روز جهانی‌ زن، جمهوری اسلامی و یک سئوال برای اصلاح طلبان دینی


Share/Save/Bookmark

aynak
by aynak
06-Mar-2010
 

چندی پیش سر مقاله‌ای دیدم با عنوان "پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی" [۱]، از دیدگاه محسن کدیور. با اشتیاق فراوان به مقاله رجوع کردم چون صد البته نفس برشماری اشتباهات خود در فرهنگ ما اگر نگوییم نایاب، حتما کمیاب است. در عین حال آشنا شدن با دیدگاه اقای کدیور به عنوان یکی‌ از نمایندگان بخشی از اصلاحات نیز به کنجکاوی افزود. در هر صورت، بر سر قبول اشتباهات به توافق رسیدن، قطعا در را بروی یافتن راه حل (مشترک) نیز باز خواهد کرد و بر عکس.

پس تعجب کردم که در لیست پانزده ماده‌ای آقای کدیور، اثری از مهمترین اشتباه جمهوری اسلامی ندیدم. و آن تقسیم هم میهنان به دو دسته خودی و غیر خودی بود. اولین نماد این تقسیم بندی همان ایجاد گروه فشار که با شعار یا رو سری یا تو سری در همان اولین روز‌های بعد از انقلاب بمیدان آمد دیده شد. اسید پاشی‌ به سر و صورت "بد حجاب" که به طریق نیمه رسمی صورت گرفت با از میان بردن قانون حمایت از خانواده شکل رسمی یافت. در زمینه حقوق شخصی، بخصوص در مورد نیمی از شهروندان جمهوری اسلامی هزارن گام به عقب رفت.

پس اجرای حجاب اجباری اولین و مهمترین اشتباه جمهوری اسلامی بوده و هست. درک این موضوع بسیار مهم است، چون اجرای قواننین پوشش اجباری به اصل نظام جمهوری اسلامی مرتبط گشته. براستی، آن‌ها که اصل حاکمیت دینی ولی از نوع مردم سالار آن باور دارند ، در مورد مسله حجاب اجباری چه نظری دارند؟ آیا در نظام مردم سالاری که اصلاح طلبان دینی به آن معتقدند، پوشش زن امریست خصوصی یا دولتی؟


Share/Save/Bookmark

more from aynak
 
aynak

Good question .....

by aynak on

 

I hope we all have open mind and what you say is not true, and based on Kadivar's own list, my hope is not baseless.  Can a reading of Islam be that Hejab should not be forced on any one?   If so, then who should press for such tolerance within an Islamic framework?   The answer should be found within the realm of believers in Islam.   But first at least those who do believe in a more toleranat Islam have to realize this and then help the issue by standing against forceful Hejab.

Unfortunately, so far I have not heard a response back neither from Mr.Kadivar nor from the refromist supporters.   But I have not given up.

May be words of encouragment and reminders help?


divaneh

Good question Aynak

by divaneh on

but you are asking the wrong people. Anyone who carries the word "Deeni" in the title or ideology has already made commitment to some never-changing ancient rules. Such people including Kadivar have been thought not to think outside the box from childhood, and that's what they continue to do, they continue to think inside the discriminating, male chauvinist box of their religious teachings.


Mamane-Omid

Right on. Aynak

by Mamane-Omid on

Never saw the article about the 15 "Mistakes" of IRI, but you're right, that treatment of women right after Enghleab was the earliest sign to tell me that they were up to no good.

 

Mamane-Omid