ای کوته آستینان تا کی دراز دستی؟

تمسخر کردن و نام بزرگان را بزشتی بردن، رذیلت است ولو آزادانه انجام شود


Share/Save/Bookmark

ای کوته آستینان تا کی دراز دستی؟
by Abdolkarim Soroush
04-Jun-2012
 

که دل بدست کمان ابرویست کافرکیش....

از یک سؤ فقیهان رسمی جمهوری "کافر" پرور ایران در صدور حکم ارتداد با یکدیکر مسابقه گذاشته اند و از سو‌ی دیگر منکران در خوار داشت نام پاکان و پیامبران و ناسزا گفتن به آنان، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند. صف آرایئ حیرت انگیزی است.

فقیهان به عمد و اصرار میکوشند تا نشان دهند که اگر بیش از این قدرت یابند، سری را بر گردن مرتدی و جانی را در کالبد کافری به جا نخواهند نهاد . کافر کیشان نیز به صد زبان با هم میهنان خود می‌گویند که اگر از چنبر استبداد بجهند، بی‌ تردید و بی‌ دریغ، آزادی بدست آمده را صرف تمسخر و تخفیف آموزگاران دین و آموزه‌های آنان خواهند کرد و پیش از آن که به صنعت و اقتصاد و سیاست برسند، به حساب دینداران خواهند رسید و با آنان و عقاید‌شان تصفیه حساب خواهند کرد و ناظران به درستی‌ در یافته اند که آینده را نه به دست فقیهان کافرخوار میتوانند بسپارند و نه به دست کافران مسلمان خوار که رویه های زشت یک سکه منحوس اند: اسلام کشی یا کفر کشی.

‌ تهمت تکفیر پیشینه یی کهن دارد و دامان نامداران بسیاری را دریده است. نقد منکرانه دین نیز در دوران جدید، حدیث کهنه یی است و دست کم قدمت چند صد ساله دارد . پیش از آنکه مارکس نقد دین را در صدر همه نقد‌ها قرار دهد، ولتر‌ها و دیدرو‌ها پیکر دین را به تیر‌های طعن و طنز خسته بودند. با این همه دین جان سختی کرد و چراغ کلیسا‌ها روشن ماند و همین که پیکر نیم جانش، بر خلاف انتظار سکولار‌ها، در دوران پسامدرن جان دوباره گرفت و ابراز هویت نمود و خرق عادت‌ها کرد و انقلاب‌ها آفرید، خرد ورزانی چون هابرماس سکولار بر آن شدند تا از جامعه پسا سکولار سخن بگویند و " دیالوگ " میان مؤمنان و مخالفان را پیشنهاد و توصیه کنند.

رفتار پاره یی از منکران غربت گزیده ایرانی‌، اما، نشان میدهد که نه تنها دماغ دیالوگ ندارند و شیوه نقد راستین را نیاموخته اند، بلکه در بی‌ خبری و عقب ماندگی از قافله تاریخ و عقلانیت، فقط زبان طعن و تمسخر‌شان باز و دراز است و به جای آنکه از در دوستی و آشتی درآیند و دل اهل ایمان را به دست آورند و همدلانه، کجی‌های اندیشه آنان را به غربال نقد و منطق بپالایند و به دیالوگی متقارن روی خوش نشان دهند و خود را آماده شنیدن نقد و نظر کنند، به شنعت زدن و خبث گفتن رو می‌‌آورند و از لذت موهوم آن بشاشت می‌‌اندوزند.

نقد علمی‌ البته صورت و سیرت دیگر دارد. و کورچشمی بسیار می‌خواهد که آدمی‌ تفاوت میان نقد موقر و طعن موذی را در نیابد . صاحب این قلم خود به سبب نقد دین داغ تکفیر و زخم ارتداد بر چهرهٔ دارد و دیری است که صلیب مرگ خود را بر دوش می‌کشد .همین قلم بود که سال‌ها پیش نوشت "امر دین عظیم تر از آن است که فقط به عاشقان سپرده شود. کافران و منکران هم درین وادی حقی و حظی دارند" .و باز صاحب همین قلم بود که برای اولین وآخرین بار در دانشکده الاهیات دانشگاه تهران آراء لودویگ فویرباخ و دیوید هیوم را در نقددین تدریس کرد و به دانشجویان طریقه ساخت شکنی دین را آموخت. شریعتی هم چندان از نفاق دینی و تزویر روحانی سخن گفت که دین فروشان برآشوفتند و برای فروکوفتنش با شکنجه گران سلطنتی هم داستان شدند. ما البته دین را نقد همدلانه می کردیم. و گلزار دیانت را تهی از آفات و خرافات و گزندگان و درندگان میخواستیم و میخواهیم.

