اجرای مجدد طرح حجاب، آزمون جدید برای موسوی و جنبش سبز.


Share/Save/Bookmark

aynak
by aynak
25-Apr-2010
 

در ماه های پس از کودتا یک امر که به وضوح به چشم می خورد، عدم رعایت حجاب اسلامی توسط بسیاری از زنان هم میهن بوده. این شاید به چند دلیل رسمی و غیر رسمی بود. دلائل غیر رسمی
۱.وقتی زندانیان سیاسی مورد شکنجه و تجاوز دژخیمان حکومت قرار میگیرند، چگونه رژیم میتواند به بهانه بالا بودن روسری مزاحم مردم شود؟
۲.پس از جنبش اعتراضی شکل گرفته بعد از ۲۲ خرداد، کنترل مخالفان نیاز به درجه بندی بر مبنای "تخلف" صورت گرفته داشت. بر این مبنا، او که شعار مرگ بر دیکتاتور را میدهد خواهان اصلاحات جدی و یا بر اندازی است، بدیهیست که در راس نگرانی رژیم قرار گیرد.
دلیل رسمی هم ، آنطور که احمدی نژاد در نطق انتخاباتی خود کرده بود، "آیا مساله ما (دولت) امروز حجاب است یا مثال مهم اقتصادی .....؟" پس از نظر احمدی نژاد، اصلا حجاب و کنترل آن ربطی به دولت نداشت.
ولی خوب، او که دروغ گوست دیر یا زود زیر حرف خود خواهد زد و محمود خان نیز از این قاعده مستثنی نیست. مگر خمینی به قول قبل از روی کار آمدن خود در فرانسه که گفته بود زندان آزاد خواهند بود، و احزاب و حتی کمونیست ها آزاد خواهند بود، و همچنین او به قم خواهد رفت عمل کرد که احمدی نژاد به قول خود عمل کند؟
ولی اصل مساله چیز دیگریست. از قرار معلوم دیگر رژیم احساس خطر نمی کند، و بسان هر ساله پس از انقلاب، که قبل از تابستان ارازل و اوباش چماقدار را بجان زنان می انداخت، بار دیگر و با تاکید رهبر دو باره قرار است که مردم را مورد مرحمت قرار دهند. روش این رژیم از ابتدای حیات خود سر کوب کلیه آزادی های فردی بوده که کسی جرات نفس کشیدن نداشته باشد. ازبرچیدن ماهواره گرفته تا مداخله در برقراری مراسم عروسی و دخالت در نوع پوشش زنان، این رژیم همواره دست پیش را گرفته که از پس نخورد.
ولی جواب جنبش سبز به تجاوز مجدد در حریم خصوصی ایرانیان چه خواهد بود؟ اگر آزادی ، آنطور که در تمام دنیا به غیر از جمهوری اسلامی و معدود کشور های متحجر مانند افغانستان و عربستان تعریف شود ، انتخاب پوشش از ابتدایی ترین حقوق انسان هاست. در کشور ترکیه همان طور که همسر ریس جمهور آزاد است که با پوشش موی خود در امکان عمومی ظاهر شود، همان طور هم آن ها که نمی خواهند از این پوشش استفاده نمی کنند. سی یک سال پیش، متاسفانه ایرانیان درایت لازم را در دفاع از این حق ابتدایی نیمی از جمعیت نشان ندادند. دود این نادانی البته فقط به چشمان زنان نرفت، وملتی که دنبال آزدی های سیاسی بود، نه تنها آن را بدست نیاورد، بلکه آزادی های اجتماعی خود را نیز از دست داد. حال باید دید که جنبش سبز و در راس آن موسوی آیا به آن درجه از شعور سیاسی رسیده است که با محکوم کردن طرح عفاف درک صحیح خود را از مقوله آزادی نشان دهند؟


Share/Save/Bookmark

more from aynak