ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین؟

aynak
by aynak
11-Sep-2009
 

روز فلسطین این شعار مثل یک خار در چشم حکومت خواهد
بود.   حکومت اسلامی ایران که داعیه دفأع از حقوق مردم فلسطین رو داره، در
بحرانی‌ترین شرایط بهترین کمک‌ها رو یا به اسراییل کرده و یا ازشون گرفته.
در کشتار اخیر غزه احمدی نژاد بار دیگر به اروپأییان گفت جای یهودیان در
اروپاست!  این اولین بار نیست که وقتی‌ دولت اسرأییل در جوامع بین المللی
تحت فشار قرار میگیره احمدی نژاد با بیانیات خودش اسراییل رو از متجاوز به
مورد ظلم شده تبدیل میکنه.   اسرائیل هم بنوبه خودش با گفتن این که قصده
حمله به ایران رو داره به حکومته اسلامی کمک میکنه که شرایط رو اضطراری
نشون بدن و هم رو به اسرایل وصل کنند.

این دو حکومت متجاوز و جنایت کار برای ادامه وجود خود به شدت به یک دیگر محتاجند.

پس چه شعاری بهتر از "ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین" برای زدن یک
تیر و دو نشان برای گرامیدشت  روز فلسطین و افشا جنایات حکومت کودتا؟


Share/Save/Bookmark

more from aynak