هیوم و کانت و هگل و مارکس و فویرباخ هم ناقدان محترم دین بودند و دینداران الی الابد وامدار موشکافی های اندیشه گرانه آنانند. هیوم وقوع معجزات را نقد کرد، کانت دعا کردن را بی‌معنا میدانست، هگل خدایی تاریخی وحلولی را می پرستید، فویرباخ و مارکس هم دین را افیون روان یا افیون توده ها میدانستند. کسانی هم بودند و هستند که فراتر از مصلحان می روند و نه به اصلاح دین بل به امحاء آن می‌اندیشند و می کوشند.اینان هم مادام که به نقد عقلانی پایبند باشند سعی شان مشکور است و جهدشان مأجور

روی سخن با کسانیست که جرعه صحبت را به حرمت نمی نوشند و شرط ادب را در محضر خرد نگه نمی دارند و دین ورزان را به تازیانه تحقیر می رانند و دامن بزرگان دین را به لکه اهانت می آلایند.

روی سخن با دین ستیزانی است که بنام نقد اهانت و نفرت می پراکنند و رقم مغلطه بر دفتر دانش میکشند و سر حق بر ورق شعبده ملحق میکنند و نفس کافری را عین روشنفکری و ترقی می انگارند و چهره ای کریه از آزادی می نگارند و پلیدی ها و زشتی ها را ببهانه حق و آزادی مجاز و مطاع می شمارند و "نه آن در سر دارند که سر بکسی فرود آرند."

مغالطه مهلکی که ذهن و ضمیر این طاعنان را تسخیر کرده این است که هرچه "آزاد است رواست." به قوت باید گفت که این سخن سخت نارواست.

آدمیان برای طمع ورزیدن و حسد ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پر گفتن، آدرس غلط به جویندگان دادن و هنگام بیماری نزد طبیب نرفتن و... آزاداند، یعنی هیچ قانونی آنان را منع و مجازات نمی کند. اما در عین آزاد بودن، پاره ای از آن خصال و افعال از اقبح قبائح اند و بهیچ حیله و بهانه یی پلیدی شان پاک و پیراسته نمی شود.

آزادی، جراحی پلاستیک نیست که زشتی ها را زیبا کند. آزادی چون نور است که زشتی ها و زیبایی ها را آنچنان که هستند می نمایاند. تمسخر کردن و نام بزرگان را بزشتی بردن، رذیلت است ولو آزادانه انجام شود. اهانت ناروا است ولو نام نیکوی نقد بر آن نهاده شود. خود را فریب ندهیم. چه کسی می تواند بپذیرد پیامبر اسلام را به صورت خوک نشان دادن یا امامان شیعه را سید گدا خواندن (در رسانه‌های لوس آنجلسی)، نقدعلمی یا تحلیل تاریخی یامبارزه سیاسی است؟ درسراسر دوران روشنگری که نقد دین در صدر کارنامه منکران قرار داشت، هیچ کس عیسی مسیح را به صورت خوک نکشید و هیچ کس حواریون عیسی را بی‌ سر و پا نخواند. ”یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم" دین گریزان غربت گزیده ایرانی‌ گشاده دستانه شیپور آزادی را از دهانه گشادش می‌‌نوازند و تمرین آزادی را از آزادی پلشتی ها و قرآن سوزی‌ها آغاز کرده اند و نعمت زیستن در اقالیم آزاد را چنین کفران میکنند؟.

صاحب این قلم و همراهانش سالهاست بر شیعیان بانگ میزنند که خلفای پیامبر را سب و لعن نکنید و دشنام و ناسزا نگویید و تخم نفرت و کینه مپراکنید و آتش دشمنی برنیفروزید، حالا بیایند و ازین آزادی پروران! بشنوند که اهانت به مقدسات دیگران و دامان فضیلتشان را به رذیلت آلودن شرط و لازمه آزادی است و کسی‌ را به خاطر آن نباید نکوهش کرد!

"حیرت اندر حیرت آمد زین قصص"

من نمی‌دانم اگر فردا و پس فردا رعدی بخروشد و برقی بدرخشد و راه بازگشت آوارگان به وطن هموار شود، این ناسزا گویان چگونه میتوانند بی‌ خفّت و بی‌ خجلت، چشم در چشم مردان و زنان و دختران و پسران بی‌ شماری بدوزند که عقدشان را در محضر قرآن بسته اند و به آیین محمدی بر یکدگر حلال شده اند و باذن خدا ازیکدیگرکام گرفته اند، فرزندانشان را محمد و فاطمه نام نهاده اند و الگوی مروّت و شجاعت را در علی‌ دیده اند؟ نام محمد را بی‌ صلوات بر زبان نمی‌‌آورند و قرآن را بی‌ بوسیدن به دست نمیگیرند و آب خنک را بی‌ یاد تشنگی حسین نمی‌‌نوشند و غبار تربتش را بر دیدگان میسایند

چگونه می‌توان در خرمن ایمان و آرامش قومی آتش عداوت زد و در میان‌شان به آرامی زیست؟

پدر کشتی‌ و تخم کین کاشتی
پدر کشته را کی‌ بود آشتی‌

با طاعنان دین‌گریز می‌گویم: اگر در پی‌ برکندن بیخ اسلامید، آب در‌هاون می‌کوبید و جهد بی‌توفیق می‌کنید. هم خدای مسلمانان (به شهادت قرآن) وعده تثبیت این دین را در زمین داده است، لیظهره علی الدین کله، و هم (به شهادت تاریخ) این شجره طیبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان، شاخ و برگش نفرسوده است. به قول جلال الدین بلخی: «مصطفا را وعده کرد الطاف حق......... او بخفت و بخت و اقبالش نخفت». در افتادن با تمدنی چنین ستبر و سترگ نه کاری است خرد.

