یکروز این است و روزدیگر آن!