پیش از اینکه "رهبر" مجلس را هم در آینده منحل کند ...


Share/Save/Bookmark

aynak
by aynak
04-Feb-2012
 
چندی پیش  خامنه ای - با عنوان اینکه مقام رییس جمهور (که بالاترین مقام انتخاباتی در این نظام است) بر مبنای تشخیص/دلبخواه  او  ؟؟ و نظامی که   به دروغ  نام "جمهوری" را یدک می کشد می تواند حذف شود!؟!خامنه ای  که خود مقامی است غیر انتخابی - که با دروغ بزرگ رفسنجانی به مسند قدرت بدون پاسخگویی لم داده . معلوم نیست چه فاجعه  دیگری- در زمینه اقتصادی - اجتماعی - سیاسی - انتخاباتی باید  صورت گیرد که او حتی به یکی از  اشتباهات فاجعه آفرین خود  در مقام فرا قانونی و تصمیم گیرنده خود اقرار کند؟  و اکنون اینگونه کسی که خود انتخاب نشده- از ما مردرم خواهان شرکت پرشوردر انتصابات فرمایشی  دیگری است؟   که چه؟  مشت محکمی به دهان دشمن بزند؟  از این مشت های محکم و سیلی هایی که ایشان بطور مداوم در حال نواختن به دشمن است، غیر از تورم و ریال در حال سقوط چه دست آوردی حاصل ما شده؟ او که با اصل انتخابات - و لزوم  پاسخ گویی  آنها که در راس کار قرار دارند بیگانه است، حالا اینگونه وقیحانه خواهان شرکت مردم در حقیقت در یک نمایش است- نه برگزاری  یک انتخابات.  معلوم نیست ۱۰۰ سال پس ازانقلاب  مشروطیت و ۳۲ سال پس از انقلاب ۵۷ -  که  خواسته اصلی آن --مشروط بودن حاکمان بود این سرزمین چگونه می تواند از شر استبد اد فردی خلاصی یافته  و به شیوه اداره مملکت که کلیه ارکان های  مسول باید از طریق رای مردم  بر سر کار آیند و  با رای مردم قدرت را انتقال دهند و به ما مردم پاسخگو باشند  دست  یابد؟ ملت ایران:  تصمیم گری چه در مورد انرزی  هسته ای و چه در موارد اساسی دیگر مانند نظارت بر درآمد هنگفت نفت، مسائل زیست محیطی ..... - تنها  از طریق مشارکت ما در انتخابات   آزاد و بدون هر گونه پیش شرط میسر است .  نه با  تصمیم مشتی به خرد در شورای ضد مردمی "استصوابی".  این تنها روش  مقابله با خطرات  بزرگی است که آینده ایران را  تهدید می کند .   ولی  "رهبری بی مغز" - بدون درس عبرت گرفتن از صدام و مبارک و بن علی ..... کماکان بر طبل خود محور بینی - روش استبدادی و نابودی این کشور می کوبد و انگار تا ما تبدیل به یک عراق دیگر و افغانستان دیگر نشویم از پا نخواهد نشست.  در نظامی که در آن حتی رییس مجلس پیشین و نخست وزیرش -- که به گفته خود این حکومت بیش از ۱۳ ملیون رای آورده -   در حبس بسر می برند و حتی از ابتدایی ترین حقوق که همان دفاع از خود در یک دادگاه می باشند بر خودرار نیستند، چگونه میتوان از  سلامت انتخابات مجلس  صحبت راند؟    پس این همان نمایش است برای چه؟  برای آسایش خاطر ولی وقیح؟ ملت ایران، کم هزینه ترین روش مقابله با این حکومت زور و جهل فقط و فقط عدم شرکت در انتصابات مجلس است.  در روز ۱۲ اسفند،  در خانه بمانیم و به هیچ وجه به خیابان ها نرویم .  حتی برای کنجکاوی.  عدم شرکت ما پیامی است ساده  به این نظام که ما  ملت ایران از این نمایش مخرب  خسته  شدهایم  و از آینده این روش اداره  کشور در وحشت.    چه به خواهیم و چه نخواهیم - بعید نیست که رهبر با تشخیص خود در آینده نتنها دور، همین انتخابات فرمایشی مجلس را هم مانند ریاست جمهور -- فاقد ارزش و صلاح خود ا علام نموده مجلس  را هم منحل فرمایند.   راستی جدا از شرکت نکردن در این انتصابات روش دیگری  برای فرستادن پیغام به رهبری میشناسیم؟

Share/Save/Bookmark

more from aynak