دروغ گو ها، حکومت اسلامی اگر آزاده، پس چرا اجازه یک راه پیمایی آزاد نمی دهه؟

aynak
by aynak
01-Feb-2011
 

این مصر هم اجازه داد.  

مامورین نظامی نه تنها با باتوم و چماق مردم را که می خواستند در تظاهرات شرکت کنند نزدند، بلکه در اجرایی نظم نقش موثری داشتند.  

خوب خامنه ای اگر تو هم محبوبی چرا به مخلفات اجازه یک راه پیمایی خشک و خالی را هم نمی دی؟   

البته، هر کس از دو سال گذشته درسی گرفته، خواهان برگزاری راه پیمایی در روزی غیر از ۲۲ بهمن خواهد بود.  

وگرنه، این دروغ گو های جنایت پیشه همه رو به حساب خودشون خواهند ریخت.


Share/Save/Bookmark

more from aynak
 
afshinazad

اجازه راهپیمایی

afshinazad


این مسخره مشاور موسوی دنبال  اجازه راهپیمایی است. مگر در تونس و یا مصر اجازه داشتند. انها بخاطر گرانی امدند خیابانها و ماندن تا به هدفشان برسند.  در ایران هر هشت ساعت ملت به دار اویخته میشوند. گرانی بیش از حد و گلایه فقط گلایه .اگر کسی امروز زنده است ایا فردا میشود گفت زنده است. تا زمانی که ملت به این اصلاحطلبان گوش میدند اینده ایران بیش از این نخواهد بود. تنها راه حل در مقبال زورگویان با زور میشود جایی رسید.
 امید به خارجیها و پشتیبانی از انان خودمان را فریب دادن است. تمام تهران بایستی بیایند بیرون و هر چه اخوند و مزدور هستش تکه پارشان بکنند وگرنه اینها زبان ادم نمیفهمند.