تو حلقم

Bavafa
by Bavafa
04-Aug-2012
 

یران بمب اتمی‌ می‌سازه،  تو حلقم

جمهوری اسلامی: موشک فاتح داریم، تو حلقم

 

ایران باید تحریم بشه، تو حلقم

جمهوری اسلامی: مرغ نیست، کار خداست، تو حلقم

 

در سوریه باید آزادی باشه، تو حلقم

جمهوری اسلامی: در بحرین باید آزادی باشه، تو حلقم

 

ایران سر دسته تروریستِ جهانیست، تو حلقم

جمهوری اسلامی: این صهیونیستا تروریستِ جهانین، تو حلقم

 

 باید “Starve Iranians”, تو حلقم

جمهوری اسلامی: تمام مشکلات دنیا زیر سر این اسرالیست، تو حلقم

 

ما کشور دیگری رو اشغال نکردیم، تو حلقم

جمهوری اسلامی: ما همجنسباز و زندایان سیاسی نداریم، تو حلقم

Mehrdad


Share/Save/Bookmark

Recently by BavafaCommentsDate
RP as the potential leader of Iranians….
-
Aug 20, 2012
Celebrating 4th July ….
6
Jul 03, 2012
The alternative to Kofi Annan mission…
21
Jun 09, 2012
more from Bavafa
 
مآمور

جالب است، میرسی

مآمور


I wear an Omega watch