سردار نقدی: اگر به آمریکا حمله بکنیم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Dec-2011
 

متن پیاده شده مصاحبه چهار روز پیش فرمانده بسیجیان، سرلشکر بسیجی محمد رضا نقدی، با برنامه کنکاش شبکه برونمرزی جام جم نظام پربرکت:

"من به شما بگم؛ امروز اگر جمهوری اسلامی به آمریکا حمله بکند، آمریکائیان توان پاسخگویی نظامی ندارن، خواهند آمد، دست دراز میکنن برای مذاکره که آقا بیایید یکجوری حل و فصل کنیم.

نه تنها نمی تونند حمله کنند، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمی تونن جواب بدن. واقعاً اینجور هست.

با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟

با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟

با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟

کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟

با کدوم ارتش روحیه دار؟

اصلاً همه جا در محاصرۀ ما هستند. آمریکائیها همه جا در منطقه در محاصره نیروهای حزب الهی هستند، در تمام این منطقه هر جا تکون بخورن، ناوگان پنجمشون تو بحرینه، پایگاه هوائیشون تو قطره، اصلاً همه جا در محاصرن، در کویت.

بسیج کوچکترین پاسخش به هر تجاوز رژیم صهیونیستی، آزادی قدسه، کوچکتر از این حتماً نیست، یعنی هر اتفاقی بیافته، بسیجیا لحظه شماری میکنن.

ما بر اساس حکم اولیۀ اسلامی که تو رسالۀ امام نوشته که جای پنهان نیست که هر مسلمان مکلف است که هر جا خاک مسلمانا اشغال شد برود و برای آزادسازیش قیام کند و برای آن حتی نیازی به اجازه حاکم شرع هم ندارد. ولی به خاطر حکم ثانویه و معذورات بین المللی می گویند که الان شما مجاز نیستید.

همه لحظه شماری میکنن که یه بهانه­ای دستشون بیاد برن کار این صهیونیستها رو تموم کنن."

آنانی که برای جان انسانها ارزش قائلند؛ آنانی که برای ایران و ایرانی نگرانند، باید هرچه در توان دارند بکار برند تا این نظام پربرکت، "اصلاح طلب" و غیره، قبل از تحمیل جنگ سرنگون شود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

سردار در بالای دار

Tavana


کدام حمله به آمریکائيها وقتی که بقول خود این سردار کشورمان از هر طرف در محاصره آنهاست؟ مثل اینکه <قند ریزی> زیادی این <قندی> باعث شده از یاد ببرد که خود و امامش چه بلایی بر سر مسلمانان عراق در ۸ سال جنگ با آنان آوردند و به محض اشغال آن کشور توسط صهیونیستان و یهودیستان برایشان فرش قرمز پهن کردند. حالا یکدفعه دوباره قرقِ مسلمانی گُل کرد که قدری برای این گروهبان قند علی دیر است و سر این سردار در بالای دار مجازات است و خود خبر ندارد.

فقط تو ای سردار دلیر وقتی سرت رفت بر دار
چهره آن آفتابه به گردن را در بالای دار بیاد بیار!

پ.ن. تا زمانیکه ما ملت از فرق سر تا تُک پای  خود را نو نسازیم سرنگونی این نظام هم نگون بختی برایمان نمی آورد ک نمی آورد و فقط قندی جای خود را با گندی عوض میکند و بالعکس! بدون یک مثقال تردید.


kazem0574

Delusional Disorder

by kazem0574 on

Symptoms

·  The patient expresses an idea or belief with unusual persistence.

·  Despite his profound conviction, there is often a quality of secretiveness or suspicion

·  The individual tends to be humourless

·  There is a quality of centrality: no matter how unlikely his beliefis, the patient accepts them unquestioningly.

·  An attempt to contradict the belief is likely to arouse irritability and hostility.

·  The belief is unlikely, and out of keeping with the patient's actual capability

·  Healthy Individuals who hear the patient observe that his beliefs are totally unrealistic.

 

Types

Persecutory type: in which the individual believes he is being threatened by an external force (I wonder why).

Grandiose type: The person believe that they are extraordinarily important or are possessed with extraordinary power, knowledge or ability (HA HA HA).

Jealous type: in which the delusion centers on the suspected unfaithfulness of a spouse or sexual partner. This delusion is more common than others( can you blame the spouse?).

Eroticmatic type: in which individuals convince themselves some person of eminence,well-known political figure is in love with them (Khamenei?).

Somatic type: in which the false belief focuses on a delusional physical abnormality (being fat, ugly and smelly?)

One extremely rare instance of this disease is called folie àdeux. It results from a close relationship with someone else who already has a delusional disorder, (the list is long in IRI) often under a closed environment. Both parties then share the delusion.

(such as "rahbari and associates" where the main characters are raised away from the real society with only their ????? to associate with).