کمدی احمقانه ای به نام سیستم اجرایی/ قضایی حکومت اسلامی:


Share/Save/Bookmark

aynak
by aynak
21-Sep-2011
 

دو آمریکایی دستگیر شده در مرز ایران و عراق که به جرم جاسوسی به ۸ سال زندان محکوم شده بودند، چند ساعت پیش ایران را ترک کردند. هفته پیش احمدی نژاد ، با اشاره به "بخشش" اسلامی قول آزادی این دو را داده بود. آزادی این دو - در حالی صورت می گیرد که هزاران ایرانی - دانشجو - فعال سیاسی - اساتید دانشگاه ..... وکیل و حتی وکلای وکیلان در بند حکومت اسلامی قرار دارند. معلوم نیست چگونه است که این رافت اسلامی شامل حال ایرانیان نمی شود؟ به زبان خود حکومت، مگر نه این است که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟

تراژدی/کمدی این مسئله در مورد این سیستم قضایی اسلامی - بی ارتباطی حکم آن با حقیقت است. اینکه آیا این ۳ جاسوس بودند یا نه از دو حال خارج نیست. یا بوده اند، و یا نه. اگر بوده اند، چگونه است که با ۲،۰۰۰،۰۰۰ دلار آزادی خود را خریدند؟ آیا مفهوم این مسئله جز این است که با پول در این حکومت همه چیز را می توان خرید؟ کجای دنیا یک نفر را که به جرم جاسوسی دستگیر شده، با پرداخت وجهی به اینگونه آزاد می نمایند؟ در حالت دوم، و جاسوس نبودن این دو، آیا دریافت مبلغی پول برای آزادی افرادی که جاسوس نبوده اند، در حقیقت اخاذی به حساب نمی آید؟ حتی اگر گفته احمدی نژاد را بپذیریم که این دو به خاطر مسائل انسانی آزاد شده اند، دیگر باج گرفتن دو ملیونی را چگونه میشود توجیه کرد؟

جالب تر اینکه در همین چند روز شاهد خبرهای دزدی های چندین ملیارد دلاری از خزانه کشور بوده ایم. این ۲ ملیون دلار پس در بودجه کل کشور تاثیری ندارد، ولی ماهیت مافیایی حکومت سلطنتی فقیه خامنه ای را به جهان اثبات میکند.

برگردیم به مسئله حکم قضایی، این خود اثبات این است که در هر دو صورت سیستم قضایی حکومت اسلامی این یعنی کشک! یعنی معادل صفر! البته در کشک بودن سیستم قضایی حکومت سلطنتی اسلامی خامنه ای برای ایرانیان جای سوالی نبود، وگرنه، قاتل به نامی - مانند سعید مرتضوی اول قاضی نمی شد و پس از آشکار شدن جنایات مختلفش راست راست در کشور راه نمی رفت و ارتقا مقام نمی یافت. ولی برای بقیه جهانیان این حرکات در درجه اول شاید تعجب انگیز و بعد احمقانه و مسخره و در پایان عمق فساد قوه قضایی وقوه مجریه کشور را به نمایش گذاشت. آن هم آزادی این افراد در بدو ورود محمود دروغگو به نیو یورک.

مشکل اصلی سیستم سلطنتی ولی فقیه دقیقا در این نکته نهفته است. بیش از ۱۰۰ سال پیش مردم ایران برای مقابله با دل به خواهی بودن حکومت، خواهان عدالت خانه حکومت مشروط و قانون مند شدند. افسوس که نه حکومت مشروط است نه عدالتی و البته این دلقکان هم نشان دهنده اوج بی قانونی. در نظام عدل حکومت اسلامی، با گذاشتن وثیقه و دیه هر جرمی قابل پوشش است، چه جرم صورت گرفته باشد، چه نه. براستی این نظام روی ال کاپون را هم سفید کرد.

راستی عقل سلیمی هست که بتواند ازحقانیت این-- نظام و نه منافع شخصی خود دفاع کند؟


Share/Save/Bookmark

more from aynak
 
aynak

The most ridiculous part of Ahmadi Nejad speech

by aynak on

Was when he talked about freedom :)  Forget ordinary citizens, as if the world  was blind to the arrest of two opposition candidates that even according to the regimes own admission, got at least 13,000,000 votes!   If they have no security, how can the rest?   This is why AhmadiNejad's nose gets bigger everytime he talks at UN.

Imagine Al Gore being under house arrest after 2000 election, for disputing Bush's stealing of election :) 

 

 

 

 


aynak

I agree Vildemose

by aynak on

If they were spies, not only would they be worth more than $2 million, I am sure there were people in custody of U.S they would exchange for the release of these two.    The most ridiculous part of this, is bail money is only used for --Unconvicted-- allegation, to be tried.  But if the guilt is proven then bail money makes no sense.  In this case they already had an 8 year sentence.   Which is making this whole circuis of Islamic Regime Judiciary and executive branch more stupid in the eyes of the world.

 

 

 

 


vildemose

Aynak jan: aAli bood. Man

by vildemose on

Aynak jan: aAli bood. Man fekr konam agar in do ta jasoos boodand khaili bishtar az  yek million dollar pool migerftand...vaghan ke jaye tasof ast.

Reform requires the consent of the corrupt