خواست

خواست
by Abarmard
23-Oct-2012
 

بهار بیداری رنگهاست

تابستان رنگها را برابر کرد و پاییز آنها را آمیخت.


شاخه ها دعاوار

بسوی آسمان

می جنبند

با نسیم آرام


آنها آوازی آشنا می سرایند

که من و تو هم خوانده ایم


افسانه هایی از بیداری رنگ

سرودهایی از برابری و در هم آمیختگی


گوهر بی رنگی در زمستان خواب آلود

هم اکنون

جنگل را به رویاهای بهار رانده

می دانند که می آید بهار

می ماند تابستان

و می گذرد زمستان.  

----------------------

اکتبر ۲۰۱۲


Share/Save/Bookmark

Recently by AbarmardCommentsDate
پیوند ساقه ها
5
Jul 26, 2012
رويای پرواز
14
Jan 24, 2012
Analysis: War With Iran
13
Dec 29, 2011
more from Abarmard