بل از حریصی عاقبت نادیدن است بر خود و بر عقل خود خندیدن است

و به قول خواجه شیراز:

صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند
این است حریف‌‌ای دل! تا باد نپیمایی

و اگر برای تشفی خاطر چنین می‌کنید، وجدان شرمگین اخلاق نمی‌پسندد که دل دیگران را خون کنید تا دل خودتان خوش شود.

اگر استبداد دینی ایران را نشانه رفته‌اید، نشانه‌گیری‌تان خطاست. دل مردم را به دست آورید تا در مبارزه با استبداد همدست شما شوند. زخم زبان زدن و دل مؤمنان را آزردن از خرد سیاسی به دور است و راهی‌ بدهی نمی‌‌برد.

اگر قصد روشنگری و خرافه‌زدایی و دین‌پیرأیی دارید، بسم الله. راهش نقد علمی‌ و تحلیل محققانه و همدلانه است و فتح باب دیالوگ و قبول شرافتمندانه رقیب، نه طعن و تخفیف و تمسخر.

من در عجبم که چرا از اردوگاه "سکولار" ندایی و صدایی بر نمی‌‌خیزد و چرا از تاریخ مغرب زمین درس نمی‌گیرند و همزبان با مومنان، بر قبیله طاعنان نمی‌‌شورند و به نصح ناقدانه ایشان دهان نمی‌‌گشایند؟ مگر نهی آنان فقط برعهده دینداران است؟ اینهمه تلویزیون و اینهمه سایت اینترنتی، روزان و شبان در کار تولید نفرت و فضیحت‌اند و جدال کفر و دین را دامن می‌زنند و عقلای قوم نشسته‌اند و تماشا می‌کنند و زبان از هدایت بسته‌اند. سکولارها به داد سکولاریزم برسید! این نفرت فروشی‌های تندروانه، چهره دین ستیزانه به سکولاریزم خواهد بخشید و در فردای موعود کار بدست همه خواهد داد.

آنچه را آوردم هم از سر غیرت مسلمانی بود هم مصلحت سیاسی و هم دغدغه فرهنگی. آیا کمال بی‌فرهنگی و بی‌تدبیری نیست محبوب مسلمانان را آزردن و در میدان مبارزه با استبداد، آتش اختلاف عقیدتی افروختن؟

باری اگر، ایرانیان همه یهودی یا مسیحی یا.... هم بودند، بی‌کم وبیش با طاعنان در یهودیت و مسیحیت و... همینگونه خطاب می‌کردم و آنان را به نقد مشفقانه و ترک طعن دشمنانه فرا می‌خواندم و مروت و مدارا و ادب و حرمت نگهداشتن را که ارزشهای فرادینی‌اند، در گوششان فرو می‌خواندم که:

بی‌ادب تنها نه خودرا داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

****

این وجیزه ناقدانه و ناصحانه بی‌تکمله‌ای تمام نیست. خطابی هم با قبیله فقیهان دارم:

روشنفکران دینی بی‌نفاق و بی‌تزویر دغدغه دیانت دارند، به پیامبر مکرم اسلام ایمان و ارادت می‌ورزند و بر خوان آن خوانسالار معنویت نشسته‌اند و از دست او جرعه معرفت می‌نوشند، اما سه چیز آنان را از شما جدا می‌سازد.

الف: اخلاق و تجربه متعالی عرفانی را از فقه برتر می‌نشانند.

ب: بر کثرت اندیشه‌ها و ادیان مهر قبول می‌نهند و در آرزوی محال مسلمان کردن و مسلمان شدن همه مردم ننشسته‌اند وهمه کافران را لزوما گمراه و دشمن حقیقت نمی‌شمارند.

ج: برون رفتن از دین را همچون درآمدن در دین، از حقوق آدمیان می‌شناسند و جان را برتر ازعقیده می‌نشانند و عقل را همه جا محترم می‌دارند چه وقتی که فتوا به ایمان دهد و چه وقتیکه فتوا به کفر دهد.

برین قرار، بالاجماع مباح کردن خون و آبروی کسی را به سبب خروج از دین مباح نمی‌‌شمارند.

سفارش من به شما این است که عالم باعمل باشید و در درجه نخست به مقلدان خود بگویید تا در مقدسات دیگران طعن نزنند و خلفای ثلاث را لعن نکنند و آنگاه اگر غم اسلام می‌خورید و آنرا توانا و آبرو مند می‌خواهید با طاعنان و کافران از در محبت درآیید و به نصیحت مشفقانه بپردازید و برای هدایتشان دعای مخلصانه کنید. به کرشمه‌ای بازار ساحری و ناموس سامری را بشکنید. بگذارید از قم بانگ ارشاد و شفقت برخیزد نه نعره قتل و خشونت.

