مصاحبه با محسن روح الامین در سالگرد قتل او:


Share/Save/Bookmark

aynak
by aynak
16-Jun-2010
 

محسن روح الامین از قربانیان اعتراضات به آنچه انتخابات نام گرفت بود ، یک سال است که از کشته شدن او به فجیح ترین شکل میگذرد. جنازه او را با فک شکسته تحویل خانواده دادند. جرمش ( اصلا چه جرمی شایسته چنین سرانجامی است ؟) این بود که نزدیک ستاد موسوی توسط نیرو های "امنیت" دستگیر شد ...... دلیل افشا شدن بسیاری از جنایات پس از کودتا را بسیاری همین می دانند که ماموران نظام فرزند یکی از مقامات نظام روح الامین پدر را چنین شکنجه کرده و کشتند، و امکان تکذیب هم نبود. مگر می شود فک شکسته و نعش اش و لاش را تکذیب کرد؟

عینک: بسیار از این که شما را ملاقات میکنم خوشوقتم. نمی دانم که خواب می بینم یا بیدارم؟ اصلا ما کجا هستیم؟ و چگونه شد که شما که به هر صورت یک سال از کشته شدندتان میگذرد در اینجا ظاهر شدید؟

محسن:شما در برزخ هستید

عینک :برزخ؟

محسن:وقتی یک نفر از دینا میرود تکلیفش معمولا مشخص است. یا به جهنم میرود یا به بهشت، ممکن هم هست به دنیا برگردد.

عینک:چگونه معلوم میشود به کجا خواهد رفت؟

محسن:این بستگی به اعتقادات یک شخص دارد. او که به بهشت و جهنم معتقد است بر مبنای همان اعتقاد و با همان معیار ها که مبنای اعتقاد اوست سنجیده شده و به بهشت یا جهنم خواهد رفت. او که به تناسخ معتقد است هم همینطور.

عینک:و او که به هیچ کدام اعتقادی ندارد؟

محسن:آن هم خود یک اعتقادی است. پس اگر اعتقاد دارد به هیچ کجا میرود، به هیچ کجا خواهد رفت.

عینک: و برزخ ؟

محسن: بین بهشت و جهنم، بین زندگی ومرگ، بین رویا و کابوس، بین هیچ کجا و همه جا برزخ است. من در برزخم چون قتل من، او که مرا شکنجه کرد و کشت و همه آنچه که به ان اعتقاد داشتم یک دفعه بی پاسخ ماند. چون نمی دانم که بهشت را می خواهم یا برگشتن به جهان و یا هیچ.

عینک: دلیل تردید شما چیست؟

محسن: اول از همه هنوز منتظرم تا ببینم پدر من با آنچه بر من رفته چه می کند؟ او مرا خوب می شناخت. او همچنین میداند که اگر با من چنین شد، با بسیاری دیگر که جرمی و به زعم او گناهی نداشتند هم چنین کرده اند.

عینک: شنیدم که در زمان تحویل جنازه شما به خانواده، گفتند که ما از دستگیر شدگان اول پرسیدیم که دانشجو هستند و همچنین اگر ایشان (یعنی شما) می گفتید که فرزند روح الامین هستید حتما با شما اینجور برخورد نمی شد.

محسن:پدر من خوب می داند که من به همین خاطر هیچگاه حاضر نبودم که نسبت خود با او را فاش کنم که من رفتار دوگانه بر مبنای موقعیت اجتماعی را محکوم میکنم. حالا هم خوشحالم که مرگ من مورد آشکار شدن دیگر جنایات ها شد.

بسیار جالب است که امروز اینها سنگ مظلومیت امام حسین را به سینه میزنند، ولی با ما که فقط به جرم اینکه به نتیجه این مثلا انتخابات اعتراض داشتیم بد تر از آنکه شمر و یزید با امام حسین کردند - آوردند. مگر شمر تجاوز هم کرد؟ اصلا اینها به مفهوم اینکه --- ما قربانیان -- که از ائمه و معصومین نیستیم ولی برای اجرای عدالت و برای آزادگی از حرفمان کوتاه نیامدیم و با ما چنین شد فکر کرده اند؟

عینک: چه موجب بیرون آمدن شما از برزخ خواهد شد؟

محسن:من در درجه اول از پدرم خواهان پیگیری قتل من و بسیاری مانند من هستم. حقیقت از حق و حق نام اوست. پدر من آیا طالب اوست یا نظام؟ بنظر می آید در بساط این نظام همه چیز هست جز حقیقت. خود این رهبر مگر قول بررسی این جنایات را نداد؟ پس چه شد؟ این چگونه نظامی است که رسیدگی به این جنایات که جنازه فک شکسته من بهترین سند آنست موجب تضعیف آن خواهد شد؟ پدر من باید بگوید که آیا از خدا اطاعت می کند یا از بنده ناخلف او؟ راستی درس او از حماسه کربلا که در ایران شاهد تکرار ان هستیم چه بوده؟ پس تا روشن نشود که مسبب شکنجه و قتل من که بود من در برزخم.

عینک:و اگر اینکار انجام نشد؟

محسن:بلاخره رهبر و پدر من هم به اینجا خواهند آمد. حداقل تصمیم خود را پس از انتخاب آنها خواهم گرفت. اگر رهبر به بهشت رفت، جهنم را با کمال میل خواهم پذیرفت.


Share/Save/Bookmark

more from aynak