حمله به شجریان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Dec-2011
 

"منابع آگاه مطبوعاتی می گویند وزارت ارشاد انتشار مطلب، خبر و یا تصویر از استاد شجریان را برای مطبوعات ممنوع کرده و تنها اجازه انتشار مطلب علیه این استاد موسیقی سنتی ایران را می دهد.

به گفته این منابع، نماینده وزارت ارشاد در تماس با جراید ....شجریان را معاند خوانده و انتشار مطلب درباره او را «تبلیغ علیه نظام» محسوب کرده است."

آی به چشم؛

این شجریان نه تنها از بچگی قاری قرآن نبوده؛ ربنا را هم نخوانده، خط فارسیش هم خرچنگ قورباغه است و حتی بلد نیست ساز­های مختلف ایرانی را بسازد و تکمیل کند، بل، اصلاً صداش سنباده روحه؛ وطن فروش و ضد ایرانی و خشونت طلب هم هست.

سئوال:

آیا توی این سی و سه سال تخریب عزیزان ملت ایران توسط نظام پربرکت؛ به اندازه وزن بال مگسی از ارزش آنان در جامعه کاسته شده که حالا حمله به محبوب القلوبی مثل شجریان گره از کار فروبسته حضرات بگشاید؟

تبریک

پ.ن. بخوانید راجع به آن حسود انکر الاصوات و آن حاجی ارزشی در اینجا و آن آفتابه زهر پاش هم در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

IRI/IRR and supporters are IRANIANS &

by Maryam Hojjat on

IRAN's enemies.  Down with all of Them

Payandeh IRAN & True IRANIANS


Tavana

بر باد رفته!

Tavana


نکته ای که توسط این مُنکر الحقایق از قلم افتاد این است که امواج صوتی آن محبوب القلوب متاسفانه همواره با امواج صوتی <وزش باد> هم وزن بوده و هست که این بخوبی در عرض ۳۲ سال قبل و پیش از آن اثبات گشته است. ربنا و قرآن خواندن هم خیر سر ایشان و امثال ایشان!

تسلیت