از مولانا، چهره متبسم اسلام، بیاموزید:

می‌شنیدم فحش و خر می‌راندم
رب یسر زیر لب می‌خواندم

هر زمان می‌گفتم از سوز درون
اهد قومی انهم‌ لا یعلمون

امروز در جهان، ایران تنها کشوری (و قم تنها شهری) ست که در آن حکم رسمی‌ قتل مرتدان صادر می‌شود و چنین نشانی‌ بر پیشانی اسلام و ایران، موجب فخر و ابتهاج نیست. برین کارنامه بی‌افتخار مهر خاتمت نهید.

اگر می‌ترسید طعن طاعنان و کفر کافران در استواری درخت پر صلابت اسلام رخنه افکند، دل دلیر دارید که آن آفت موجب چندین مخافت نیست.

به صبر کوش تو ای‌دل که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

اگر آفتی و مخافتی هست سکوت شما فقیهان در ستم بازار جمهوری اسلامی ایران است که خبر قساوت‌های قصابانش به تواتر رسیده است و دل انسانیت و اسلامیت را بدرد آورده است. سکوت شما اینک کم از شرکت درآن مفسده‌ها و مظلمه‌ها نیست.

و اگر اهانت به رسول مکرم و آل او شما را خشمگین می‌کند، خشم خود را برای خدا فرو خورید و ادب از بی‌ادبان بیاموزید و به هوش باشید که:

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید
خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند

و چنانکه قرآن فرمود: ادفع بالتی احسن و جادلهم بالتی احسن

****

شنیدم که مردان راه خدا
دل دشمنان را نکردند تنگ

تو را کی‌ میسّر شود این مقام
که با دوستانت خلاف است و جنگ

عبدالکریم سروش
خرداد ۱۳۹۱

---------

کافر به معنای نامسلمان است و هیچ بار ارزشی ندارد. این واژه را از آنروی بکار گرفته‌ام که پاره‌ای از غربت گزیدگان خود را کافِر می‌شمارند و حتی به آن افتخار می‌کنند.


Share/Save/Bookmark

 
default

Haja agha you have no credibility U R a Crook Criminal

by rain bow movment on

Islam is not a religion ,it's a mafia type organization and like every criminal organization will be exteriminated by themselve.

There is no limit to stupidity & ignorance of islamist like you(criminal)

Viva Shaheen Najafi


Veiled Prophet of Khorasan

2050 part II

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

In order for a better future for Iran, we need to bring back class, civility and most importantly the truth.

You do not set a good example by personally attacking people disagreeing with you. 


In one sentence: don’t let your bias kill the truth. That’s destructive for Iran. It has been, it is now.

Yes how about you start with yourself? Don't let your hatred of pre-Islam Iran get in your way. 

and I know 100% that you realize that I’m on the right side. 

Really? How do you know this?The first mistake is to think you are 100% right. That person is called "an kas ke nadanad va nadanad ke nadanad".

 


Veiled Prophet of Khorasan

2050 use reason

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

OK, I brought up specific points in my post. Your response is to say:

Reading one sentence from VPK shows how much class has been lost amongst many of us.

I see you have no way to logically argue so you resort to personal attack.  Then turn it and accuse me of personal attacks. Well I will let readers decide who is using logic. You Mohammad's actions are well documented. If you got the logic then respond.

Is it "losing class" to say the truth and not sugar coat it? Is it being a thug to not pay lip service to Islam? Sorry bud, I am not going to pretend *** is gold. *** is just that and if you got proof then out with it. 

 


Iran 2050

amirparviz, Man ghahr

by Iran 2050 on

amirparviz,

Man ghahr nakardam azizam, but I think you know I’m right and you’re wrong but you don’t want to admit it. So I left you to think about the things I said and the questions I asked, and I know 100% that you realize that I’m on the right side.

 

Its not important what you answer me, whats important is people like you who affect other people’s beliefs and ideas, know the truth and most importantly admit the truth without bias, whether its nationalist bias, such as in your case, or religious bias. The problem with Iranian society since the rise of Reza Shah and up until today is the extreme polarization of our society and as result of this polarization not only truth and logic have been lost, but also civility and common sense. Reading one sentence from VPK shows how much class has been lost amongst many of us.

 

In order for a better future for Iran, we need to bring back class, civility and most importantly the truth. If you see something wrong in the Iranian culture, SAY IT, if you say something wrong in Islam, SAY IT, if you see something wrong with Zaroastrianism, SAY IT. DON’T HIDE IT.

 

In one sentence: don’t let your bias kill the truth. That’s destructive for Iran. It has been, it is now.

 


amirparvizforsecularmonarchy

Yek educationeh koochick dadim be Iran 2050 va Gharr Kard o Raft

by amirparvizforsecularmonarchy on

goooli-goooli-gooooooo koja rafteeeeee.


