آقای خامنه ای به مناسبت نوروز زندانیان سیاسی را آزاد فرمایید:

aynak
by aynak
18-Mar-2012
 

رسم بر این است که با فرارسیدن نوروز - آنها که در صدر امور هستند، افرادی را که به جرایم مختلف در زندان بوده اند را مورد عفو قرار دهند. البته آزاد نمودن افرادی که به دلیل جرم شخصی مانند کشیدن چک بی محل در زندان هستند، به دستور شخص ٽاڵٽ -که در این جریان متضرر نشده اند - در واقع بخشیدن از کیسه خلیفه به حساب می اید. اما وقتی می توان از حسن نیت تصمیم گیرنده صحبت کرد که --مخالف-خود را بدون هیچ پیش شرط و به مناسبت رسیدن نوروز فرخنده از زندان ها آزاد نماید.

با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی - و با آرزوی نوروزی که "جرم سیاسی" واژه ای به تاریخ سپرده شده در فرهنگ ما بشمار اید و هیچ انسانی به جرم مخالفت با حکومت در زندان نباشد.


Share/Save/Bookmark

more from aynak
 
Khers

به‌‌‌ به‌‌‌، چقدر مؤدب

Khers


چقدر این آقای "عینک" این جانی آدمکش خامنه‌ای را مؤدب خطاب میکنه.  "آقای خامنه‌ای" و "بفرمایید". اونهم برای آزادی یک مشت آدم بیگناه که این آدمکش زنجیری به سیاهچال انداخته.   ولی‌ نوبت یک بلاگ نویس مخالف جمهوری اسلامی مثل Fred یا آقای میرفرطوس که میشه آقای عینک چاک دهان رو باز میکنه و LOL و تهمت و افترا رو سرازیر میکنه.  بسیار عجیبه.  


Bavafa

I am all for the spirit of this message ...

by Bavafa on

but agree more with MM sentiments on the subject.

These prisoners need to be freed, not in a jesture of fergiveness (bakhshesh) which maybe seen as due to the Norooz timing but becasue they are wrongly and unjustly imprisoned.

And I will have a dream for our mother land as expressed here.

با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی - و با آرزوی نوروزی که "جرم سیاسی" واژه ای به تاریخ سپرده شده در فرهنگ ما بشمار اید و هیچ انسانی به جرم مخالفت با حکومت در زندان نباشد.

 Norooze shoma pirooz

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Bavafa

I am all for the spirit of this message ...

by Bavafa on

but agree more with MM sentiments on the subject.

These prisoners need to be freed, not in a jesture of fergiveness (bakhshesh) which maybe seen as due to the Norooz timing but becasue they are wrongly and unjustly imprisoned.

And I will have a dream for our mother land as expressed here.

با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی - و با آرزوی نوروزی که "جرم سیاسی" واژه ای به تاریخ سپرده شده در فرهنگ ما بشمار اید و هیچ انسانی به جرم مخالفت با حکومت در زندان نباشد.

 Norooze shoma pirooz

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Roozbeh_Gilani

عینک جون، بیا یک لطفی‌ بکن نزدیک عید..

Roozbeh_Gilani


شما که به نظر میاد نزدیکیت به بیت رهبری در حد نامه نویسی هست، به جای این نامه ها، پاشو برو از این قرمساق بپرس چقدر بیشتر پول میخواد که دست از سر این ملت بدبخت ایران بر داره، دست رئیس جمهورش و فاک و فامیل رو بگیره، بیاد لندن یا تورنتو، بشینه پیش  بقیه شیفتگان خطش حال بکنه، فحش خار مادر بده، تهمت یهودی و اسراییلی بودن بزنه تو اینترنت به هر کسی‌ که جیکش در بیاد بگه بالای چشمش ابروست....

و عیدت مبارک...


MM

it would be a nice gesture, Aynak.

by MM on

but, unfortunately, the regime is too pre-occupied with silencing these folks, and besides, as soon as the prisoners get out and the focus is off, they will be called back to the prison.

The answer is to reverse the role and put these a$$-holes in jail and make them wait for a fair trial, for a change.


Arash Kamangir

Aynak: are you naive?

by Arash Kamangir on

You and hundreds who request things from khamenei in thier letters are naive.