مادر بزرگ شدن

چند هایکوواره به مناسبت روز مادر

مادر بزرگ شدن
by Mahvash Shahegh
04-May-2011
 

سال ها ی سال انتظار

موضوع ای میل : " مادر بزرگ می شوی."

ادامه ی حیات

 

خزان عمر

موضوع ای میل : " مادر بزرگ می شوی."

بهارمی شود

 

بی برگی ، بی ثمری

مادر بزرگ می شوی

بی مرگی، جاودانگی

 

برگهای زرد خزان

مادر بزرگ خواهی شد

سبز شدن دوبارۀ برگ ها

 

باران و تاریکی

مادر بزرگ می شوی

آفتاب می شود

 

مهوش شاهق
پنجشنبه ۲۱ مارس


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
default

Thanks for your positive feedback

by Mahvash Shahegh on

 

Dear Azadeh khanom,

I , truly, appreciate your kindness and your positive feedback.

So long!

Mahvash


Azadeh Azad

Very interesting

by Azadeh Azad on

Dear Mahvash,

I enjoyed your fresh and lively poem. This is the first time I read a "haiku-like" poem in Persian. Thank you.

Cheers,

Azadeh