All-Iranians

این مقاله ی "جلالی" را بخوانید و باز هم بخوانید

All-Iranians


 

درحواشی خشم مقدس دکتر عبدالکریم سروش : مقاله ی محمد جلالی چیمه در عصر نو
//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=21392


anglophile

عقیده این نوکر خانه زاد:

anglophile


 ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم


جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم


عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است


کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

التفاتش به می صاف مروق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهروان

فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم

آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم


گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید


گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او


ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

 

     


Veiled Prophet of Khorasan

2050

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

Mohammad's "marrying" a 6 year old then the rest was not his only act. History is filled with other acts of his. I am not going to name them all as they are well documented.

They included robbery to murder and yes even then people knew what is really bad. Besides don't you think God would have told him? Was he really in touch with God? Or maybe his supporters claim these things are acceptable by God? I do not.


default

قسم حضرت عباس یا دم خروس

ahosseini


قسم حضرت عباس تو باور بکنم

یا که آن دم خروست نگرم 

"

روی سخن با کسانیست که جرعه صحبت را به حرمت نمی نوشند و شرط ادب را در محضر خرد نگه نمی دارند و دین ورزان را به تازیانه تحقیر می رانند و دامن بزرگان دین را به لکه اهانت می آلایند.

اگر قصد روشنگری و خرافه‌زدایی و دین‌پیرأیی دارید، بسم الله. راهش نقد علمی‌ و تحلیل محققانه و همدلانه است و فتح باب دیالوگ و قبول شرافتمندانه رقیب، نه طعن و تخفیف و تمسخر.

"... 

دکتر اسماعیل خویی در روشن فکر دینی - قسمت یکم

//www.youtube.com/watch?feature=player_embedd...

 دکتر اسماعیل خویی در روشن فکر دینی - قسمت دوم

//www.youtube.com/watch?v=ZQ62iLWTwSg

 البته اسمائیل خویی دنیای متاقضی دارد که پرداختن به آن  از حوصله این مطلب کوتاه خارج است.  

 بی شک این قبیل کارهای او قابل ستاش است و به گمان من در تاریخ ماندنی.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


amirparvizforsecularmonarchy

Iran 2050

by amirparvizforsecularmonarchy on

Societies having laws and courts and functioning as they do today were not this way in the past.   I can tell you in iranian culture and in zoroastrianism child sex was a big no no and considered immoral thousands of years pre islam.  Civilized people lived far more civilized lives before islam came about with greater moral clarity and worshipped the one god.


amirparvizforsecularmonarchy

2050 I so wished you knew what A Personal Attack IS,

by amirparvizforsecularmonarchy on

A personal attack is to attack you personally as in

Example James the most retarted, foolish, dirty, whore I ever met. 

Saying, "Talking like mullahs" and giving you an example of it is not personal attack, but an attack on your similarities of views/beliefs.

Again Saying Your Views are based on Ignorance is an attack of your views, not you personally, so not a personal attack, do you see the difference?

You are not your views and You are not your beliefs, does this need explaining for you?

On Your views... based on absolute denial of monarchy system’s inability to create a democratic society in the 21st century.

The Most Democratic Societies on Earth at this point in time are Monarchies not Republics. Not knowing this is to hold an ignorant view/belief and I can prove it.

In the past neither republics nor monarchies were democratic just 1000 years ago and before, caesars and kings ruled like armies

The concept of democracy as a system came about after both industrialization and the enlightenment.

Both monarchies and republics started to move towards democratic systems 300 or so years ago due to the benefts. 

Right now the Monarchies are fairing far better in the democratic sphere than republics.  

I could just attack your views and say they are ignorant, because I wish to, but I know you impact many people and wish for you to have more understanding and knowledge to have a more positive impact.  I care that you don't make your views based on propaganda and ignorance so I will go out of my way to give you the reasons I feel your views are totally ignorant and you can either get upset as if I personally insulted you and not your views. Or you can be grateful that i did not insult you, I attacked your view and gave you a chance to re-evaluate it and evolve.

Here you go //en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index

Human enlightenment however slow, eventually helps us all.

FYI the Late Shah as a King was infact an Angel in comparison to all the leaders of his time.  A Highly principled King.  He delegated power to his team and he served the interests of the majority of the people of Iran, a democratic aim, and not small groups and this democratic behavior gave Iranians the greatest rise in middle class for the majority and the highest growth rate of education.

Read everything carefully look at the proof and reconsider because with your ignorant view as it is it could have a terrble effect on the future of iran.


Iran 2050

By the way, since we are on

by Iran 2050 on

By the way, since we are on the topic of religion and Islam, I just like to share below piece I posted somewhere else as well:

 

VPK,

 

I just like to ask all those who keep saying “Muhammad raped a 9 year old” the following questions:

 

1-     Name me one society that had an age limit where you can’t have sex with women below a certain age in the 7th century?

2-     Are you guys claiming that the practice of having sex with girls that age didn’t happen in any other society in the 7th century?

3-     Did he rape them or did he marry them? Certainly both are wrong according to laws and values of our time, but make it clear, did he rape or marry?

4-     Can we apply the laws and values of our time to 7th century actions?

5-     If the answer to question 4 is yes, was it ok for Iranian brothers and sisters to get married? (A practice common among pre Islam Iranians, especially among the higher class).

6-     What can be considered the source of Islamic teachings? Is it Quran? Muahmmad? Khoemini’s books? Alammeh Majlesi books? How can we determine what’s true and not true about Islam?

7-     Does the entire tradition of Islam surround around “Mohammad having sex with a 9 years old girl and the war with Persia”?? We can narrow down 1400 years of greatness and lows, of good and bad, of brilliance and shame, into those two? Can we define capitalism by leaving out people with medical care like today’s America? Can we define Socialism with what USSR did to people? Can we blame all Judaism for the conducts of Israel? Can we bash Persia for what Anooshirawan’s murder of 40,000 Iranians of Mani religion?

  

You don’t have to answer me, answer yourself!

 


Iran 2050

Amirparviz,   I wished

by Iran 2050 on

Amirparviz,

 

I wished you would have not used personal attacks such as “you talk like the Mullahs”, “Your views our based on ignorance” and things like that. Just to reiterate, one shows his/her class by how they conduct a conversation and dialogue. I wish you showed more class. In response to your personal attacks I do have to say that your views, and not mine, are in fact very much based on total ignorance of history and facts and psychological analysis of societal behavior and are also based on absolute denial of monarchy system’s inability to create a democratic society in the 21st century. It can create freedom but not democracy, it can create prosperity but not democracy. Your stubbornness in defending monarchy stems from the fact that you A – you worship tradition, good or bad B – You don’t understand that the world has changed C- you don’t want to learn from history D – You are only comparing Shah and Khomeini, and since we all know that Shah was an angel compared to Khomeini but certainly NOT an angel, you conclude that we should go back to monarchy! There is no empirical thinking in that argument.

 

More to your points, where on earth did I make any argument saying that rape is result of women not dressing appropriately? Where on earth did you come up with that conclusion? I’m lost! Maybe you can explain more!

 

That’s it for now.


amirparvizforsecularmonarchy

Iran 2050, I am not wrong, that is your view which is fine

by amirparvizforsecularmonarchy on

On :  Shah as someone who you can call an implementer of human rights. Everyone knows about the Savak and its actions.

I know about who helped train Savaki's what their rules were and I interviewed many of the alleged victims and the savaki's themselves.  No part of me even has a nagging doubt that iranians like yourself were deceived by the west regarding savaks acts.  You can paint my view anyway you wish, it comes from looking into the subject on first hand experience.

My view is that the Shah and especially Savak Massively improved Human Rights for Iranians.  It spied on Irans police force, provided for raising the education level for police officers and totally ended police practices of tortures everywhere in all of Iran, which were widespread common practice before Savak.  Before The late Shah and Savak, the Police had a history of committing torture based on the previous centuries practices.  Your lack of knowledge and innappropriately strongly held views are really a shame and a source of evil for all Iranians because they are based on Ignorance not knowledge.  Alas I pay some price for the ignorance of others.

I also disagree with your view on what causes revenge and vindictive types of people.  It does happen in the USA on public radio 24/7 religion bashing and does not cause what you say.  Infact  It is recognized scientifically as completely opposite to what you say and thanks to science at least such hypothesis can be proven through experimentation.  I don't think you give science the respect it deserves, you talk like the mullahs which say all women should be covered, because it creates rapists in men and causes them to cheat, this is totally unscientific and a hypothesis that is not proven and can be disproven, where as the type of men that committ Rape is understood by science and what the causes are and again very differently to muslims view.

I was not truthful about insulting god, I wanted to see your reaction, all personal insults undermine good processes.  My views on religion vary from vpk's in that I know too many people who's lives are better with a religion, and with harm to none, so I disagree with ridding the world of it as a source of problems, however, i totally oppose religion or corporations involved in government.  I agree with you that many mullahs are ill, and you'd be surprised at how their views and attitudes are a symptom of their illness.

Seeing much of the leadership of catholic and mullahs/sunni/shia as the worst most ill types to reach power... This starts a very important discussion regarding what systems of government help anti-social, mafia types and ill people to control the govt and what types of govt give rise to healthy minds ruling the govt. 

I view the US govt in recent, mental decline.  I view mullahs as never having been healthy to have a decline, they just drag iran into weakess which is what they were intended for by the west.


omeedvar

فیلسوف اسلام فقاهتی

omeedvar


حسین حاج فرج دبّاغ ملقب به عبدالکریم سروش یکی‌ از دستیاران اصلی‌ خمینی بود که در سال ۱۹۷۹ با او به ایران آمد و به گفته خودش عطر و بوی اسلام فقاهتی را در ایران رواج داد. سپس با رهبری انقلاب فرهنگی‌ اسلامی در دانشگاه‌های ایران، هزاران استاد و دانشجوی ایرانی‌ را از هستی‌ ساقط کرد. در سالهای اخیر بدلیل اختلافات داخلی‌ رژیم و محدودیتهای حاصله، به خارج از کشور امد و با استفاده از منابع مالی‌ حامیان رژیم فقاهتی، هر چند گاهی در یکی‌ از ایالت‌های امریکا زندگی‌ کرده و تحت عناوین موقت به تبلیغ و اشاعه اهداف رژیم فقاهتی در بین ایرانیان خارج از کشور ادامه میدهد. امیدوارم که ایرانیان پاکدل و هوشیار فریب سخنان این مبلّغ اسلام فقاهتی را که در لفاف کلمات فریبندهٔ به اشاعه اهداف خود ادامه میدهد نخورده و با بر رسی‌ و تحقیق در باره این دکتر داروساز ایرانی‌ که بعدها در انگلستان به درجه فیلسوف اسلامی نائل شده، مانع ادامه فریبکاری او شوند. 


Iran 2050

Glad you play the role of

by Iran 2050 on

Glad you play the role of an uneducated, thug-wanna-bee bigot so perfectly for us.

Now let the grown ups talk and play somewhere else.


Iran 2050

Amirparviz, You are

by Iran 2050 on

Amirparviz,

You are wrong. I don’t even know where to start responding to your arguments but below are just a few points:

-          You cannot for a second call the late Shah, whom by the way I consider one of the most peaceful kings in Iranian history, as someone who you can call an implementer of human rights. Everyone knows about the Savak and its actions. Furthermore, how can you care about human rights when you have monarchy in place? And I’m not talking about constitutional monarchy, but an old school style Persian tyranny. Now, certainly, the levels of crimes committed by the Shah regime is nowhere close to the crimes committed by Khomeini. No questions there, but, A – that doesn’t make Shah an angel 2- Khomeini didn’t commit his crimes because he had Islamic beliefs. First off, his beliefs were not Islamic. They were SHITE. Very different. Shite is, by many Iranians’ own admit, very close to Zoroastrianism. Second, Khomeini was a product of an ill society, a society where social and political structure were bound to collapse due to many reasons that I’m certainly glad to discuss with you.

-          Yes, Khomeini damaged Islam a lot, not because he implemented Islamic teachings, he DID NOT, because he SAID he is implementing Islamic teachings and many folks who didn’t know better believed him and blamed it on Islam.

 

-          How could you say “insulting” is acceptable? Now by that I mean in a democratic process not in public, because in public you are free to say whatever you like although it’s against social convention. As they say, rudeness is not illegal but it’s also not nice, it doesn’t build character, it doesn’t build great societies. So although there might be no laws against rudeness that doesn’t mean you should be rude. Insulting and bashing will only result in radicalizing the other person. Guess why Khomeini was so radicalized?? I think you guessed it! Because his beliefs and people like him’s beliefs were INSULTED and BASHED continuously since Reza Shah came to power. They were ridiculed as “Akhoond”, “dahati”, “shahrestani” , “akhoond 5 hezaari”, “ommol”, “aghab moondeh” in TV, newspapers, movies, …And that’s my friend why did they what they did when they took power. They took revenge because they were radicalized. That’s a very important point, and maybe the single biggest reason for the Iranian revolution that many Iranians tend to ignore. Khomeini was an Iranian citizen too. You don’t see NPR bashing someone religion or beliefs like Iran state TV and radio and media did during Shah, do you?


Veiled Prophet of Khorasan

2050

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

When are you going to give up bashing everyone who you disagree with you as “Iran hater”???

I wouldn't hold my breath if I were you. 

I guess for people like you, anyone who calls for a democratic and modern Iran is an “Iran hater”.

Yes absolutely. If your idea of democracy is dumping on anything Iranian and non Islamic yes indeed.


Iran 2050

VPK, When are you going

by Iran 2050 on

VPK,

When are you going to give up bashing everyone who you disagree with you as “Iran hater”??? I guess for people like you, anyone who calls for a democratic and modern Iran is an “Iran hater”.


Medulla Oblongata

Siktir!!!!!!!!

by Medulla Oblongata on

I should have said this to him 30 years ago when he was engineering " cultural revolution" (or cultural/social destruction to you and me!)

But I was just a teenager and my balls hadn't fully developed, I am a lot older now but still no balls!

Hence this comment!

In loving memories of our fallen friends!


areyo barzan

Dear Shazdeh

by areyo barzan on

As I mentioned to our friend Mr Soroosh these phenomena’s are action and reactions exactly as Newton’s thirds law says:

“Every action revokes a reaction equal in force and in opposite direction”.

The only reasons for people who do NOT want to accept Shahs faults and his share of responsibility in the current mess are people who after 33 years of hell still do not want to acknowledge their error for following one Khomeini to the hell that is IRI. Especially when they were warned by one Dr Shahpoor Bakhtiar who stated:

“dioctatory e naalein kheili badtar as Dictatory e chakmeh ast.”.

I have explained this in detail in one of my previous articles and I believe it would be very useful for all those who see the world only as black or white to have a read and honest assessment.

Feel free to read and give your feedback


Kooshan

Dear jasonrobardas

by Kooshan on

You did not give any rationale about your sorrow!

Just curious, why do you feel so concerned about a nation with his kind of intellectual?

 

Soroush is a kind of writer who is hyper fussy about use of words. I use words somewhat carelessly (probably due to poor vocabulary). He means everyword he says and he sometimes like to be poetic. And I do not have taste for cynically political poetic writings!


Kooshan

Dear amirparvizforsecularmonarchy

by Kooshan on

I do not mindat all and do not feel inferior if you analyze me and give me some direction to get up to your level of intelligence.

 

That said, Human history is full of lies, opinions and lessons based on the understanding (and to some extend manipulation) of their writers: historians.

 

I take things mentioned in history books with grains of salt. I do not want to chain myself to repeating, mimicking history or following traditions verbatim.

 

The lasting and humane method to me to getout of the dillema we have in Iran is NOT thru coersion (verbally, physicall) but rather education to have a sustainable and prosperous democracy. It may take long, longer than my life, but I'm objective oriented gut. As long as I'm on the right track, I'm at peace eventhough I do not see the fruit of democracy in my lifetime.

 

We need few free-spirits and free-brains, free from arrogance, biggotry, and selfishness.


jasonrobardas

Dear Mr. Abdulkarim Soroush

by jasonrobardas on

KHAk BAR SARET .......

ALAS FOR A NATION WHO HAS AN INTELLECTUAL LIKE THIS FOOL!


Shazde Asdola Mirza

Leave it to the retarded Shahollahi to make Soroush look good.

by Shazde Asdola Mirza on

"Insightful observations", by An..glphil and AmirVizViz!

Where would Iran be without geniuses like you?

Oh, wait a minute ... where it exactly is right now ... thanks to the great vision and wisdom of ShahHanShah AryaMehr BozorgArteshDaran ... the Light of Aryans.

Zereshk ...

Compared to you guys, Soroush is Einstein.


amirparvizforsecularmonarchy

2050 1979 helped iranians see those having a free lunch

by amirparvizforsecularmonarchy on

off the backs of all the people in exchange for zero performance, the IRI unlike the period of the late shah whch was based on over 30 years of peace, progress and human rights, has been a period of over 30 years regression, most extreme repression, violence, and inhumanity even against its own supporters.  In Short no person or group of people could have litterally ripped Islam from the hearts of the people and performed daily rituals of repeated defecation and urination on the koran than those who followed khomeini's beliefs and views against the late shahs views and beliefs. 

The few who have kept their religion, mostly agree on the harm done by IRI to Islam and painfully regret opposing monarchy and the late shah in particular. 

2050 I could not disagree with your views more, in fact we need to fight against peoples views and beliefs as opposed to fighting people and personally attacking them.  Bashing and insulting others beliefs is acceptable expression, bashing people themselves and insulting them personally is unacceptable, criticizing their views and actions is necessary.  There is no way what so ever to enjoy peace among humanity with out this necessary democratic process.  Even monarchies and republics of 2000 years ago, before they recently implemented democratic systems as a result of european enlightenment , praised democratic atttributes in people that allowed and encouraged this ideal (though their civilizations could not implement democracy as a system).  Who would ever want to live in a society, monarchy or republic, where view points and beliefs could not be freely bashed and opposed?  That is the IRI, even in the late shahs Iran views and beliefs could be insulted and bashed (it was personal attacks and insults, against the king, that were not allowed, which is a rule that is naturally followed by civilized people anyways).

 


amirparvizforsecularmonarchy

kooshan, Intellectually you are 100% correct,

by amirparvizforsecularmonarchy on

However Practically speaking you are maybe 40% correct.  When I want to share views and beliefs with various people on topics we are discussing, If I see they are off in a practical sense, i give them a pointer on where they would benefit by having additional academic knowledge, with mullahs and their followers I usually encourage them to look towards scientific thought or study geology to fill in a gap of understanding, you have no issues there.  In your case I would ask you to look at history, for insights as to where your view is out of harmony with reality as there is some of your views are intellectual yet not enough in my view to think freely.

Yes we need to act democratically, how do we get there as a society, how did the others do it?  That is where we part ways on understanding of this.  The subjects I come back to are fascinating, after just one pint at the local tavern and a few jokes with the beautiful Euopean ladies.

Unity Based on Iranian Culture Is the Key To Victory


Veiled Prophet of Khorasan

2050 give it up!

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I already said religion is the problem no matter which. However you are using any change to bash Zoroastrians. Why do you hate anything Persian or Iranian? Why you a giant chip on your shoulder? What did "Persia" do to you.

 


Veiled Prophet of Khorasan

We; we; we ; me ; me ; me

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

You people always say "we". There is no we in the world; it is "me". We Iranians are not one person to have a particular character or beleif. 

I beleive in one thing and you in something. As long as people insist on this fictitious generalization they will be not progress. 

Don't say us; say I !


Kooshan

Dear amirparvizforsecularmonarchy

by Kooshan on

I think we have a bit of a gap on what I consider as a goal here and what you just eluded here.

 

I do not really thing IRI is the cornerstone of our problem, although it may be level 2 issues which is born of level 1 (root cause).

 

I think root cause is the value system that our society has established. This value system has two ends: one dictated by ruling body and one accepted by people (social norms). There is definitely major contradictions between the two and that is causing us all this friction and heat.

 

IRI is legitimate child of this nation gone out of control. I wonder once we work on our (meaning mine, yours and other people of Iran) values, clean it up and act democratically, then IRI will definitely not exist.